Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Strážek

Žďárský deník. Ve Strážku se u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky sázela lípa, otevřely se modernizované učebny základní školy a opravená tělocvična. A tak má Strážek ve Žďárském deníku 3.11. 2018 stránku.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Strážek

www.facebook.com/zdarskydenik , sobotní deník 27.10. 2018

28. října celá naše republika slaví 100. výročí svého vzniku. V městysu Strážek oslavy připadly na 20. říjen. Byly zahájeny slavnostním vysazením českého národního stromu – lípy srdčité.

Potom se otevřely dveře základní a mateřské školy a četní návštěvníci začali s prohlídkou jejich budov. Byli uvítáni ve školní jídelně, kde viděli na fotografiích proměny školní kuchyně i jídelny, blíže se seznámili s projektem Skutečně zdravá škola a měli možnost ochutnat zdravé pomazánky, které jsou podávány dětem mateřské školy na svačinky. Další jejich kroky směřovaly do mateřské školy, která je zaujala moderním vybavením, vkusnou výzdobou a měli možnost vidět výrobky z interaktivních stavebnic našich nejmenších svěřenců. Mateřská škola se dle slov mnohých účastníků Dne otevřených dveří moc líbila.

Prohlídka pokračovala budovou 2. stupně, kde v učebnách bylo možné vidět speciální pomůcky a učebnice pro žáky s podpůrnými opatřeními. Žákyněmi školy byla představena interaktivní učebnice německého jazyka a nová podoba webových stránek školy. V učebně 6. třídy se konala výstava KYBERŠIKANA a studenty VUT byly zodpovězeny dotazy k tomuto tématu.

Ve spojovacím krčku byly otevřeny dveře do venkovní učebny. Ta byla vyzdobena plody podzimu a její nástěnka ukazovala, jak si připomínáme ve škole Den stromů, který celá Evropa slaví právě 20. října.

Po prohlídce školní družiny byla pozornost návštěvníků zaměřena hlavně na zrekonstruované a nově vybavené učebny v budově 1. stupně a to učebnu polytechnickou (školní dílnu), přírodovědnou, jazykovou a počítačovou. Ve školní dílně se zájmem prohlíželi výrobky žáků ze dřeva a ze stavebnic Roto a Merkur a kladně i záporně okomentovali sadu nástrojů pro práci s různými materiály. V přírodovědné učebně se zapojily hlavně děti do praktických pokusů s moderními výukovými pomůckami. V jazykové učebně si všichni mohli vyzkoušet znalosti angličtiny na interaktivním cvičení a seznámit se se stavebnicí Logiko Picolo. V počítačové učebně obdivovali nové počítače a viděli práci učitelky s interaktivní učebnicí dějepisu. Ve třídě 4. a 5. ročníku – třídě s asistentem pedagoga jim byly představeny výukové materiály pro žáky s podpůrnými opatřeními na 1. stupně a prezentovány metody práce s těmito žáky.

Mnozí z návštěvníků se zastavili v relaxační třídě žákyně vzdělávané podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Základní škola speciální a se zájmem si prohlíželi pomůcky a materiály potřebné pro její výuku.

Na chodbách obou budov školy byly umístěny pojízdné nástěnky s popisky, které přítomné seznámily s projekty, do kterých se škola zapojila nebo je zapojena a návštěvníci na nich viděli i celou řadu fotografií z rekonstrukce různých částí školy. V zasklené skříňce si mohli prohlédnout staré školní kroniky. Obrovskou pochvalu získala výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků i paní učitelky výtvarné výchovy.

Po prohlídce nového vybavení zařízení péče o děti 1. stupně se návštěvníci zapsali do pamětní knihy a tím se s námi rozloučili. Mnoho z nich odcházelo s obdivem, co všechno se nám podařilo za poslední roky ve škole zvelebit a jak dětem a žákům pobyt v ní zpříjemnit. Slíbili, že se za námi opět  přijdou podívat. Zde bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za to, jak příjemně se nám podařilo většinu návštěvníků v to sobotní odpoledne naladit.

Oslavy byly zakončeny přátelským posezením v nově rekonstruované tělocvičně s občerstvením pro účastníky oslav a s živou hudbou k tanci a poslechu.

Mgr. Jaroslava Zelinková

Zobrazení: Alba | Podle data


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10