Jak budeme žáky hodnotit za 2. pololetí - vyhláška a metodika MŠMT, aktualizace 22. 5.

Vážení rodiče, milí žáci, v dubnu se každý rok scházíme na třídních schůzkách a konzultacích k průběhu vzdělávání žáků, letos se osobní setkání rodičů s ředitelkou školy a učiteli nekonalo. Sdělujeme informace k hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí.

 Na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budeme žáky hodnotit podle vydané vyhlášky a metodiky ministerstva školství.

Vyhláška MŠMT 211/2020 Sb. o hodnocení žáků za 2. pol. školního roku 2019/2020 a metodika  ZDE

Právní vymezení k hodnocení žáků - Národní pedagogický institut

Pedagogové při závěrečném hodnocení (klasifikaci) žáků budou využívat především formativní hodnocení, vyhodnotí celkový průběh vzdělávání žáků za období od 1. února do 30. června a zaměří se především na to, jakého pokroku žáci dosáhli.  Nebudeme hodnotit plnění očekáváných výstupů dle ŠVP ZV za 2. pololetí a učitelé budou přesunovat některé výstupy a okruhy učiva do učebních plánů do dalšího školního roku.

Doporučujeme podívat se do Školního vzdělávacího programu, najít si ročník a předmět a zjistíte tak, co by žák měl umět. Pro hlavní předměty M, ČJ a Aj je dobré použít přehled Co je základ učiva? Dokumenty jsou ke stažení na http://www.zs-msstrazek.cz/skolni-vzdelavaci-program/ nebo také na stránce Dokumenty.

Do závěrečného hodnocení zahrneme:

 • známky z předmětů v žákovské kníže/iŠkole získané od 1. 2. do 6. 3. 2020
 • klasifikace v období domácího vzdělávání bude respektovat individuální podmínky a zázemí rodin žáka pro komunikaci na dálku
 • budeme vycházet z rozhovorů s žáky a z konzultací s rodiči
 • splnění týdenních plánů a minimálních cílů/úkolů
 • individualizované slovní hodnocení a popis konkrétního pokroku každého žáka
 • schopnost žáka sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností = sebehodnocení žáka
 • snahu, přístup, motivaci a chuť žáka se učit
 • v průběhu domácího vzdělávání vznikají PORTFOLIA prací žáků, která budou obsahovat zejména: zápisy v sešitech, pracovní listy s řešením, záznamy o plnění úkolů v elektronické podobě v aplikaci Teams, v iŠkole nebo v e-mailové komunikaci mezi žáky a učiteli
 • schopnost žáka sdělit učiteli zpětnou vazbu – co se mu daří a čemu nerozumí
 • dovednost žáka opravit chyby podle návodu učitele
 • rozvíjení kompetencí žáků k učení, pracovní, komunikativní, k řešení problémů (viz. ŠVP ZV str. 10 – 12)

Průběh vzdělávání v měsících duben, květen a červen 2020 bude organizován v souladu s dalšími aktuálně vydávanými doporučeními ministerstva školství.

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci.

Ve Strážku 14. 4. 2020 , aktualizace 21. 5. 2020, 31. 5. 2020            Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 21. 5. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10