Organizační chod MŠ

Organizační chod 

I. třída ,,MYŠKY“

6.30 – 7.30 hod - ranní společná setkávání dětí z obou tříd, volné hry a zábavy, výběr činností 

7.30 – 8.30 hod - rozdělení dětí do tříd, výběr činností, didakticky cílené činnosti, výtvarné a pracovní činnosti

8.30 – 9.00 hod - hygiena, přesnídávka 

9.00 – 9.30 hod - smyslové hry, hudební a literární činnosti, jazykové chvilky, pohybové aktivity 

9.30 – 11.30 hod - příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 hod - hygiena, oběd                                                                  

12.00 – 13.35 hod - hygiena, odpočinek dle individuálních potřeb, náhradní ,,nespací“ aktivity 

13.40 – 14.00 hod - hygiena, svačina                                                                           

14.00 – 15.30 hod - spontánní hry, pobyt venku, rozcházení dětí

 

 II. třída ,,SOVIČKY“ 

7.30 – 8.40 hod - rozdělení dětí do tříd, výběr činností, didakticky cílené činnosti, výtvarné a pracovní činnosti 

8.40 – 9.05 hod - hygiena, přesnídávka 

9.05 – 9.40 hod - smyslové hry, hudební a literární činnosti, jazykové chvilky, oromotorika, grafomotorika, pohybové aktivity 

9.40 – 11.40 hod - příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.40 – 12.10 hod - hygiena, oběd                                                           

12.10 – 13.35 hod - hygiena, odpočinek dle individuálních potřeb, náhradní ,,nespací“ aktivity (logopedická prevence, pracovní listy), spojení tříd

  Poznámka: časové intervaly činností jsou orientační, přesně je dodržován čas stravy, v ostatních případech se pedagogové flexibilně přizpůsobují aktuální situaci.

Školní řád najdete v souborech ke stažení.

Napsat komentář