Aktuality

 

 

Letošní školní rok se pomalu blíží ke svému závěru a my bychom se rádi ohlédli za událostmi, které uzavřely toto období. Jednou z nejvýznamnějších akcí bylo slavnostní rozloučení s našimi žáky 9. ročníku.
Dne 25. června se na naší škole konal Den mazlíčků, který přinesl mnoho radosti a zábavy.
Úterý 25.6. 2024 v Bystřici nad Pernštejnem bylo pro žáky 3. a 4. ročníku plné kouzel, zábavy a radosti a mohli tak společně zakončit celý školní rok.
Dne 26. června 2024 se druhý ročník vydal na školní pochoďáček.
Dne 13.6. 2024 jsme se s doprovodem pana učitele Mahela, pana faráře Macka, pana ředitele a paní učitelky Pličkové podívali do Třebíče.
Dne 12. června žáci 2. stupně navštívili v Brně vědecké centrum VIDA. V areálu si mohli vyzkoušet pokusy a osvojit si nové poznatky z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, ale také i z humanitních věd jako je například dějepis.
Žáci 1. a 2. ročníku putovali ve čtvrtek 30. 5. 2024 na výukový program Cesta vody do Žďáru nad Sázavou.
I letos se žáci 2., 3. a 4. třídy zúčastnili plaveckého výcviku v Novém Městě na Moravě. Plavecký výcvik probíhal každý pátek, celkem bylo 10 lekcí.
Dne 22. 5. 2024 se vydal 2. stupeň ZŠ Strážek na exkurzi do Kutné Hory. Zde navštívil Vlašský dvůr, Chrám sv. Barbory a muzeum umění.
Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města v celém světě. Je zde plno krásných památek a některé z nich jsme s žáky 9. třídy 30. května letošního roku navštívili.
Jako již tradičně naše škola pořádala v pondělí 3.6.2024 Netradiční olympiádu ku příležitosti Dnu dětí.
Konec školního roku se rychle blíží, a proto jsme se rozhodli doplnit vzdělávání ve školních lavicích cestou za poznáním. 22. května se celý první stupeň tedy vypravil na exkurze do Brna.
V letošním roce jsem měla tu možnost zúčastnit se soutěže "Zemědělství a lesnictví na Vysočině 2024" a nečekaně jsem se umístila na 9. místě. Díky tomu jsem vyhrála dvoudenní naučně poznávací výlet po Vysočině, který se konal ve dnech 24. - 25. května.
Dne 15. 5. 2024 se 4. třída zúčastnila praktického výcviku na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.
V pondělí 20.5. 2024 jsem se společně s žáky 3. třídy vydala do Bystřice nad Pernštejnem na program – Den prevence dětských úrazů, který pořádal Červený kříž. Akce proběhla na ZŠ Nádražní v tělocvičně.
Žáci 1. stupně ZŠ Strážek se zúčastnili fotbalové soutěže Mc Donald's Cup.
Po dobu 4 měsíců se vybraní žáci naší školy setkávali v DDM Bystřice nad Pernštejnem se žáky okolních 7 škol.
V pátek 26. dubna se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze kláštera v Předklášteří a poté výstavy minerálů v Tišnově.
V pátek 26. dubna 2024 se konala v sídle Krajského úřadu v Jihlavě soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Ze školního kola postoupili Šárka Pličková a Martin Mašek.
V termínu od 16.-18. dubna proběhla na naší škole akce Čistá Vysočina. Jde o celostátní akci spojenou s jarním úklidem přírody.
I v letošním školním roce, 15. dubna, navštívil tento systém naši školu. Žáci 8. třídy se seznámili s vybaveným autem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a nejnovějším typem sanitky.
V rámci projektu „Bystřicko čte dětem“ se dne 12. 4. 2024 v ZŠ Strážek konalo přespávání ve škole s názvem Noc s Andersenem.
V pátek 5.4. 2024 se v odpoledních hodinách uskutečnil v ZŠ a MŠ Strážek zápis do 1. třídy.
Přišlo jaro, s ním Velikonoce a v naší škole i Velikonoční dílničky. Konaly se 21. 3. v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci si mohli projít školu a následně si vyrobit dekoraci k Velikonocům.
Opět po roce se 21. března uskutečnilo okrskové kolo ve šplhu a to pod záštitou ZŠ TGM v Bystřici nad Pernštejnem.
Kluci, holky zveme Vás do naší mateřské školy. Dne 7.5.2024 přijďte s dobrou náladou a užijeme si spoustu legrace. Budeme se na Vás těšit. Učitelky MŠ
První pomoc podaná včas a správně může být rozhodující a může zachránit nejeden lidský život. Proto Červený kříž nabízí školám kurzy první pomoci. I na naší škole kurz, v letošním školním roce proběhnul a to 4. a 11. března.
ZŠ a MŠ Strážek ve spolupráci se Spolkem rodičů vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY, které se budou konat ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 14:30 do 17:00 v přízemí I. stupně.
Základní a Mateřská škola Strážek srdečně zve rodiče, děti i širokou veřejnost na tradiční Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 21. března 2024 od 14:30 do 17:00. Přijměte naše pozvání a přijďte se podívat, co všechno naše škola nabízí!
Relaxace u dětí je důležitá z mnoha hledisek. Přináší pocit uvolnění, pohody a v důsledku toho i psychické zklidnění usměrňuje energii dětí. Zlepšuje schopnost učení a pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnosti.
Termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 je ve pátek 5. dubna 2024.
V pátek 1. března 2024 se vypravilo celkem osm žáků naší školy reprezentovat do obvodního kola v uměleckém přednesu, které se konalo v DDM Bystřice nad Pernštejnem.
Statutární zástupce ZŠ a MŠ Strážek po projednání se zřizovatelem přerušuje provoz školní družiny v době velikonočních prázdnin tj. 28. 3. 2024. Provoz bude zahájen v úterý 2. 4. 2024.
Ve čtvrtek 22. 2. 2024 u nás ve škole na 1. stupni proběhlo školní kolo Dětské recitace.
Vzhledem nárůstu civilizačních chorob, je nutné věnovat zvýšenou pozornost této problematice. V rámci výuky Výchovy ke zdraví žáci šestého ročníku zpracovali projekt na téma „Víš, co jíš?“.
Žáci 2. stupně ZŠ Strážek se jako tradičně zúčastnili lyžařského a snowboardového výcviku, který se konal ve Skiareálu Hodonín u Kunštátu 4. - 10. ledna 2024.
Dne 6.1. 2024 se žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili Tříkrálové stezky ve Strážku. Počasí bylo velmi příznivé, úkoly zábavnou formou připravené, zkrátka příjemně a edukačně strávený páteční čas mimo školu.
Máte rádi auta a tuning? Tak neváhejte a zapojte se do celoškolní soutěže VYTUŇ KÁRU a vyhrajte drobné, ale zajímavé ceny!
Ještě před vánočními svátky dne 21.12. 2023 se celý 1. stupeň vydal autobusem do kina. V OC Velký Špalíček v Brně náš čekalo promítání animované pohádky Přání s popcornem a pitím dle výběru.
Před Vánocemi jsme na 2. stupni spojili své síly a utkali se ve vánočním kvízu.
Před Vánocemi bývá zvykem zdobení stromků. Také v hodinách chemie jsem si jeden ozdobili, ale trochu netradičně. Základem byl stojan a místo větví chemické kruhy.
I letos jsme s žáky 2. stupně 20. prosince navázali na loňský rok a vyjeli jsme autobusem bruslit na zimní stadion do Velkého Meziříčí.
Žáci 7. ročníku se v letošním roce v zeměpise seznamují s regionálním zeměpisem jednotlivých světadílů.
Již po čtvrté se naše škola ZŠ Strážek zapojila do celorepublikové sbírky s názvem Krabice od bot. Letos proběhl jubilejní 10. ročník této dobročinné akce. Jedná se o největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi.
Také v letošním školním roce řeší žáci 9. třídy naší školy a jejich rodiče složitý problém: Kam po základní škole? Proto se každoročně zúčastňují Festivalu vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou. Letos se uskutečnil 9.listopadu.
V pondělí 30. listopadu se pro žáky 8. a 9. ročníku a následně 6. listopadu pro širokou veřejnost uskutečnily besedy s pracovnicí Domácího hospice Vysočina s Mgr. Blankou Netolickou DiS.
Již třetím rokem se na naší škole 31. října pořádal projekt na téma původně keltského svátku – Halloween.
Pátek 13. není datum s dobrou pověstí, ale pro nás se pátek 13. října vydařil a o nějaké smůle nemůžeme hovořit. Po roce se konala DRAKIÁDA a zadařilo se.
ZŠ a MŠ Strážek si Vás dovoluje srdečně pozvat na besedu se zástupcem domácího hospice Vysočina. Setkání se uskuteční v pondělí 6. 11. 2023 v 16 hodin v budově školy.
Většina látek kolem nás jsou, po chemické stránce, směsi. Vzduch, kosmetický krém, polévka, čaj, ... to vše jsou směsi. Jsou složené ze dvou a více složek. Žáci 8. třídy, kteří v letošním školním roce s chemii začínají, poznali směsi více.
Den stromů se v Česku připomíná od roku 2000, ovšem jeho historie sahá daleko a jeho tradice pochází ze státu Nebraska v USA. Datum oslav Dne stromů není ve světě jednotný, u nás je to 20. říjen.
Dne 11. 10. 2023 k nám do ZŠ a MŠ Strážek zavítal herec z Národního divadla v Brně pan Petr Kubes v rámci projektu Bystřicko čte dětem.
Dne 12. října se žáci 8. třídy zúčastnili exkurze. Nejdříve navštívili čističku odpadních vod na okraji Strážku. Zde nás brzy po ránu čekal pan starosta V. Tvarůžek, který nás po čističce a na sběrném dvoře provázel.
Žáci šestého ročníku se v říjnu v hodinách přírodopisu seznamují s mikroskopy, které ve škole máme. Pozorují trvalé preparáty a také se snaží sami preparáty vyrobit. Mikroskop se tak stává nedílnou součástí naší výuky přírodopisu.
ZŠ a MŠ Strážek si Vás dovoluje srdečně pozvat na besedu s Petrem Kubesem, předním členem činohry národního divadla v Brně. Setkání se uskuteční ve středu 11. 10. 2023 v 16 hodin v budově školy.
Se 7., 8. a 9. ročníkem jsme úspěšně oslavili tzv. Evropský den jazyků. Hlavním cílem byla oslava jazykové rozmanitosti. Letošní Evropský den jazyků se nesl v duchu rozšiřování všeobecných znalostí a ochutnávek z různých koutů Evropy.
Rezervace do kroužků je možná prostřednictvím EduPage.
V pondělí 4. 9. 2023 v 9. hodin proběhlo slavnostní zahájení v 1. třídě.
Vážení rodiče, zveme Vás na Komunitní setkání v MŠ dne 29.8.2023 ve 14.00 hodin
V minulém týdnu se konalo jedinečné setkání všech zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Strážek.
Vážení rodiče, milí pedagogové a milí žáci, s koncem školního roku bych rád využil této příležitosti a ohlédnul se za uplynulým rokem z pohledu ředitele naší základní a mateřské školy.
Dne 27. 6. jsme se vypravili se 7. ročníkem na výlet. Žáci si odsouhlasili návštěvu Jump parku a laser game v Brně.
V úterý 27.6. 2023 si první stupeň základní školy Strážek zpestřil den návštěvou divadelního představení Tajemství staré bambitky II. v podání Divadla Beze jména.
Ve čtvrtek 22.6. se pátá třída rozjela vlakem do Brna, kde navštívila hrad a pevnost tvořící dominantu města Brna – Špilberk
Dne 26. 6. se uskutečnila mineralogicko-geologická exkurze pro žáky 5.-7. třídy naší školy. Exkurzi vedl pan Luboš Koudelka, vystudovaný geolog.
Dne 21. června se žáci 8. ročníku, v doprovodu paní učitelky a paní asistentky, vydali na výlet do Brna, na prohlídku podzemí pod Zelným trhem.
Dne 27.6.2023 žáci devátého ročníku v rámci školního výletu navštívili státní hrad Pernštejn v doprovodu Mgr. Ilony Pličkové a Lukáše Kunovského.
Dne 30.5. 2023 se v Novém Městě na Moravě uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů. Z naší školy byli vybráni čtyři chlapci a čtyři dívky, kteří soutěžili ve dvou družstvech mladších a starších.
V pondělí 5. 6. jsme se s dětmi ze 4. třídy vypravili za poznáním do bystřického Centra EDEN.
Ve čtvrtek 1. 6. 2023 se na fotbalovém hřišti ve Strážku konala druhá netradiční olympiáda. Žáci strážkovské školy změřili síly v osmi sportovních disciplínách. Nálada byla na výbornou. Užili jsme si společně spoustu legrace.
Statutární zástupce ZŠ a MŠ Strážek po projednání se zřizovatelem informuje o změně výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ s účinností od 1. září 2023 a úplaty ve školní družině s účinností od 4. září 2023.
Ve čtvrtek 25. 5. 2023 se žáci 3. ročníku zúčastnili projektu „Den prevence dětských úrazů“ v Bystřici nad Pernštejnem. Projekt byl zaměřen na prevenci proti úrazům.
Kulturní akce, žáků základní školy ze Strážku skládající se z básniček a hudebních produkcí v Domově pro seniory Mitrov 12. května 2023, přinesla radost a zábavu klientům místního domova.
Od února do května probíhala na DDM v Bystřici nad Pernštejnem soutěž Čtyřlístek. Kromě vědomostí si zde žáci zkoušeli i svou zručnost, logické myšlení, taktiku a trpělivost.
Dne 11. 5. 2023 přivítala naše škola žáky ZŠ Dolní Rožínka k přátelskému fotbalovému utkání.
Z pozice vedoucích v reakci na dění ve škole sdělujeme krátké vyjádření ve spolupráci s ředitelkou školy.
Téměř sedmdesátka dětí ze základních škol z celé Vysočiny si v pátek 12. 5. 2023 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě otestovala své znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví.
V pátek 5. května jsme se zúčastnili soutěže mladých zdravotníků ve Žďáře nad Sázavou.
Dne 10. března proběhlo v Bystřici nad Pernštejnem oblastní kolo v recitaci.
Ve středu 26.4.2023 se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve fotbalovém turnaji, který pořádala bystřická základní škola.
Žáci ZŠ Strážek a ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem srdečně zvou na koncert pro maminky.
Ve středu 19. dubna jsme ve škole přivítali naše předškoláky na zápisu do 1. třídy. Jejich velký den se nesl v pohádkovém duchu.
Dne 16.5. 2023 od 15:30 hodin zveme všechny maminky do naší mateřské školy.
Ve čtvrtek 13.4.2023 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola ve šplhu. Závody se konaly na ZŠ T.G. Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem.
V pátek 31.3.2023 proběhl v ZŠ a MŠ Strážek „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, kde si široká veřejnost mohla prohlédnou robotické stavebnice, výukové materiály, ozoboty, počítačovou učebnu a mnoho dalšího.
Měsíc před Velikonocemi si každá třída vylosovala svou barvu, aby si v této barvě ozdobila jarně svou šatnu, a dnes – 5.dubna se do této barvy oblékla.
I letos proběhly na naší škole Edukativně stimulační skupiny (ESS) - „edukačky“. V období od 1. 11. 2022 do 28. 3. 2023 děti absolvovaly deset lekcí – pět s paní učitelkou z MŠ, pět s budoucí paní učitelkou první třídy.
V pátek 31. března od 14:30 do 17:00 bude možná individuální prohlídka základní i mateřské školy.
Dne 24. března se dva žáci s paní asistentkou zúčastnili soutěže Kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu v Jihlavě.
Ve středu 8. 3. 2023 jsme ve škole pořádali školní kolo recitační soutěže, do které byli vysláni z každé třídy nejlepší recitátoři.
Dne 16. února 2023 proběhlo v naší škole školní kolo anglické olympiády pro 6. – 9. ročník.
ZŠ a MŠ Strážek Vás zve k zápisu do mateřské školy.
Na den pololetních prázdnin, letos to bylo 3. února, připadl opět na školní ples pořádaný Spolkem rodičů. Večer zahájil proslovem ředitel školy, pan MgA. Petr Špaček, Ph.D. a předsedkyně spolku rodičů, paní Mgr. Kateřina Mazlová.
Dne 14. února 2023 se žáci druhé stupně s doprovodem vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice.
ZŠ a MŠ Strážek zve budou prvňáčky k zápisu do 1. třídy.
Statutární zástupce ZŠ a MŠ Strážek po projednání se zřizovatelem přerušuje provoz školní družiny v době jarních prázdnin od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023. Provoz bude zahájen v pondělí 27. 2. 2023
Dnešní den jsme žákům zpestřili divadlem Anděl Páně II., které připravilo Divadlo Beze jména z Bystřice nad Pernštejnem.
Děti z MŠ a ZŠ (1. stupeň) se zúčastnily hudebního koncertu Hrajem dětem, s písničkou jdem světem.
Dne 24. 1. se v České národní bance v Praze konal 2. ročník soutěže Filipův pohár určený pro šesté ročníky základních škol a víceletých gymnázií.
První pomoc je velmi důležitá a může zachránit život.
Od 3. do 6. 1. 2023 se žáci druhého stupně ZŠ a MŠ Strážek zúčastnili lyžařského výcviku ve Skiareálu Hodonín u Kunštátu.
Klidné prožití vánočních svátků a v roce 2023 pevné zdraví, spoustu štěstí a mnoho radostných dnů přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Strážek
Dne 20. prosince jsem vyrazili s 2. stupněm na bruslení na zimní stadion do Velkého Meziříčí.
Adventní doba je obdobím plném koncertů. Nejinak tomu bylo i u nás, kdy ve dnech 20. a 21. prosince MgA. Jana Zmeškalová, Mgr. Terezie Březinová a Štěpán Husák dipl. um. společně se svými svěřenci uspořádali vánoční besídky.
Advent je časem příprav na Vánoce, časem, který si máme užít v kruhu svých blízkých a pokud to jen trochu jde, rozdávat radost i kolem sebe. O to se snažili i žáci naší školy, když 16. prosince navštívili Domov pro seniory na Mitrově.
Děti a žáci naší školy se poslední den před vánočními prázdninami sešli před školou a společně s pedagogy a novým panem ředitelem si zazpívali vánoční koledy.
Dne 14. prosince zavítal do tělocvičny naší školy pan Radomil Holík s liškou obecnou, kterou chová doma v zajetí. Měl nachystaný program s liškou pro mateřskou školku, děti 1. stupně i žáky 2. stupně naší školy.
Termín 3.1.2023 ZRUŠEN. Náhradní termín 10.1.2023.
Páteční odpoledne 26. listopadu se v naší škole neslo v adventním duchu. Neděle již byla první adventní a bylo tedy nutné připravit si dekorace a vyrobit adventní věnec. Ten k adventu neodmyslitelně patří.
U příležitosti Dne stromů vyhlásila naše škola 11. 10. 2022 výtvarnou soutěž „Strom 2022“, jejímž úkolem bylo vyrobit originální strom z netradičního materiálu.
Kamarádů není nikdy dost. Žáci 8. ročníku se letos v rámci výuky anglického jazyka a navazování nových přátelských vztahů zapojili do menšího projektu, který jim umožní najít si nové přátele při použití anglického jazyka.
S rostoucí popularitou tohoto původně keltského svátku se i letos naše škola věnovala haloweenské tématice.
Srdečně zveme rodiče s dětmi po roce opět na vánoční dílničky, které se budou konat v pátek 25. 11. 2022 od 14:30 hodin v prostorách I. stupně.
Ředitel ZŠ a MŠ Strážek vyhlašuje na pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno.
Již tradiční projekt mikroregionu Bystřicko se na naší MŠ a ZŠ uskutečnil ve dvou dnech. Čtení bylo připraveno pro všechny děti, od nejmenších až po ty nejstarší.
Den stromů se v Česku připomíná od roku 2000, ovšem jeho historie sahá daleko a jeho tradice pochází ze státu Nebraska v USA (r. 1872). Datum oslav Dne stromů není ve světě jednotný, u nás je to 20. říjen.
1.lekce proběhne 1.11.2022 v 15:00 v budově ZŠ ve třídě Sluníček.
Nastal podzim, dostavilo se babí léto a tedy i čas pouštění draků. Určeným dnem se stal pátek 14. října.
V úterý 4.10.2022 za námi do mateřské školy přijel pan Černý se svou kouzelnou dopravní školičkou.
Kroužky budou zahájeny od října pod vedením lektorů.
První školní den zahájili naši prvňáčci opravdu slavnostně.
Dne 26.8. 2022 se zúčastnili pedagogové základní i mateřské školy semináře „Výuka v terénu“, který vedly pracovnice z Ekocentra Chaloupky ve Velkém Meziříčí.
K 2. 8. 2022 byl do funkce ředitele školy jmenován MgA. Petr Špaček, Ph.D.
Základní škola ve Strážku je jednou ze 32 škol Kraje Vysočina partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2. Realizace projektu je od 15. 2. 2021 do 30. 11. 2023
Škola ve Strážku je zapojena do přeshraničního mezinárodního projektu EduSTEM, který dává českým a rakouským učitelům metodickou podporu i materiální vybavení pro to, aby v dětech touhu po tvoření, bádání a objevování podporovali.
Dne 23. 6. 2022 proběhlo slavnostní rozloučení s Mgr. Jaroslavou Zelinkovou v přítomnosti všech zaměstnanců školy. Jménem kolegů a absolventů školy děkujeme paní Zelinkové za její celoživotní přínos ZŠ a MŠ Strážek.
Konec školního roku nemůže být bez pořádného třídního výletu, a tak jsme se i my vypravili za trochou adrenalinu a poznávání do Brna.
Dne 16. 6. jsme byli na školním výletě v Brně. Dopoledne jsme strávili na výstavě Tutanchamon na Výstavišti Brno.
Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme s dětmi z mateřské školy navštívili Dalešickou přehradu.
Proběhlo vyhodnocení dotazníku zveřejněného od 9. 6. 2022 do 15. 6. 2022 prostřednictvím odkazu v EduPage na téma Kázeň, bezpečnost a mravní návyky.
Dne 15. 6. 2022 se uskutečnil zápis Lex Ukrajina do 1. ročníku základní školy. K zápisu se nikdo nepřihlásil.
Ve středu 8.6.2022 se děti z mateřské školy a žáci 1.třídy vydaly na výlet do ekologického centra Baliny.
Dne 26.5.2022 uspořádal pan učitel náboženství Tomáš Mahel a náš pan farář Mgr. Michael Macek, výlet do města Poličky.
Ve středu 1.6.2022 u nás probíhal Den dětí v podobě " Netradiční olympiády"
Ve čtvrtek 26. května se žáci 1. třídy v hodině prvouky věnovali péči o své zoubky v rámci preventivního programu drogerie dm.
Dne 27.5.2022 proběhl ve škole Energetický seminář s panem Martinem Chytrou ze společnosti EG.D. Pan Chytra vysvětloval, kde se setkáme s elektrickým proudem, jak se uchovává elektrická energie, kam se přesouvá přebytek vyrobené energie.
V pondělí 16. května se žáci druhého stupně naší základní školy vydali za poznáním do Brněnského zábavního centra VIDA!
V úterý 17.5. navštívily děti z mateřské školy městskou knihovnu ve Velkém Meziříčí.
V pondělí 9.5.2022 přišly za námi maminky do mateřské školy.
Ke dni 12. 5. 2022 je zveřejněno rozhodnutí o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti v Novém Městě na Moravě.
Polytechnická výchova v mateřské škole.
Srdečně zveme všechny maminky do mateřské školy.
Co pro nás znamenají knihy? Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
Jednou z oblastí plánu preventivních aktivit je vzdělávání žáků k bezpečnému chování v silničním provozu.
Zábavné čarodějnické dopoledne v naší mateřské škole.
Dnes jsme se s dětmi vydali na úklid naší planety Země, jelikož jsme oslavovali její svátek a tím ji pomohli lépe dýchat.
Po dlouhé době se v naší škole opět uskutečnily Velikonoční dílničky, které jsme spojili se Dnem otevřených dveří pro veřejnost.
V úterý 19. dubna navštívili žáky 8. a 9. ročníku zástupci záchranného sboru. Hasiči je seznámili s nejrůznějšími nástrahami své nelehké profese a předvedli techniku, kterou mají pro svou práci k dispozici.
Základní umělecká škola zve děti k zápisu, informace o výuce v detašovaných třídách ve Strážku podává ředitelka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Milada Krásenská.
Mateřská škola a školní družina přerušují v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 14. dubna 2022 provoz.
Polytechnická výchova v mateřské škole.
V úterý 5. dubna ožily chodby základní školy i v odpoledních hodinách. Návštěvníky všech věkových kategorií přilákal den otevřených dveří s bohatým programem.
Aktuálně jsme vydali další číslo časopisu Školní drby aneb víme vše, autory příspěvků jsou většinou žáci školy.
Velikonoční dílničky a polytechnická výchova v MŠ.
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 proběhl zápis do 1. třídy. Bylo přijato 12 prvňáčků.
Společně s dalšími šesti spolužáky jsem se letos přihlásila do soutěže Filipova olympiáda, kdy jsme si stáhli aplikaci Filip – poznej svět financí a během dvou měsíců procházeli připravená videa a následně vyplňovali testy.
Dne 28. 3. 2022 se žáci 9. ročníku a vybraní žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze zaměřené na historickou část Prahy.
Divadelní představení s Marionetami.
Děti z mateřské školy pokračují v přípravách na jaro.
V pátek dne 25.3.2022 děti z mateřské školy navštívily v rámci ekologického projektu „Mrkvička“ ekologické centrum Ostrůvek Velké Meziříčí.
Projektové vyučování - od 23.3.2022 do 16.6.2022.
Naše škola byla zastoupena ve skupině soutěžích v okresním kole olympiády z němčiny. Svoje jazykové dovednosti v rámci studia druhého cizího jazyka vyzkoušela Adéla Červinková, žákyně 9. ročníku.
K velkému finále vědomostní soutěže Poznej Vysočinu se z každé školy probojují jen dva nejlepší. Letošní ročník školu ve Strážku velmi úspěšně reprezentovali Radek Horký (42. m.) a Adéla Koukolová (23. m.), která se umístila mezi čtyřicítkou nejlepších.
Termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 je ve čtvrtek 7. dubna 2022. V případě potřeby je možné dohodnout individuální termín v období 1. - 30. dubna 2022. Uchazeči o individuální vzdělávání kontaktují ředitelku školy.
Merkur, Venuše, Země,…..planety naší sluneční soustavy umí hravě vyjmenovat už i žáci 3. ročníku.
Na den otevřených dveří 5. dubna 2022 je připraveno velikonoční tvoření dětí s rodiči.
Přijďte nás navštívit.
Příprava na jaro je již v plném proudu.
Děti z mateřské školy ve čtvrtek 17.3. 2022 vynášely morénu
Děti rozpoznávají barvy a geometrické barvy.
Nevíte, kam vyrazit na procházku? Prohlédněte si fotky a můžete zkusit toto nádherné místo ve Strážku najít.
Hudební skupina MARBO 8. března připravila hudebně vzdělávací pořady pro děti MŠ a žáky ZŠ , kterými názorně doplnila výuku předmětů z výchovným zaměřením.
Vítězové školního kola zeměpisné olympiády reprezentovali školu ve Strážku v okresním kole. Ze školního kola postoupili za každou kategorii 3 účastníci. Velmi dobrého umístění dosáhli Robin Šidlo (7.m.) a Radek Horký (11.m.), v kategorii A, 6. ročník.
Děti ze třídy Sovičky se v pátek 4. března 2022 zúčastnily programu „MYSLÍM, TEDY JSEM! Aneb o kritickém myšlení v dětském věku, z cyklu přednášek BEZPEČNÝ INTERNET.“
Lektoři programu Kraje pro bezpečný internet připravili pro děti MŠ a žáky ZŠ v pátek 4. března 2022: fakta, informace, dezinformace ...a čemu vlastně věřit? O kritickém myšlení a digitální stopě, z cyklu přednášek bezpečný internet.
V pátek 25.2. 2022 se žáci prvního stupně zúčastnili školního kola v recitaci.
Přidali jsme fotky a video ze sobotního odpoledne.
Školní družina se po několika měsících různých omezeních opět otevřela pro všechny žáky I. stupně společně. A přihlášení žáci si to opravdu spolu užívali. Největší oblibě se těšil pobyt venku, na hřišti.
ZŠ a MŠ Strážek pořádá příměstský tábor pro děti školní družiny od 1. července do 15. července 2022.
Slavíme Světový den luštěnin.
Školní jídelna ZŠ a MŠ Strážek hledá pomocnou sílu do kuchyně za nemocnou kuchařku, vyučení výhodou, nutný zdravotní průkaz.
Ve školce jsme si vykouzlili překrásný karneval
návštěva místní hasičské zbrojnice
V chemii jsme dostali za úkol sledovat spotřebu vody v naší domácnosti za týden od 11. 1. do 18. 1 2022.
Děti z mateřské školy navštívily tělocvičnu, kde si hezky zacvičily.
Školní jídelna oznamuje, že od 1. února 2022 dochází ke zdražení obědů a svačin pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance z důvodu rostoucích cen potravin.
Jsme rádi, že jsi zavítala do naší školy. I když jenom mezi žáky 6.třídy a do hodiny laboratorní práce z přírodopisu.
Ve středu 12.2.2022 si děti naší mateřské školy doslova užívaly.
Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může zapojit každý žák nebo student, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění kolem sebe.
Děti si nejprve vyrobily papírové koruny, které využily při činnostech na koberci, ať se jednalo o zpěv písně "My tři králové" či zdolávání překážek k cestě do Betléma nebo tanec králů. Činnosti děti velice bavily a aktivně se zapojovaly.
Všem dětem, rodičům a příznivcům naší školy přejeme jen vše dobré. zaměstnanci ZŠ a MŠ Strážek
Projekt IKAP II pomáhá k podpoře činnostní výuky, využití nových nástrojů i pomůcek a motivuje žáky k získávání kompetencí.
Jak jsme se aspoň na chvíli společně sešli, zazpívali si a popřáli si šťastné Vánoce, hodně zdraví a klidu. Časy, kdy žáci se svými učiteli uspořádali několik vánočních koncertů, jsou prozatím pryč, pandemie covid to takto zařídila.
Rodiče zaplatí za měsíc prosinec školné ve výši pouze 108,- Kč.
Vánoční prázdniny jsou od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022.
Od rána děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, čerta a anděla.
V místě školy pracoval od 4. října do 6. října 2021 tým pěti inspektorů a hodnotil podmínky, průběh a výsledky poskytovaného vzdělávání. Protokol o provedené kontrole neobsahuje žádné zjištěné nedostatky.
V pondělí dne 15. 11. 2021 naši školu v rámci projektového vyučování navštívil pplk. Mgr. P. Jokl z Policie ČR, který nám představil aktuální bezpečnostní hrozby a výzvy se vztahem k terorismu a extremismu a k ochraně měkkých cílů.
Spolek rodičů ve spolupráci se školou pořádal v úterý 26. října 2021 Školní farmářský trh v rámci projektu Skutečně zdravá škola.
Garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.
To vyzkoušela bývalá absolventka základní školy ve Strážku Jana Pavelková, nyní studentka 2. ročníku gymnázia, která vyprávěla v hodině němčiny žákům 8. a 9. ročníku o výukovém pobytu v Rakousku.
Původně keltský lidový svátek se oficiálně slaví 31. října; do naší školy však masky dorazily s malým zpožděním, tedy v pondělí 1. listopadu.
V rámci hodin pracovních činností/člověk a svět práce jsme se rozhodli navázat na dřívější úspěšný projekt z roku 2018 - „Projekt 72 hodin – založení ovocného sadu“.
Ve dnech podzimních prázdnin dne 27. října 2021 a 29. října 2021 bude provoz mateřské školy a školní družiny přerušen.
Preventivní program První pomoc do škol pro žáky realizujeme ve spolupráci s KÚ Kraje Vysočina a zdravotnickým zařízením v Bystřici nad Pernštejnem.
Program je součástí projektu Skutečně zdravá škola.
Sraz před školou ve 14. 30 hodin, pořádá Spolek rodičů.
Žákům základní školy ve vyučování povídal nejen o knihách pan Josef Beneš z Věchnova.
O víkendu 17.9. – 19.9.2021 se zaměstnanci ZŠ a MŠ Strážek vydali do Špindlerova Mlýna.
Kroužky jsou zahájeny od října pod vedením lektorů (učitelů nebo externích zaměstnanců). Provoz kroužků se řídí aktuálně platnými Informacemi MŠMT a MZdr , není nutné dokládat OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc).
Ve čtvrtek 30. září proběhlo společné setkání rodičů a učitelů s psycholožkou Mgr. Alicí Vašákovou. Škola navázala spolupráci a další setkání s učiteli je plánováno na říjen.
V pondělí 20. září se žáci 6. ročníku vypravili na Lesní penzion Podmitrov, kde na ně čekal adaptační program realizovaný Centrem prevence OCH ZR.
Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.
V základní škole ve Strážku se posadilo do školních lavic dvanáct prvňáčků.
Nový školní rok zahajujeme v moderních učebnách druhého stupně.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7.25 hodin pro žáky 2. až 9. ročníku, žáci 1. ročníku budou slavnostně přivítáni v učebně 1. třídy v prvním poschodí v 9:00 hodin.
ZŠ a MŠ Strážek organizuje pro žáky základní školy příměstský tábor v době letních prázdnin v délce tří týdnů. Přihlášky na tábor děti dostanou ve škole. Podrobnější informace sdělí lektorky nebo ředitelka školy.
...A JE ČAS JÍT DÁL... To nám ty děti rychle odrostly. Ani jsme se nenadáli a už půjdou do školy.
Žáci devátého ročníku se ve středu 30. června rozloučili s učiteli a panem starostou ve venkovní učebně. Upomínkové předměty věnoval žákům Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek.
Konec školního roku láká i k aktivitám, které nejsou vždy vázané na školní lavice. Nebylo tomu jinak ani 29. června, kdy žáci 7. ročníku pokračovali v poznávání okolních obcí.
Děti si v hudební výchově zase zazpívali.
V distanční výuce nebylo moc prostoru pro opravdovou tělesnou výchovu, a tak jsme pro 1., 2. a 3. třídu vymysleli soutěž 100 jarních kilometrů od poloviny března do poloviny června.
Vše začalo ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 7 hodin 15 minut, kdy se sešli všichni žáci druhého stupně před školou. Počkali jsme na pana učitele Luboše Koudelku, který nás kolem Strážku prováděl.
Letošní školní rok byl opět netradiční. Velká jeho část probíhala distanční formou, která omezila také životy třídních kolektivů. Společné akce se omezily na ty nejnutnější.
Paní učitelky, asistentky a vychovatelka družiny společně připravily pro děti putování, zábavné i poznávací úkoly. Byl to krásný den s vůní jarní zeleně a květin, byl to den spokojených dětí.
Matematická soutěž Klokan – kategorie Cvrček 2. – 3. ročník Při distanční výuce probíhala nejen online výuka, ale také soutěže.
Od 1. 9. 2021 bylo do mateřské školy přijato 10 dětí do výše maximální kapacity. Kapacita mateřské školy ve Strážku je 39 dětí na 2 třídy.
Ani distanční výuka ve škole neodradila děti z 1., 2. a 3. třídy zúčastnit se 5. ročníku soutěže Stavíme se stavebnicí ROTO.
Od pondělí 24. května 2021 se mění provoz školy podle aktuálně platných opatření.
od pondělí 17. května 2021 se mění provoz školy takto: provoz MŠ pro všechny děti, žáci 1.-5. ročníku pokračují všichni v prezenční výuce, žáci 6. a 8. ročníku budou mít prezenční výuku ve škole, žáci 7. a 9. ročníku budou mít distanční výuku.
Vážení příznivci naší školy, jelikož v letošním školním roce nebylo možné realizovat den otevřených dveří, připravili jsme pro vás jeho virtuální verzi.
Od 10. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí a žáků ve škole dle mimořádného opatření MZd, a to v mateřských školách pro všechny děti, děti nebudou testovány, v základních školách žákům 1. stupně a 2. stupně , a to rotačním způsobem
V březnu psaly žákyně školy o setí semínek, nyní už mají radost z pěkných sazenic, chladné počasí však papriky, rajčata, celer nebo petunie stále nechává na oknech ve třídě. První práce na školní zahradě však už začaly.
Rozhodnutí o výsledku zápisu do 1. ročníku od školního roku 2021/2022, přijatých žáků máme 11.
ZŠ a MŠ Strážek zveřejňuje nabídku volného místa na pozici učitelky/le mateřské školy. Hledáme kreativní, nápadité a optimisticky naladěné pedagogy s chutí pro vzdělávání dětí, kteří chtějí pracovat v aktivním kolektivu.
Ve Strážku otevírá každý rok třídy detašovaného pracoviště Základní umělecká škola (ZUŠ) Bystřice nad Pernštejnem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021. Podrobné informace k organizaci provozu školy:
X. ročník, 17. číslo, školní rok 2020/2021, ZŠ a MŠ Strážek
Přijďte k nám k ZÁPISU.
Vláda ČR prodloužila nouzový stav a vydala opatření, podle kterých pokračuje provoz školy ve stávajícím režimu. Pokračuje služba péče o děti od 2 do 10 let.
Chod školy pokračuje v dosavadním režimu, zajištěna služba péče o děti od 2 do 10 let.
Termíny JPZ jsou přesunuty na květen a červen. Příjímací řízení na střední školy se skládá : podání přihlášky, konání přijímací zkoušky - jednotné nebo školní je na rozhodnutí ředitele , předání zápisového lístku, rozhodnutí o přijetí .
Naše žákyně napsaly o přípravách na jarní práce na zahradě.
Od pondělí 1. března 2021 nastávají změny v poskytování služeb školy.
Moderní škola v klidném prostředí, kterou můžeš navštěvovat i TY, nově na facebooku.
Provoz MŠ je z důvodu výskytu onemocnění COVID 19 zaměstnance mateřské školy a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina o karanténě.
Po nedělním jednání vlády a hejtmanů krajů od 15. 2. trvá nouzový stav, v neděli večer 14. 2. hejtman Kraje Vysočina rozhodl o určených školách péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, proto je od pondělí 15. 2. možné pokračovat v zajištění služby
Téma : Spotřeba vody v naší domácnosti
Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol od 25. ledna 2021 ve stejném režimu jako dosud. Hodnocení žáků za 1. pololetí bude zveřejněno ve školním informačním systému Edupage.
V termínu od 8.-10. ledna 2021 vyhlásila Česká společnost ornitologická (ČSO) ​program Ptačí hodinka. V tomto termínu jsme měli, v kterýkoliv den, 1 hodinu pozorovat a sčítat ptáky na krmítku (nejen tam). Do této akce se rozhodla zapojit i naše škola.
Provoz školy od pondělí 11. ledna do 22. ledna probíhá na základě usnesení vlády ČR ve stejném režimu jako v období od 4. ledna 2021.
Mateřská škola v běžném provozu. Prezenční výuka v základní škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Školní jídelna v provozu včetně vaření pro cizí strávníky, vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří se vzdělávají distančně. Zahájena služba určené školy
Přejeme hodně zdraví, pokory a klidu.
V doprovodu anděla a také čertíka pan Mikuláš dětem vyprávěl, co o nich slyšel hezkého, ale také si vyslechly, v čem by se měly polepšit. Děti zpívaly nebo recitovaly básničky a každému Mikuláš daroval balíček s dobrotami.
Od 30. listopadu začíná prezenční výuka ve škole pro žáky 1. stupně, žáky 9. ročníku. Žáci 6., 7., a 8. ročníku budou chodit do školy podle rozpisu. Vstup do budovy školy je žákům povolen pouze jednotlivě s ochranou úst (nosit minimálně 2 kusy).
Dle informace MŠMT by se žáci 3.-5. třídy a 9. třídy měli vrátit k prezenční výuce v pondělí 30. listopadu. Žáci 6.-8. třídy by se ve škole měli střídat. Bude zahájena individuální výuka ZUŠ (jeden žák - učitel), kroužek Art bude dále formou distanční.
Od středy 18. listopadu je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy (mohou chodit do školy). Pro žáky přihlášené do náboženství bude probíhat prezenční výuka náboženství od úterý 24. 11.
ZŠ a MŠ Strážek je určenou školou k poskytování péče o děti v době krizového opatření v Kraji Vysočina, od 2. 11 2020 podle usnesení vlády č. 1109/2020 ze dne 30. října 2020 č. 440 o přijetí krizového opatření.
Podmínky pro výuku na dálku si musí připravit každá škola sama. Jak to vidíme po první zkušenosti na jaře? Učitelé před sebou mají nové možnosti vzdělávání, protože v oboru IT jde vývoj rychlým směrem. Jsou tady pro ně nové příležitosti a výzvy.
TISKOPIS Žádost o ošetřovné škola nevyplňuje.
Od pondělí 2. 11. bude obnoven provoz školní kuchyně. Vaří se pro cizí strávníky a pro žáky ZŠ, kteří se vzdělávají distančním způsobem, zájemci se musí přihlásit p. Janové. Mateřská škola má v týdnu od 2. 11. do pátku 6. 11. 2020 provoz přerušen.
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 k nám zavítali včelaři z Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, paní Ivana Řezníčková a pan Miroslav Glier.
Od 19. 10 . do 30. 10. se po projednání se zřizovatelem uzavírá provoz jídelny, mateřské školy a školní družiny. V základní škole probíhá distanční vzdělávání a od pondělí 19. 10. probíhá distanční vzdělávání pro povinně předškolní děti mateřské školy.
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující: Pro mateřské školy se stávající režim nemění. U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. .
Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz škol.
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 k nám zavítali včelaři z Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, paní Ivana Řezníčková a pan Miroslav Glier.
Základní školu ve Strážku navštívil 22. 9. 2020 světoznámý horolezec Radek Jaroš. Projektový den, který se konal, byl plný projekcí, vyprávění, praktických ukázek a informací o místech, kam se běžně nepodíváme.
Tento článek je o adaptačním programu, který byl určený pro žáky 6. ročníku. Jeho název byl "STARTUJEME" a trval 3 vyučovací hodiny. Tento program se uskutečnil 9. 9. 2020 od 10:10 do 12:40 hodin.
Budu vám vyprávět jak se 4.,5., 6., třída vydala na výlet na rašeliniště u Velkého Dářka, u vesnice Radostín. Byl to krásný výlet.
Pokyny vydané školou jsou v souladu s opatřeními vlády ČR, KHS Kraje Vysočina a MŠMT ČR. Pro žáky, kteří chodí ve Strážku do ZUŠ je výuka ve škole zakázána. Kroužky ve škole probíhají. Pro žáky, kteří chodí do kroužku Art, hra na klavír ve škole probíhá.
Vážení zákonní zástupci a žáci, základní škola vydala pokyny pro distanční vzdělávání, které jsou v souladu s metodikou MŠMT ze dne 23. 9. 2020.
Ve čtvrtek žáci 7. až 9. ročníku zavítali v rámci projektového vyučování do Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem a na přehradu Vír.
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 18. 9. nošení roušek pro žáky a pedagogy na 2. stupni ZŠ také v učebnách (výjimka je pro vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Naši prvňáčci ve své nové třídě.
Vzhledem k aktuálním pokynům MŠMT k provozu škol je doporučeno omezit hromadná setkávání ve škole. Společné třídní schůzky je doporučeno omezit, a proto nabízíme individuální konzultace rodičů a žáků s učiteli v době jejich konzultačních hodin.
Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 7.30 hod. ve třídách ZŠ. Provoz MŠ bude zahájen 1. 9. 2020 s celodenním provozem od 6.15 do 15.45 hodin.
Vážení rodiče, zveme Vás k účasti na informačních schůzkách ve škole k zahájení nového školního roku 2020/2021.
Aktuálně oznamujeme , že Rozloučení s prázdninami 2020 je ZRUŠENO!
Připravili jsme seznam pomůcek pro žáky do výuky. Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny v posledním týdnu v srpnu. Dokumenty školy najdete na liště ZÁKLADNÍ ŠKOLA na podstránce DOKUMENTY. Anna Knoflíčková, ředitelka školy
Letošní tábor přilákal nové účastníky a děti si ho užily.
Jednou všechno prostě končí...A zase něco začíná...
V době od 16. 3. 2020 po dobu platnosti mimořádných opatření k uzavření školy a přerušení provozu mateřské školy a školní družiny dochází ke změně ve výši úplat za využívání mateřské školy a družiny.
Základní školu ve Strážku končí 6 žáků, 4 jsou přijati na střední školy s maturitou. V testech jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka dosáhli výborné výsledky, umístili se do první desítky, jedna žákyně je na 1.místě na gymnáziu.
Odevzdávání učebnic, předávání vysvědčení
Mateřská škola bude od 1. 7. do 15. 7. 2020 otevřena, odpolední provoz je zkrácený pouze do 15. 15 hodin. Od 16. 7. do 31. 8. 2020 je provoz přerušen. Školní družina má celé prázdniny provoz přerušen.
Rok s rokem se sešel a my se opět budeme loučit s našimi nejstaršími kamarády. Máme z nich ale velkou radost. Škola pro ně budou hrou i nadále. Na malé žáčky se přijede podívat i paní učitelka Mgr. Jana Konečná, která bude děti učit v první třídě.
Od 8. června bude pro žáky 2. stupně nabídnuta jedna konzultace a 30. června jim bude vydáno vysvědčení. Pokračujeme ve vzdělávání na dálku. Od 1. června je možné chodit s žáky mimo areál školy.
Od pondělí 25. května se obnovuje provoz základní školy pro žáky 1. stupně v mimořádném režimu, a to každý den ve třech oddělených skupinách.
Vážení rodiče, milí žáci, v dubnu se každý rok scházíme na třídních schůzkách a konzultacích k průběhu vzdělávání žáků, letos se osobní setkání rodičů s ředitelkou školy a učiteli nekonalo. Sdělujeme informace k hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí.
Vážení zákonní zástupci, zveřejňujeme základní informace k možnosti obnovení docházky žáků do základní školy a žádáme Vás, abyste si důkladně přečetli pokyny Ministerstva školství k ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Obnovení provozu MŠ v době mimořádného opatření a v mimořádném režimu s ohledem na nařízení a doporučení z MŠMT a po projednání se zřizovatelem.
Výuka v ZUŠ Bystřice n. P. bude zahájena 25. 5. 2020. Týká se to i detašovaného oddělení v naší škole, třídy Alžběty Smětak a Jaroslava Císaře. Bližší informace podá vedení ZUŠ nebo vyučující. Ve Strážku 5. 5. 2020 Anna Knoflíčková
Vážení rodiče, milí žáci,v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vydala vláda ČR usnesení o přijetí krizového opatření pro školy . Sdělujeme Vám informace k systému domácího vzdělávání od 16. 3. 2020. Modrým písmem je text aktuálně doplněn.
Vážení rodiče, milé děti mateřské školy a milí žáci základní školy, informuji vás, že v současné době nemohou ředitelé škol vydat žádné vyjádření k otevření škol, ministerstvo školství by mělo do konce dubna vydat další doporučení.
Zveřejňujeme informace k průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve Strážku. Všechny pokyny jsou zpracovány v přiloženém dodatku č. 1 Směrnice o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době mimořádných opatření včetně Kritérií k přijetí.
Ředitelství Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem informuje o průběhu přijímacího řízení do ZUŠ, pro třídy ve Strážku nebo další obory, které se vyučují v Bystřici.
Ministerstvo školství dne 4. dubna 2020 zveřejnilo školám doporučené postupy pro období vzdělávání na dálku, kterým se naše škola řídí při domácím vzdělávání v období od 16. března 2020.
Žáci se snaží zlepšovat prostředí kolem své školy.
Dne 19. 3. 2020 byly aktualizovány pokyny k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Prosím rodiče žáků ZŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na měsíc květen, červen, červenec a srpen a rodiče dětí MŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na červen, červenec a srpen. Vedoucí ŠJ
Vážení rodiče,víme, že současná situace s dětmi doléhá především na Vás, ale přijměte naše ujištění, že Vám chceme být maximálně nápomocni. Na situaci, kdy byly školy zavřeny a děti zůstaly doma, nikdo nebyl připraven. Můžeme ji brát jako takovou "výzvu"
Aktuální informace a tiskopisy k čerpání ošetřovného (nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu jsou na stránkách MPSV.
Připravujeme pro Vás motivační materiál pro práci s dětmi doma. Každý týden až do odvolání vložíme něco nového. Tento týden jsme pro Vás připravily zajímavé odkazy, kde můžete najít didaktické listy, paměťové a vzdělávací hry a webináře.
Na webových stránkách MŠMT najdete průběžně aktualizované informace.
V pondělí 23. 3. se NEVAŘÍ.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků je zítra tj. 17. 3. 2020 zrušena. O novém termínu schůzky budete včas informováni. Děkuji za pochopení. Anna Knoflíčková
Vážení rodiče a veřejnost, rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 16. 3. 2020 jsou přijata organizační opatření a je omezený provoz školy vyplývající z nařízení vlády ČR Aktuální bezpečnostní situace nás nutí k zavedení bezosobního kontaktu.
Zveřejňujeme důležitou tiskovou zprávu. S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí.
Z důvodu prevence epidemiologické situace dnes, dne 13. 3. 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen BRO). Na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů vydává BRO následující opatření a doporučení.
Oznamujeme rodičům, že od pondělí 16. 3. 2020 bude provoz mateřské školy přerušen.
Ředitelka Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že od 11. března 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování . Výuka ZUŠ na odloučeném pracovišti v ZŠ Strážek nebude probíhat.
Usnesením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu je až do odvolání uzavřena základní škola i školní družina. Provoz mateřské školy bude od pondělí 16. března 2020 také přerušen.
Zábavné a kulturní akce pro děti dělá skupinka šikovných rodičů za pomoci učitelů.
Oznamujeme,že přerušujeme provoz mateřské školy .
Tentokrát jsme uspořádali Školní biograf.
Setkání rodičů, dětí a učitelů před zápisem do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Vážení rodiče,systém školství umožňuje rodičům vybrat si školu, na které se dítě bude vzdělávat. Správnému rozhodnutí by mělo předcházet vyhodnocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné je školu přímo navštívit - úterý 17. března 2020 v 15.30
Školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají přednost školským zákonem.
Dámy v krásných šatech a pánové v elegantních oblecích. Tak vypadal pátek 31. 1. 2020 v Sokolovně ve Strážku.
Úterý 18.2.2020 byl den jako každý jiný. Ale naše žáky tento den velice obohatil. Naši školu navštívil spolek Úsměváčci, který sdružuje děti a rodiče handicapovaných, ale i zdravých dětí.
Děkujeme za spolupráci.
Rodiče společně s učiteli a dalšími zájemci připravují pro děti karneval. Děkujeme předem všem za pomoc a dary do tomboly.
Ve čtvrtek 5. března 2020 v 15. 30 v tělocvičně ve Strážku.
Zveme Vás do Školního biografu , což je akce žákovského parlamentu školy ve Strážku pro bývalé a současné členy dramatického kroužku , ale také pro zájemce z řad učitelů, rodičů a veřejnosti.
Kurz probíhá ve SKI areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
ZŠ a MŠ Strážek si Vás dovoluje pozvat na besedu s názvem „Nelehká výchova dětí v digitálním století“, jejíž lektorkou bude Ing. Jitka Zelená a Mgr. Dana Dlouhá ( informace o této besedě najdete v následující pozvánce a dopisu „Bezpečně na internetu").
Děti z mateřské školy se účastnily výtvarné soutěže ,,Nakresli svou školku". Za svoji práci obdržely diplom.
Oznamujeme, že od středy 5. 2. 2020 započala nadstandardní odpolední aktivita Angličtina pro předškoláky s Mgr. Špačkovou. Aktivita bude probíhat každou středu (až do konce května) v II. třídě SOVIČKY v MŠ v čase od 14 do 14.45.
V pátek 24. 1. 2020 se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili večerního divadelního představení. Tentokrát nejeli sami, ale v doprovodu svých rodičů, kamarádů, sourozenců apod.
Naši školu výborně reprezentoval Jan Hlavatý, žák 5. ročníku základní školy.
Provoz základní školy je ve středu 29. 1. a ve čtvrtek 30. 1. 2020 z důvodu vysoké nemocnosti zrušen. V pátek 31. 1. jsou pololetní prázdniny. Výpis z vysvědčení bude žákům vydán v pondělí 3. 2. Provoz mateřské školy je ve dnech 29. 1. - 31. 1. přerušen.
Tradiční ples rodičů a všech příznivců školy ve Strážku.
Dramatický kroužek žáků ZŠ ve Strážku udrží nově vzniklou tradici uvádění svých představení před vánočními prázdninami. Odvážně předvede pohádku ze současnosti pod názvem Klára v Tramtárii.
Provoz mateřské školy, základní školy, družiny a jídelny je po projednání se zřizovatelem školy v době vánočních prázdnin přerušen.
... je časem dárků a setkávání. Věřte, že jít "na besedu" a povídat si, může být pěkný dárek a zážitek.
Den nám všem začal jako obvykle o půl osmé, první vyučovací hodinou, ve které jsme se však neučily ale my čtyři žáci z 9. ročníku a dva žáci z 8. ročníku jsme se oblékali a chystali na letošní Mikulášskou nadílku.
Vzdělávací program dětí třídy Soviček a třídy Myšek zahrnuje činnostní učení.
Začátek adventního období byl spojen s vystoupením žáků ZUŠ ve Strážku pod vedením Alžběty Smětak a Jaroslava Císaře. Za příjemný kulturní zážitek žákům i jejich učitelům děkujeme. Anna Knoflíčková
Dne 6. prosince jsme zařadili do výuky program Obrana se týká všech ve spolupráci s PRESAFE. Z. S. , projekt je podporován Ministerstvem obrany ČR.
Nastal čas adventu, k němuž neodmyslitelně patří nejrůznější vyrábění. Adventní tvoření, které u nás proběhlo poslední listopadovou středu, se neslo, jako každý rok v přátelském a pohodovém duchu.
Dne 22. listopadu nás navštívila Agentura Pernštejni z Pardubic. Připravili si pro nás část z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska.
V úterý 3. prosince 2019 se v 15. 30 hodin v učebně ZŠ Strážek představí žáci pod vedením paní učitelky Alžběty Smětak DiS.(klavír) a Ing. Jaroslava Císaře (dechové nástroje).
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat.
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy sbírají v podzimních měsících kaštany pro Myslivecké sdružení Černý les ve Strážku. V letošním roce jich nasbírali 194 kg
Ředitelka školy v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásila na čtvrtek 21. 11. 2019 ředitelské volno v základní škole a přerušila provoz družiny a mateřské školy.
Žáci základní školy ve Strážku si každoročně připomínají Den válečných veteránů.
ZŠ a MŠ Strážek bude v tento den v běžném provozu.
Den stromů připadá v České republice na 20. říjen. U nás v základní škole ve Strážku jsme si ho samozřejmě chtěli připomenout. Tohoto nelehkého úkolu jsme se zhostili my, žáci z 8. a 9. ročníku. Ozářil nás skvělý nápad rozdělit tuto oslavu na dvě části.
Projekt s názvem "Postkarten - In den Ferien" je registrován mezi naší školou a školou ve Francii.
Pokud chcete nahlédnout do aktivit a vzdělávacího programu mateřské školy, sledujte pravidelně na stránce MATEŘSKÁ ŠKOLA -FOTOGALERIE.
Vzdělávání dětí a spolupráce s rodiči je pro nás prioritou. Realizace probíhá každé pondělí od 15 do 16 hodin po dobu 10 týdnů (říjen - prosinec 2019).
V době podzimních prázdnin od 29. 10. do 30. 10. 2019: - provoz školní družiny je přerušen - provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:30 - školní jídelna vaří
Rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu ve Strážku, mohou využít možnost přihlásit své děti na příměstský tábor. Je organizován pro žáky od 1. do 5. ročníku.
Dne 27.9. proběhla v naší škole oslava Evropského dne jazyků s názvem „Nejen jazyk je dorozumívací prostředek lidí“. Pozvali jsme pana Aleše Doležálka, který nám představil netradiční hudební nástroj DIDGERIDOO.
Projektové vyučování, pro žáky "výlet", na kterém se žáci učili například o tom, jak se cestuje veřejnou dopravou, učili se o historii hradu Pernštejn a dozvěděli se mnoho zajímavého o regionu, ve kterém žijeme.
Předsedkyně Spolku rodičů Petra Pečinková zve všechny členy i nové zájemce na členskou schůzi, která se koná v pondělí 16. 9. 2019 ve 14. 30 ve školní jídelně.
V pondělí 2. září 2019 jsme zahájili školní rok 2019/2020 v tělocvičně ve Strážku.
Ředitelka školy vyhlásila v souladu se školským zákonem doplňovací volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky základní školy
Po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Jany Zítkové, od 4. 9. 2019 je změna rozvrhu.
Informace k prvním týdnu školního roku 2019/2020.
na výletišti ve Strážku
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ - ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 15:00 hodin v učebně 1. ročníku v budově ZŠ Strážek. INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE dětí mateřské školy - ve středu 28. srpna 2019 od 15:00 hodin v mateřské škole
Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku okamžité pomoci. Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy. Dávku lze použít na úhradu úplaty MŠ, družiny, stravování ve škole, volnočasových aktivit aj
Zveme žáky a rodiče na SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ 2. září 2019 , které proběhne v tělocvičně od 7:30 do 8:15 hodin. Při této příležitosti budou přivítáni žáci 1. ročníku.
Také v průběhu letošního roku probíhal kroužek pod názvem Fyzika nás baví. V hojném počtu jsme se scházeli každých čtrnáct dní a hravou formou objevovali taje fyziky.
Školní drby aneb víme vše
Stalo se již tradicí, že žáci posledních ročníků, přichystají v závěrečném týdnu sportovní akci pro své mladší spolužáky. Letos se úkolu zhostili žáci 9. a 8. ročníku a připravili pěkný dopolední program.
I takto by se dal nazvat náš školní výlet do Žďáru nad Sázavou. Po příjezdu do města jsme navštívili regionální muzeum a v něm výstavu Jelen – mizející král Vysočiny.
Vypravit se do druhohor a zblízka se seznámit s vyhynulými ještěry se v pátek vydali naši žáci 6. a 9. ročníku.
S žáky prvního ročníku jsme se v hodině prvouky učili na tabletech.
Omezení provozu v období 1. 7. – 15. 7. 2019 je stanoveno od 6.30 – 15.00 hod. Ve zbývajícím období HLAVNÍCH PRÁZDNIN přerušuje ředitelka školy provoz mateřské školy z provozních a technických důvodů. Projednáno se zřizovatelem.
Již od dubna se žáci 2. a 3. ročníku vydávali každý čtvrtek do plaveckého bazénu Městských lázní v Novém Městě na Moravě.
První ročník měl v pondělí 17. června výuku v přírodě.
Ve středu 5. června byly všechny třídy prvního stupně naší školy na Dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou.
Do mateřské školy jsme si půjčili na zkoušku nový SEVA BOX. Rozvíjíme jím polytechnické vzdělávání. Česká stavebnice, dětem pomáhá zdokonalovat jemnou motoriku a rozvíjí jejich kognitivní schopnosti - paměť, koncentraci, pozornost...
Pátek 31. května byl na naší škole dnem projektovým. Pro letošní rok byl název školního projektu „Jak se žilo ve Strážku a v našem regionu za dob Československa.“
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se devět žáků II. stupně naší základní školy v doprovodu 2 pedagogů zúčastnili zájezdu do Polska, kde navštívili koncentrační tábory Auschwitz I. u městečka Osvětim a Auschwitz II. (Birkenau).
Cílem konference bylo vyměnit si informace o akcích pořádaných školním parlamentem a posbírat inspiraci pro další školní rok. Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci a vztahu ke svému okolí.
Žáci 1. stupně měli hodinu tělocviku s trenérem mládeže. Cílem je vést děti k všestrannému zájmu o pohybové aktivity a chuť každý den se hýbat, běhat nebo hrát pohybové hry s kamarády..
Děti z mateřské školy soutěžily ve Vojnově Městci s ostatními kamarády z jiných školek o pohár. Přivezly si krásné 3. místo. Máme z nich velkou radost!
Žáci 7. a 8. ročníku se v pátek 22. 3. 2019 zúčastnili školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině, která byla pořádána pod záštitou hejtmana našeho kraje MUDr. Jiřího Běhounka.
Ohlédnutí za velikonočním florbalovým turnajem ve Žďárci.
Dne 13. 5. v odpoledních hodinách bylo v budově I. stupně ZŠ Strážek pěkně živo. V jedné z učeben se tančilo, zpívalo, recitovaly se básně … a to vše pro maminky. Vždyť měly ten den svátek! A tak jim jejich děti chtěly udělat radost.
Ve středu 15. května jsme se s žáky 2. stupně vydali do Bystřice nad Pernštejnem na divadlo v angličtině s názvem Jack and Joe, které zahrálo Divadelní centrum Zlín.
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ze dne 2. 5. 2019.
V pátek 26.4. 2019 přijela do školy ve Strážku Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina za oblast školství .
v učebně ZUŠ ve škole
zástup
K zápisu potřebujete vyplněnou žádost o přijeti, potvrzení od pediatra o řádném očkování, rodný list dítěte a OP.
Děti z MŠ připravily v pátek 10. května vystoupení nejen pro maminky .
V pondělí 13. 5. 2019 zveme všechny do naší školy na vystoupení žáků ke svátku maminek.
Noc s Andersenem je akce na podporu čtenářství, která probíhá každoročně napříč celou naší republikou. Naše škola se letos opět zapojila a v noci z 29. na 30. března nocovalo ve škole celkem 47 dětí z 1. stupně. V páteční večer je čekal bohatý program.
DNE 18. 4. 2019 JE STANOVEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE DO 13 HODIN. ODPOLEDNÍ PROVOZ JE ZRUŠEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PROVOZ DRUŽINY JE OMEZEN (7:15 - 13:00).
V úterý 9. 4. 2019 se již tradičně otevřely dveře školy pro maminky a babičky se svými dětmi i samotné žáky.
Ve čtvrtek 4. dubna se 3 žáci a 1 žákyně z 5. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže s názvem Všeználek v Bystřici nad Pernštejnem.
Dne 3. dubna 2019 proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Je přijato 11 žáků.
Od školního roku 2019/2020 přijme ZŠ a MŠ Strážek učitele/ku mateřské školy.
Čtení ve škole ve Strážku
Dne 14. 3. 2019 proběhl výcvikový kurz Zvládání mimořádných situací na školách.
Projektový den mimo školu
15. března 2019 se konal v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka 9. ročník soutěže Poznej Vysočinu. Žáci naší školy se pravidelně soutěže zúčastňují. Letos do krajského kola postoupili J. Pavelková a J. Magda.
Děti z MŠ navštívily kamarády v první třídě ZŠ.
Přední český výtvarník v ZŠ Strážek; Pavel Čech, malíř, ilustrátor, autor mnoha komiksů a autorských knih pro děti a mládež. Od 12:40 beseda pro veřejnost nad jeho současnou i minulou tvorbu, s důrazem na knihu A reflektující život v totalitní společnosti
V těchto dnech se naše škola přihlásila do soutěže o workshop na téma bezpečnost na internetu s Jirkou Králem. Od dnešního dne až do neděle 3. 3. 2019 můžeme pro naši školu získávat hlasy. Vítězem tohoto měsíce se stane škola s nejvyšším počtem hlasů.
Čtvrtek 14. února byl na naší škole dnem projektovým s názvem „Učíme se společně“ – „Let´s learn together“. Navštívili nás žáci 4. a 5. ročníku ze ZŠ Moravec a společně s našimi žáky z 5. ročníku se zúčastnili dopoledne plného aktivit, her a zajímavých či
V sobotu 16. února byl v tělocvičně ve Strážku „Sraz brouků na palouku“ aneb Dětský karneval, který pořádal Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek.
Zahájili jsme pětidenní lyžařský výcvikový kurz.
Předtančení s dětmi nacvičily Mgr. Zdenka Horká a paní asistentka Jitka Exlová.
22. ledna začaly hodiny němčiny s rodilou mluvčí Irmgard Sima.
aneb sraz brouků na palouku
Dne 19. prosince naše škola – 1. stupeň – zorganizovala akci z Projektu Šablony II s názvem Předvánoční čas na Brněnsku.
Podařilo se nám zorganizovat pro děti další volnočasovou aktivitu, kterou vede učitel naší školy.
Vyprávění pana Kolegara o tom, jak to všechno bylo od začátku až po úspěšnou premiéru inscenace Kašpárek a Honza v zemi kanibalů.
Dne 7. prosince se celý druhý stupeň vydal do Horáckého divadla v Jihlavě, kde jsme shlédli představení Škola základ života, což byla generální zkouška pro veřejnost.
Jednotnou přijímací zkoušku na střední školy a osmiletá gymnázia zadává stát prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
Přečtěte si o škole ve Strážku v celostátním časopisu firmy K-net Technical. Je to další z úspěšných projektů, který naši školu vytáhl o další stupínek výše od dob, kdy jí chybělo mnohé pro to, aby mohla konkurovat podmínkami a výsledky okolním školám.
Dovoluji si napsat poznámku na úvod. Tentokrát jsme pro seniory nepřipravili vánoční hudební koncert, ale přijeli jsme si s nimi jen tak povídat o sobě, o životě a o Vánocích. Anna Knoflíčková
Tradiční nadílka v základní i mateřské škole.
Tradiční vánoční koncert v kostele připravil soubor Studánka pod vedením Inky Pospíšilové
Hezké odpoledne spojené s přípravou na adventní čas spolu strávili rodiče, děti a učitelé.
18. 12: 2018 v 15:30 v učebně přírodovědné (vedle ředitelny)
od 4. 12. 2018
15. 11. 2018 návštěva žáků 5. až 9. ročníku v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči.
V sobotu 17. 11. 2018 proběhlo vyhlášení výsledků fotografické soutěže Zrcadlení do které se zapojili tři žáci naší školy.
V pátek 14. 12. 2018 vystoupí žáci dramatického kroužku pod vedením Doc. Mgr. Jana Kolegara s premiérou Kašpárek a Honza v zemi kanibalů. Pozváni jste do sokolovny ve Strážku v 17:00 hodin.
Zveme rodiče a děti na tradiční tovření v nadcházejícím adventním čase.
Uspávání broučků
Při vzdělávání využíváme mnoho pomůcek pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dráčkování aneb ,,Draku, draku, ty jsi vážně drak?"
Žďárský deník. Ve Strážku se u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky sázela lípa, otevřely se modernizované učebny základní školy a opravená tělocvična. A tak má Strážek ve Žďárském deníku 3.11. 2018 stránku.
Počasí přálo a rodiče si se svými dětmi udělali hezké odpoledne.
Pekli jsme voňavé štrůdly, hráli si s jablíčky ...
Každé třetí úterý v měsící probíhají společná setkání rodičů a dětí s logopedkou Mgr. Tulisovou v mateřské škole ve Strážku. Tato aktivita probíhá zdarma v rámci zapojení naší školy do projektů MAP II rozvoje vzdělávání Bystřice nad Pernštejnem.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10