Vyhlášení požárního poplachu v ZŠ a MŠ Strážek

Nácvik činnosti po vyhlášení požárního poplachu v ZŠ a MŠ Strážek si procvičil personál a žáci základní školy a děti mateřské školy.

Dne 22. 6. 2018 zde proběhlo v rámci výuky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ cvičně vyhlášení požárního poplachu. Evakuace dětí a personálu školy byla provedena do 6 minut na shromaždiště tj. parkoviště před tělocvičnou ve Strážku. Cvičení splnilo svůj účel, vedení školy nebylo předem o termínu cvičného poplachu informováno, požár se v budově školy vyhlásil voláním „Hoří“, v místě lokalizace požáru byla použita dýmovnice.  Evakuace byla provedena rychle a ukázněně. Při cvičném poplachu je nutné všechny osoby evakuovat z budovy a zajistit, aby až do dalších pokynů udělených velitelem zásahu zůstaly na určeném místě – tzv. shromaždišti. Návrat do evakuované budovy je možný až po definitivním ukončení cvičení.

Návratem do objektu ale cvičný požární poplach nekončí – alespoň pro určené zaměstnance. Provedený cvičný požární poplach je nutné vyhodnotit (jaká byla doba evakuace – za jaký čas se dostali všichni z objektu od vyhlášení poplachu, zda všechny požárně bezpečnostní zařízení řádně a správně fungovaly, zda všechny osoby věděly, jaké jsou správné únikové cesty, zda poplachové směrnice a evakuační plány odpovídají realitě apod.). O proběhlé evakuaci se musí také zapsat zápis do požární knihy a případně stanovit opatření podle zjištěných skutečností.

Děkujeme Miroslavu Červinkovi, zástupci SDH ve Strážku, za provedení celé akce.

Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 25. 6. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10