Nabídka aktivit pro žáky školy

Oznamujeme , že ve šk. roce 2017/2018 byly otevřeny tyto kroužky . V přehledu je nabídka kroužků, které vedou učitelé školy, a nabídka externích institucí:


 

Našim žákům nabízíme i aktivity, které nejsou na jiných školách samozřejmostí:

 • rodinné prostředí – citlivý, důsledný, tvořivý, efektivní a respektující přístup učitelů
 •  třetí školní rok  výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím              
 •  výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a německého jazyka od 7. ročníku
 • výuku v přírodní učebně na školní zahradě
 • podporujeme polytechnickou výuku
 • pitný režim, školní mléko, projekt Ovoce do škol
 • vlastní časopis „Školní drby aneb víme vše“
 • setkání se zajímavými hosty
 • činnost Školního parlamentu
 • bohaté kulturní vyžití žáků – divadlo,  besedy
 • vzdělávání žáků se zdravotním postižením
 • specifická adekvátní péče o mimořádně nadané žáky
 • doučovací skupiny zdarma
 • 2x ročně zubní preventivní prohlídka ve spolupráci s lékařkami MUDr. Marií Kulkovou a MUDr. Michaelou Kaletovou
 • pozitivní vztahy se ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výuka hry na dechové nástroje a na klavír
 • pestrá nabídka volnočasových aktivit – kroužky, ŠD
 • relaxační koutky ve třídách prvního stupně
 • pravidelné zařazování různých organizačních forem výuky
 • komplexní a efektivní systém prevence – spolupráce s Centrem prevence, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou 
 • společné akce žáků ZŠ s dětmi  MŠ
 • možnost spolupracovat se speciálním pedagogem
 • účast v soutěžích (Genius Logicus, Přírodovědný a Matematický klokan, Poznej Vysočinu, …)
 • pestrá, zdravá a chutná jídla v naší školní jídelně
 • zapojení do třídních a školních projektů

Napsat komentář