EduPage

Edupage – informace pro rodiče žáků 1. až 9. ročníku ZŠ a MŠ Strážek

 

Vážení rodiče,

naše škola od školního roku 2020/2021 přechází na evidenční systém v podobě on-line aplikace "Edupage", která umožňuje nejen vést povinnou školní agendu v elektronické podobě, ale také umožňuje rodiče on-line informovat o docházce a výsledcích žáka prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky. Do školního informačního systému je možné se přihlásit prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Funkci elektronické žákovské knížky pro rodiče a žáky 1. až 9. tříd spouštíme 3. 9. 2020. Do té doby každý rodič, který udal svou mailovou adresu, obdrží přístupové údaje k rodičovskému účtu do své e-mailové schránky.

Adresa aplikace je: zs-msstrazek.edupage.org

Oba rodiče (zákonní zástupci) mají své účty se stejnými právy.

Rodiče prostřednictvím aplikace potvrzují známky i poznámky a mohou se informovat o nepřítomnosti pomocí tzv. elektronické omluvenky.

Je nutné, aby žáci neznali přihlašovací údaje rodičů.

Z téhož důvodu není vhodné, aby rodiče do aplikace vstupovali přihlašovacími údaji žáka.

 

Krátká instruktážní videa (obvykle 1-2 minuty) o používání Edupage pro učitele a rodiče jsou na stránce zde. Rodičům jsou zde určena především tato videa (ve slovenštině): Omluvenky – rodiče, Omluvenky – v mobilní aplikaci, Známky – podepsání známek, popř. Zprávy (určeny ke komunikaci učitelů s rodiči či žáky). Psané návody pro rodiče najdete zde. v sekci rodiče.

 

Po přihlášení do aplikace uživatel v roli rodiče uvidí několik sekcí, z nichž jsou nejdůležitější "Známky" a "Docházka".

Sekce "Známky"

Tato sekce obsahuje informace o průběžném prospěchu a chování tak, jak je obvyklé v "papírových" žákovských knížkách. Hodnocení uvádíme v tradičně jednoduché a srozumitelné podobě. Má podobu číselných známek a učitelům umožňuje zadávat i známky "s mínusem" (například 2-). U všech známek je po najetí myší vždy vidět i datum jejího zadání. Několik často se opakujících typů známek může být uvedeno pod společným souhrnným názvem, například "Diktáty", "Aktivita" ap.

 

Nabídkám typu "Kompetence" či "Graf výkonnosti žáka" nemusíte věnovat pozornost.

 

"Oznámení, poznámky, pochvaly" jsou naopak velmi důležitou částí sekce. Objevují se nejen v souhrnném přehledu, ale také v samostatné nabídce. Učitelé sem zapisují poznámky stejným způsobem jako do papírové žákovské knížky.

Poznámky jsou odlišené barevně:

Zelenou obálkou jsou označena pozitivní sdělení (pochvaly, ocenění), žlutou obálkou jsou označena neutrální sdělení (například organizační informace, požadavky učitele na pomůcky ap.) a pod červenou obálkou jsou uváděna vesměs méně příjemná sdělení typu připomínek k chování, špatné práci v hodinách nebo neplnění úkolů. V řádku "Chování" jsou uvedena závažnější sdělení, která se netýkají pouze konkrétního vyučovacího předmětu. Sem také třídní učitel nebo ředitel školy zapisují úředně platná rozhodnutí o udělených odměnách a trestech podle školských předpisů (pochvala, napomenutí a důtka třídního učitele, pochvala a důtka ředitele školy).

Rodiče by měli známky i poznámky pravidelně kontrolovat. Jako doklad, že rodič informace viděl, slouží tlačítko "Podepsat známky".

 

Sekce "Docházka"

Pod tímto odkazem najdete přehled hodin, které žák zameškal. Pozor, tato sekce rozhodně neslouží k on-line kontrole přítomnosti žáka ve škole, protože učitelé do ní z technických důvodů nezapisují absenci přímo v hodinách, ale často s určitým zpožděním.

Je možné si také prohlédnout docházku žáka v jednotlivých předmětech, což může být užitečné v případech, kdy žákům z důvodů častých absencí hrozí odklad klasifikace a komisionální přezkoušení. Díky tomuto přehledu mohou rodiče například účelněji domlouvat termíny lékařských vyšetření či jiných předem známých absencí žáka, pokud je lze ovlivnit.

V sekci lze zadat i tzv. elektronickou omluvenku, kdy rodič zadá čas a důvod absence. Papírový omluvný list dítě předloží ihned po návratu do školy.

Elektronické omluvenky se zadávají kliknutím na zelený symbol s nápisem "Nová omluvenka" a vyplněním důvodu i času absence.

 

Neaktivní sekce

Některé sekce, které se v aplikaci zobrazují, naše škola zatím nepoužívá. Buď proto, že aplikace v počáteční fázi ještě není plně odzkoušená, nebo proto, že aplikace zatím není kompatibilní s námi používaným řešením. Takovým příkladem jsou platby, komunikace s jídelnou či elektronické žádosti.

Aktivní není ani nabídka "Probrané učivo" nebo "Výsledky", protože naše škola nepoužívá jednotné mezinárodní standardy, elektronicky zadané osnovy či digitalizované tematické plány. Přehled o probraných tématech však snadno získáte nahlédnutím do sekce "Třídní kniha".

 

Aplikace pro mobilní telefony

Přes Google Play nebo App Store lze do mobilního telefonu bezplatně nainstalovat mobilní verzi aplikace. Obsahuje všechny potřebné funkce, navíc o některých nových záznamech uživateli posílá zprávy.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10