INFORMACE K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ , aktualizace k 25. 4.

Vážení rodiče, milí žáci,v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vydala vláda ČR usnesení o přijetí krizového opatření pro školy . Sdělujeme Vám informace k systému domácího vzdělávání od 16. 3. 2020. Modrým písmem je text aktuálně doplněn.

Opatření omezuje přítomnost žákyň a žáků ve školách. Od pondělí 16. 3. 2020 tedy zůstanou základní škola a školní družina  uzavřena. Přijetí tohoto opatření však neukončuje výuku. Její zajištění se budeme snažit nastavit s využitím elektronických informačních systémů. 

  • Učitelé s Vámi a dětmi budou komunikovat v systému iŠkola a s využitím nástroje Microsoft Teams jsou pro žáky organizovány online vyučovací hodiny (dle potřeby prostřednictvím e-mailových kontaktů, v pracovní dny každý den).
  • Žák je povinen se do systému přihlásit a s úkoly se seznámit a vypracovat je. Pokud si s úkoly neví rady, komunikuje s učitelem prostřednictvím e-mailu nebo telefonů. Učitel zároveň se zadáním může sdělit, jakou formou lze vypracované úkoly odeslat ke kontrole, přednostně opět prostřednictvím zpráv.
  • Učitelé budou zadávat dětem úkoly minimálně jednou týdně s pokyny k práci (důraz budeme klást na český jazyk, matematiku, anglický jazyk, ale budou zadávány i úkoly z jiných předmětů). U starších žákyň a žáků půjde o kombinaci samostudia nového učiva a opakování, u těch nejmladších asi spíše o upevňování znalostí a dovedností.
  • V předmětech výchovného zaměření ( Vv, Pč/ČSP, Tv a Hv)  úkoly žákům zadává učitel podle jeho rozhodnutí.
  • Pro domácí výuku v předmětech Přírodověda  4. a 5. r., Vlastivěda 4. a 5.r. , Dějepis 6. - 9.r. , Zeměpis 6.-9. r. je možné využít on-line verze učebnic nakladatelství Nová škola, nutno provést registraci.http://ucebnice.online/. Pokud ještě žáci nepoužívají, velmi doporučuji provést registraci ( učebnice umožňují poslech textů, názorné fotografie, videa, odkazy a ověřování znalostí online kvízy a cvičeními, která mají řešení).
  • Systém dálkového vzdělávání bude vyhodnocen příští úterý (24. 3.) a případně bude upraven, byl vyhodnocen na pedagogické radě 21. 4. 2020.
  • Předpokládáme, že v červnu budou žáci svoje práce, sešity a Portfolia předkládat a společně s rodiči a učiteli na konzultacích hodnotit.
  • Prosíme, aby rodiče v systému iŠkola zkontrolovali nebo doplnili aktuální e-mailové kontakty a telefony.

Děkuji předem za spolupráci a věřím, že společně zvládneme nastavit dětem mimořádný režim domácího vzdělávání. Na online pedagogické radě 21. 4. 2020  jsme vyhodnotili, že žáci všech ročníků při domácím vzdělávání většinou velmi dobře spolupracují. Žáci by měli učitelům psát a sdělovat každý týden, zda zadání a úkoly splnili. Proto prosím ty žáky, kteří takto nepracují, aby se snažili napravit. Děkuji také za podporu dětí při vzdělávání všem rodičům. 

Ministerstvo vydalo Doporučení ve vztahu k dětem Koronavirus COVID 19

aktualizace textu ze dne 25. 4. 2020   Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 25. 4. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10