Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště ve složení ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence a vedoucí metodických sdružení obou stupňů. Při poskytování poradenských služeb spolupracujeme s odbornými poradenskými zařízeními. S ředitelkou školy spolupracuje také vedoucí učitelka mateřské školy. Vedoucí školního poradenského pracoviště je Mgr. Jaroslava Zelinková.

  • Ředitelka školy, výchovný poradce: Mgr. Anna Knoflíčková
  • Vedoucí metodického sdružení  2. stupně:: Mgr. Zdeněk Pokorný
  • Školní metodik prevence: Mgr. Eva Kolářová
  • Vedoucí metodického sdružení  1. stupně: Mgr. Jana Konečná
  • Vedoucí mateřské školy, speciální pedagog: Mgr. Božena Suchánková

Schéma kompetencí členů ŠPP zde

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Koordinátorem poskytování podpůrných opatření je výchovný poradce školy za podpory školního poradenského pracoviště.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Škola má zpracovaný Plán práce školního poradenského pracoviště, součástí je Minimální preventivní program, který obsahuje školní program proti šikanování, i-bezpečná škola a popisuje další oblasti prevence rizikového chování.

i-Bezpečná škola

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy), lísteček se vzkazem je možno vhodit do schránky důvěry, která je umístěna v chodbě školy u knihovny.  Využít lze také naši e-schránku důvěry, je k dispozici na webových stránkách www.nntb.cz, po vyhledání naší školy a napsání vzkazu, bude doručeno na adresu naší školy  a následně vyhodnoceno. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Anna Knoflíčková, září 2016

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10