Nabídka aktivit pro žáky školy

Oznamujeme , že ve šk. roce 2016/2017 byly otevřeny tyto kroužky:

Sportovní hry, 2.stupeň: zahájen 5.10. 2016, každé úterý od 13:30 do 15:00

Dramatický kroužek, 2. stupeň: zahájen 7. 10. 2016, každý čtvrtek od 14:30 do 15:30

Angličtina pro předškoláky: zahájen 12. 10. 2016, ve středu jednou za 14 dní, od 13:45 do 14:30 

Stavíme z Merkuru: zahájen 13. 10. 2016, ve čtvrtek jednou za 14 dní, od 12:00 do 13:00

Vaření: zahájen: 4. 10. 2016, jednou za 14 dní pondělí , 1. skupina od 12:45 do 13:45, 2. skupina ve středu od 13: 30 do 14: 30

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky: každé pondělí od 15: 00 do 16: 30, 10 setkání, zahájen 31. 10. 2016

Našim žákům nabízíme i aktivity, které nejsou na jiných školách samozřejmostí:

 • rodinné prostředí – citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující přístup učitelů
 •  třetí školní rok  výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím              
 •  výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a německého jazyka od 7. ročníku
 • výuku v přírodní učebně na školní zahradě
 • podporujeme polytechnickou výuku
 • pitný režim, školní mléko, projekt Ovoce do škol
 • vlastní časopis „Školní drby aneb víme vše“
 • setkání se zajímavými hosty
 • činnost Školního parlamentu
 • bohaté kulturní vyžití žáků – divadlo,  besedy
 • vzdělávání žáků se zdravotním postižením
 • specifická adekvátní péče o mimořádně nadané žáky
 • doučovací skupiny zdarma
 • 2x ročně zubní preventivní prohlídka ve spolupráci s lékařkami MUDr. Marií Kulkovou a MUDr. Michaelou Kaletovou
 • pozitivní vztahy se ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výuka hry na dechové nástroje a na klavír
 • pestrá nabídka volnočasových aktivit – kroužky, ŠD
 • relaxační koutky ve třídách prvního stupně
 • pravidelné zařazování různých organizačních forem výuky
 • komplexní a efektivní systém prevence – spolupráce s Centrem prevence, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou 
 • společné akce žáků ZŠ s dětmi  MŠ
 • možnost spolupracovat se speciálním pedagogem
 • účast v soutěžích (Genius Logicus, Přírodovědný a Matematický klokan, Poznej Vysočinu, …)
 • pestrá, zdravá a chutná jídla v naší školní jídelně
 • zapojení do třídních a školních projektů

Napsat komentář