Informace k zápisu do ZUŠ a Den otevřených dveří

Zápis dětí do ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem pro výuku na detašovaném pracovišti v ZŠ a MŠ Strážek probíhá v základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem.

ZÁPIS ŽÁKŮ