Les všemi smysly

Les 7V pondělí 30. dubna jsme šli se školou na pěší výlet na Podmitrov v rámci environmentální výchovy. Čekalo nás sportovní dopoledne a učení v lese a o lese…

Po cestě nás čekalo několik úkolů, které jsme plnili. A zkoumali jsme les všemi smysly. Ti odvážnější měli za úkol utrhnout kopřivu holou rukou ( nastal veliký údiv a překvapení, že se dá kopřiva utrhnout holou rukou a  bez požahání). Dále jsme pomocí smýkaček a sítěk odchytávali nejrůznější hmyz a poznávali ho . Podařilo se nám odchytit několik pavouků, brouků a dokonce motýly. Také jsme poznávali jarní květiny, keře, stromy.

Ochutnali jsme také „dobroty“ z lesa. Vyzkoušeli jsme si, jak chutná mladé jehličí smrků, které je bohaté na vitamin C a co se z něj dá všechno dělat ( zdravé sirupy plné vitamínu C, minerálů a silic ). Dále jsme pomocí hmatu hádali nejrůznější přírodniny z lesa ( šišky, mech, klacíky,  větvičky stromů  atd.). Na Podmitrově nás čekal zasloužený odpočinek a sladká odměna. Zahráli jsme si fotbal, přehazovanou, vyzkoušeli houpačky a prolézačky..

Myslím, že se dětem učení v lese velice líbilo a rádi si ho zopakujeme. 

    Koordinátor environmentální výchovy  Mgr. Jana Zítková a kolektiv učitelek I.stupně ZŠ a MŠ Strážek