Kurzy DVPP

Ve šk. roce 2021/2022 kurzy vzhledem mimořádným opatřením nepořádáme.


Základní škola ve Strážku získala v roce 2014 akreditaci MŠMT pro pořádání vzdělávacího semináře Vedeme žáka k volbě povoláníRozhodnutí o akreditaci k nahlédnutí.

Termíny kurzů: 30.8. 2016 a 29. 11. 2016

Dovolujeme si zájemce o DVPP pozvat na druhý seminář Vedeme žáka k volbě povolání, který pořádá ZŠ a MŠ Strážek v úterý 29. 11. 2016 v prostorách Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra ve Žďáře nad Sázavou. Podrobné informace čtěte prosím v pozvánce a přihlášce na vzdělávací program.

Na základě několikaletých zkušeností se domníváme, že je nesmírně přínosné, spolupracuje-li při výuce tohoto tématu více členů učitelského sboru, kteří jsou schopni vytvořit tým a koordinovat svoji práci. Proto bychom na seminář rádi pozvali nejen výchovné poradce a vyučující vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale všechny pedagogy, kteří se při výuce dotýkají zmíněného tématu. Seminář je akreditovaný MŠMT pod č. j. MSMT-15291/2014-1. Odborným garantem programu je vedoucí Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pan doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.  

První vzdělávací program úspěšně proběhl 30.8.2016 v prostorách ZŠ a MŠ Strážek. O zpětnou vazbu se můžete zajímat u pedagogů, kteří se kurzu zúčastnili ( ZŠ Strážek, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Žďárec, ZŠ Radostín, ZŠ Polnička).

Druhý vzdělávací program se podařilo realizovat dne 29. 11. 2016 v prostorách PPP a SPC Vysočina ve  Žďáře nad Sázavou.

4. 12. 2016 Mgr. Anna Knoflíčková

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10