Kroužky

Oznamujeme , že ve šk. roce 2021/2022 žákům nabízíme tyto kroužky. V přehledu je nabídka kroužků, které vedou učitelé školy nebo externí lektoři.

Našim žákům nabízíme i aktivity, které nejsou na jiných školách samozřejmostí:

 • rodinné prostředí – citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující přístup učitelů           
 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a německého jazyka od 7. ročníku
 • výuku v přírodní učebně na školní zahradě
 • podporujeme polytechnickou výuku ve školní dílně
 • pitný režim, školní mléko, projekt Ovoce do škol
 • vlastní časopis 
 • setkání se zajímavými hosty
 • činnost Školního žákovského parlamentu
 • bohaté kulturní vyžití žáků – divadlo, besedy
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky s identifikovaným nadáním a mimořádně nadané žáky
 • doučovací skupiny 
 • pozitivní vztahy se ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výuka hry na dechové nástroje a na klavír
 • pestrá nabídka volnočasových aktivit – kroužky, ŠD
 • relaxační koutky ve třídách prvního stupně
 • pravidelné zařazování různých organizačních forem výuky
 • komplexní a efektivní systém prevence – spolupráce s Centrem prevence, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou 
 • společné akce žáků ZŠ s dětmi MŠ
 • možnost spolupracovat se speciálním pedagogem
 • účast v soutěžích ( Přírodovědný a Matematický klokan, Poznej Vysočinu,…)
 • pestrá, zdravá a chutná jídla v naší školní jídelně
 • zapojení do třídních a školních projektů

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10