Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště ve složení ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce, metodik prevence a vedoucí metodických sdružení obou stupňů.

Při poskytování poradenských služeb spolupracujeme s odbornými poradenskými zařízeními. Vedoucí školního poradenského pracoviště je Mgr. Zdeněk Pokorný.

  • Ředitel školy: MgA. Petr Špaček, Ph.D.
  • Zástupce ředitele školy: Mgr. Ilona Pličková
  • Vedoucí metodického sdružení  2. stupně a výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Pokorný
  • Školní metodik prevence: Mgr.&Mgr. Dana Chocholáčová
  • Vedoucí metodického sdružení  1. stupně: Mgr. Kateřina Ondřejková

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Koordinátorem poskytování podpůrných opatření je výchovný poradce školy za podpory školního poradenského pracoviště.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Škola má zpracovaný Plán práce školního poradenského pracoviště, součástí je Minimální preventivní program, který obsahuje školní program proti šikanování, i-bezpečná škola a popisuje další oblasti prevence rizikového chování.

i-Bezpečná škola

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10