Družina

Od školního roku 2021/2022 jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. Přihláška do školní družiny ZDE

Provozní doba školní družiny:

6.25 - 7.25  je v provozu jedno oddělení

 v době od 11.50 do 14.12 jsou v provozu dvě oddělení školní družiny

14.12 - 16.00 je v provozu jedno oddělení

Vyzvedávání žáků a odchod ze školní družiny je možný pouze v čase do 12.30 a následně od 14.15. Aktivity školní družiny mohou probíhat mimo budovu školy.

Vychovatelky školní družiny:  Ivana Červinková, DiS. a Monika Opravilová. Školní družina je součástí hlavní činnosti školy, řídí se školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání.

Od 4. 9. 2023 je stanovena ve ŠD úplata 70 Kč za měsíc.

Vnitřní řád školní družiny od 1. 1. 2024

Školní vzdělávací program školn družiny (ŠVP ŠD) od 1. 9. 2019

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu školní družiny od 1. 9. 2021

Platba se provádí 2x ročně : září – prosinec, leden – červen, výběr poplatku bezhotovostně na účet školy

Ve školní družině je zaveden pitný režim (hrazeno z úplaty).

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti.

Telefon: vychovatelka 739 251 369 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10