Oznámení výsledků zápisu k předškolnímu vzdělávní

Rozhodnutí o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 :