Z historie školy ve Strážku

 Ke zpracování historie školy ve Strážku byl použit rukopis bývalého ředitele školy Mgr. Františka Pišína, dochované kroniky školy, výroční zprávy a dokumentace od zřizovatele školy.