KURZY DVPP

Ve šk. roce 2016/2017 pořádáme tyto kurzy:

Kurz Anglický jazyk pro veřejnost pokračuje od 5. 10. 2016 každé úterý od 17:00 do 18:00. Kurz je obsazen, poplatek 540 Kč za 10 lekcí. Lektoři: John Garvey , Mgr. Markéta Kaštylová.                                                                                    2. cyklus kurzu pokračuje od 24. 1. 2017, poplatek 810 Kč za 15 lekcí.

Základní škola ve Strážku získala v roce 2014 akreditaci MŠMT pro pořádání vzdělávacího semináře Vedeme žáka k volbě povolání. Rozhodnutí o akreditaci k nahlédnutí zde: 

                                                 Termíny kurzů: 30.8. 2016   a 29.11. 2016

Dovolujeme si zájemce o DVPP pozvat na druhý seminář Vedeme žáka k volbě povolání, který pořádá ZŠ a MŠ Strážek v úterý 29. 11. 2016  v prostorách Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra ve Žďáře nad Sázavou. Podrobné informace čtěte prosím v pozvánce a přihlášce na vzdělávací program :

    

 Na základě několikaletých zkušeností se domníváme, že je nesmírně přínosné, spolupracuje-li při výuce tohoto tématu více členů učitelského sboru, kteří jsou schopni vytvořit tým a koordinovat svoji práci. Proto bychom na seminář rádi pozvali nejen výchovné poradce a vyučující vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale všechny pedagogy, kteří se při výuce dotýkají zmíněného tématu. Seminář je akreditovaný MŠMT pod č. j. MSMT-15291/2014-1. Odborným garantem programu je vedoucí Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pan doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.  

První vzdělávací program úspěšně proběhl 30.8.2016 v prostorách ZŠ a MŠ Strážek. O zpětnou vazbu se můžete zajímat u pedagogů, kteří se kurzu zúčastnili ( ZŠ Strážek, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Žďárec, ZŠ Radostín, ZŠ Polnička).

Druhý vzdělávací program se podařilo realizovat dne 29. 11. 2016 v prostorách PPP a SPC Vysočina ve  Žďáře nad Sázavou.

4. 12. 2016 Mgr. Anna Knoflíčková