PROČ PRÁVĚ K NÁM

 2018/2019  Prezentační leták:


Motto školy: „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“

Systém současného školství umožňuje Vám, rodičům, vybrat si školu, na které se Vaše dítě bude vzdělávat. Správnému rozhodnutí by mělo předcházet vyhodnocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné je školu přímo navštívit. Využijte Dne otevřených dveří v úterý 27. 3. 2018. Můžete nahlédnout přímo do vyučovacích hodin a pohovořit s učiteli (výuka od 7:30).  Od 15:00 do 17:00 hodin je připraveno velikonoční tvoření s dětmi.  Zápis do 1. ročníku je ve středu 11. dubna 2018 od 12:30, přestup z jiné školy je možný kdykoliv během roku.

Základní škola ve Strážku nabízí systematické a kvalitní vzdělávání v úplné základní škole v regionu. Dovolujeme si Vám sdělit, v čem jsme jiní než školy v okolí, a co u nás najdete:

-        komplexní přípravu žáka pro praktický život (rozvíjení zručnosti ve vybavené dílně, práci na školní zahradě a s technickými stavebnicemi, výuku ve venkovní učebně)

-        přípravu na přijímací zkoušky a doučování žáků zdarma

-        výuku anglického jazyka od 1. ročníku, od 3. ročníku přichází do vyučovacích hodin s českým učitelem rodilý mluvčí (realizujeme již čtvrtý rok)

-        vzdělávání a výchovu k morálním hodnotám (přestupky nepřehlížíme, ale skutečně řešíme)

-        rozvíjení schopnosti samostatné a kritické práce s informacemi

-        propojení vzdělávání od mateřské školy do ukončení školní docházky v jedné budově (společné akce, vstupy předškoláků do vyučovacích hodin a jiné)

-        práci v malých skupinách, která umožňuje opravdu individuální přístup, učitel může věnovat žákovi čas podle jeho potřeb, nezapomíná ani na žáky nadané

-        čisté a esteticky pěkně upravené prostředí školy, výstavu prací žáků

-        zajištění bezpečí (uzamčený vstup nebo dohled, škola je u autobusové zastávky)

-        žáci mohou trávit volný čas v areálu Oranžového hřiště u školy s novými herními prvky po celou dobu provozu školy (6:30 – 18:00)

-        rozšířená činnost školní družiny, možnost využití ranního provozu od 6:30 do 7:00, odpolední provoz prodloužen do 15:30

Věříme, že jsme dobrou školou pro ty, kteří staví úspěch vzdělávání na tradičním modelu školství: kázeň, základní učivo a důslednost v plnění školních povinností.

Certifikáty školy:  Škola pro demokracii (děti mají žákovský parlament)

                                Rodiče vítáni (aktivní Spolek rodičů)

                                Nenech to být a něco udělej (schránka důvěry)       

                               Skutečně zdravá škola