Projekty

Projekt mezinárdní spolupráce Interreg Rakousko - Česká republika.
Společný celoroční projekt směřující k získávání vědomostí, dovedností a pracovních návyků. Povědomí o zdravém stravování - Skutečně zdravá škola. Probíhá napříč vzdělávací činností, nejvíce v tematickém bloku PODZIMNÍ ČAROHRÁTKY a JARO DĚLÁ POKUSY.
Společný celoroční projekt směřující k získání a zkvalitňování dovedností a návyků v péči o chrup. Probíhající napříč vzdělávací činností – denní čistění zubů po obědě v umývárně dětí. Návštěvy zubní ambulance Mudr. Kulkové a Kaletové.
Projekty zaměřené na získání povědomí o důležitosti symbiózy člověka a planety Země. Zdokonalování vědomostí a dovedností v oblasti environmentální pregramotnosti a multikultury. Vnímání času, prostoru, vesmíru, nutnosti třídění odpadu. Spolupráce se ZŠ.
Týdenní, společný projekt. Zaměřený na osvojení si vědomostí a dovedností bezpečného chování v blízkosti silnice, základní pravidla chování chodců. Uvědomění si, kde všude čeká nebezpečí. Vědět, jak se mu vyhnout a koho zavolat. Porozumění BOZP.
Dlouhodobý, celoroční, průběžný projekt zaměřený na logopedickou prevenci. Vedený logopedickými asistentkami pod záštitou SPC Březejc. Osvojení si dovedností předcházejících čtení i psaní.
Propojení mateřské školy a I.stupně ZŠ. Návštěvy předškoláků v první třídě. Lepší adaptace na nové školní prostředí. Konzultace s budoucí učitelkou první třídy. Edukativně - stimulační skupiny. Rozvoj všech pregramotností.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10