Spolupráce se zákonnými zástupci, dotazníky

Spolupráce školy se zákonnými zástupci je založena na vzájemné komunikaci a činnosti třech samostatných subjektů: ZŠ a MŠ Strážek, Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Strážek a Školské rady. Na webových stránkách informujeme pod stránkami jednotlivých subjektů

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt a je zřízena ke vzdělávácí a výchovné činnosti, povinnosti a cíle ukládá školský zákon.

odkaz na stránku Spolku rodičů (samostatný právní subjekt)

odkaz na stránku Školské rady ( školskou radu zřizuje zřizovatel školy)

Jedním z nástrojů evaluace a hodnocení vzdělávací a výchovné činnosti základní školy mouho být dotazníky pro rodiče (zákonné zástupce). Základní škole mohou pomoci při hodnocení plnění hlavních vzdělávácích cílů školy.

Vychodnocení dotazníků zaslaných zákonným zástupcům si můžete přečíst níže:

červen 2016

únor 2018

listopad 2019

květen 2020 - vzdělávání na dálku

červen 2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10