Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

ZŠ ve Strážku umožňuje INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen IV). Jsme malá venkovská škola, která preferuje individuální přístup, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujících generací. Tolerance a pochopení je základ, stejně tak hledání způsobů jak vzdělávat děti v 21. století. Důležité je přesvědčení pedagogů o možnosti osobnostního a vědomostního rozvoje každého dítěte bez ohledu na jeho aktuální pozici na cestě ke vzdělávacím cílům. Škola je veřejnou službou a měli bychom si umět najít cestu, jak tuto službu poskytovat všem. Alternativní nabídkou je individuální vzdělávání.

O povolení IV rozhoduje ředitel školy v souladu s § 41 školského zákona na základě žádosti zákonného zástupce. K žádosti se dokládá vyjádření školského poradenského zařízení. Pokud žák není dosud žákem naší školy, vyřídíme nejdříve přestup, teprve potom povolení IV.

Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy. Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s praktickým životem, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání dítěte, potíže různého charakteru např. zdravotní znevýhodnění, pobyt v zahraničí nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště. Za průběh a výsledky individuálně vzdělávaného žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává (dále jen „vzdělavatel“). Vzdělavatel (nemusí to být rodič) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka na druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání.

Individuálně vzdělávaný žák je vzděláván podle školního vzdělávacího programu ZŠ Strážek, je mu umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích mimo školu, docházka do kroužků, konzultace a to po domluvě s vedením školy. Podle školského zákona žák koná za každé pololetí pouze zkoušky z učiva, tzn. dvakrát za školní rok.

Pro IV má naše škola online podporu výuky žáků, kterou jsme prakticky vyzkoušeli v období uzavření škol. Pro komunikaci a vzdálenou spolupráci se žáky se nám osvědčila platforma Microsoft Teams. Využíváme chat, hovor, videohovor nebo konference, zadávání úkolů, sledování jejich odevzdávání a jejich hodnocení. Vyučující tak může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. Od nového školního roku zavádíme nový online informační systém EduPage.

Vše záleží na dohodě mezi rodiči a školou.  Protože cíl je vždycky jeden – zajistit kvalitní vzdělávání pro každé dítě. Více informací sdělí Anna Knoflíčková, ředitelka školy, tel. 731 107 933                                                                                 srpen 2020

Přidáno 17. 8. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10