Evropský den jazyků

Ve středu 26. 9. 2018 jsme si připomněli Evropský den jazyků
Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků. Naše škola si také tento den připomněla na 1. stupni v hodinách anglického jazyka, na 2. stupni formou dvouhodinové projektové výuky. Společně jsme si řekli, proč je důležité učit se cizí jazyky, že znalost jazyků otevírá možnosti uplatnění se na trhu práce a stejně tak důležitá je schopnost dorozumět se v cizích zemích. Žáci porovnávali obtížnost výuky anglického a německého jazyka z hlediska gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Také si sdělovali, jaké jazyky by se v budoucnosti chtěli učit. Formou kvízu se děti dozvěděly zajímavosti o cizích jazycích v číslech, že například v Evropě existuje cca 225 původních jazyků, což jsou přibližně 3 % celosvětového počtu jazyků.

Žáci se také dozvěděli, jaká jsou unikátní slova pro různé jazyky. Českým slovem, které nelze přeložit do jiných jazyků, je slovo „prozvonit“.Pro pobavení jsme si vyzkoušeli české jazykolamy, pustili si pozdravy v různých jazycích, snažili se vymyslet co nejvíce slov složených pouze ze souhlásek a poslechli si písničku Bratře Kubo v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

Na závěr bych si dovolila uvést citát Nelsona Mandely, který vystihuje to podstatné.

" If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. " (Mluvíte-li s člověkem v jazyce, kterému rozumí, vede to do jeho hlavy. Mluvíte-li s ním ale jeho jazykem, vede to do jeho srdce.)

Lucie Špačková , vyučující anglického jazyka

Zobrazení: Alba | Podle data

EDJ 26. 9. 2018


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10