Archiv pro rubriku: Nezařazené

Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v  uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: 2wbmhu6, e-mailem na adrese zs.strazek@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Petr Šnek, tel. č. 776 772 446, email: stewestewe@seznam.cz.

Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte škola předává zákonným zástupcům písemně v administrativním systému www.iskola.cz, o žácích 1., 2. a 3. ročníku v papírové žákovské knížce nebo e-mailem na adresách zaměstnanců nebo ústně na telefonních číslech, která jsou uvedena na webových stránkách školy. Celý příspěvek