Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat.
Logická olympiáda

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je vyhlášena pro šest kategorií.

Naši žáci se zapojili do následujících kategorií:

- Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy – Jiří Plička obsadil 1.-10. místo ze 162 zúčastněných žáků v kraji Vysočina

- Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída) – Šárka Pličková (4.třída) obsadila 132. - 142. místo ze 711 zúčastněných žáků v kraji Vysočina

Oba dva žáci se tak zařadili mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola.

- Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) – Jana Pavelková (9. třída)

Olympiáda probíhá v několika kolech: Základní kolo řeší každý samostatně doma nebo ve škole u počítače. Pro kategorie A, B a C se pořádají prezenční krajská kola ve všech krajských městech ve stejný den a účastní se jich 40–60 nejlepších řešitelů základních kol v každé kategorii. Do finále postupuje celkem 195 účastníků. Finále probíhalo od roku 2008 do 2011 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od roku 2012 v Míčovně Pražského hradu.

O úspěšnosti soutěže svědčí obrovský zájem škol a dětí. Počet soutěžících a počet zapojených škol v roce 2019 byl následující: 71 208 soutěžících ve všech kategoriích z 3 249 škol ČR.

Jana Pavelková postoupila do krajského semifinále této olympiády, které se konalo 1. 11. 2019 v Jihlavě. Zde obsadila velmi dobré 23. místo ze 47 zúčastněných žáků základních škol a víceletých gymnázií. Nechala za sebou dokonce i některé účastníky z velkých městských škol. Výsledky zde, diplom

Janě k umístění blahopřejeme a za prezentaci naší školy děkujeme.

Mgr. Jaroslava Zelinková

Zobrazení: Alba | Podle data

Logická olympiáda 2019


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10