Školní parlament

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT   ZŠ a MŠ  Strážek  

5. 7. 2017 proběhla registrace naší školy do CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. ŠKOLA PRO DEMOKRACII

   CEDU je organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí.  Metodicky podporuje učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědností dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informuje veřejnost. Vnímá nezralost občanské společnosti v ČR, chce proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.                                               

 Moto našeho žákovského parlamentu: „Všichni jsme pod jednou střechou a pracujeme podle stejných pravidel“.

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 4. ročníku až do 9. ročníku, kteří se pravidelně setkávají. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Projednávají je následně se svou třídou a třídním učitelem na komunitních kruzích.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd.

Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.

Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole.

Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními.

Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání (volba zástupců do ŠP probíhá každý školní rok).

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Činnost a cíle školního parlamentu:

  • přispívat ke zlepšení komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • vyslovení názorů a námětů dětí
  • bližší spolupráce s Městysem Strážek
  • podílet se na rozvoji školy a na úpravě prostředí v okolí školy
  • zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
  • učit se spolupráci – otevřené komunikaci 

 Členové školního parlamentu  2016/2017

4r. D. Vališ, B. Pozděnová                                                                                                                               5r. N. Vonešová                                                                                                                                               6r. K. Pozděnová, J. Pavelková                                                                                                                       7r. P. Koukolová                                                                                                                                               8r. V. Krejzek                                                                                                                                                  9r. Š. Christian, L. Christianová

Zápis ze schůzky 5.11. 2014 ke stažení zde:

Zápis ze schůzky 20. 1. 2015 ke stažení zde: 

Zápis ze schůzky 3. 3. 2015 ke stažení zde: 

 Zápis ze schůzky 12. 10. 2016 ke stažení zde: