Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve čtvrtek 3. května 2018.

Dle ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. 

Dle ustanovení § 34 odst. 2  školského zákona  se zápis k předškolnímu vzdělávání  koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

K zápisu přineste vyplněnou žádost a potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a OP. Žádost lze stáhnout z webu školy nebo si vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

Od 1. 9. 2017 v souladu se školských zákonem platí: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do dovršení povinné školní docházky.  

Od 1. 9. 2018 v souladu se školských zákonem platí: Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9