Jídelna

Jídelna

 

Informace pro rodiče k výdeji stravy

Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Obědy se vydávají pouze do vlastních přinesených jídlonosičů, případně plastových nebo smaltovaných uzavíratelných nádob určených pro styk s potravinami. V případě, že si rodič žádnou nádobu nepřinese, oběd mu nebude vydán. Po vydání  je oběd určen k okamžité spotřebě.

 

Aktuální ceny obědů

Sazby stravného v ZŠ

Strávníci 7 – 10 let           29,- Kč

Strávníci 11 – 14 let         32,- Kč

Strávníci  15 a více let      34,- Kč

Dospělí strávníci               38,- Kč

Cizí strávníci                     89,- Kč

Sazby stravného v MŠ

Do 6 let

Přesnídávka                     11,- Kč                    Přesnídávka                   11,- Kč

Oběd                                26,- Kč                    Přesnídávka +oběd        37,- Kč

Svačina                            11,- Kč                    Celodenní stravování     48,- Kč

Pitný režim  celodenní stravování   2 ,- Kč

                    přesnídávka + oběd      1,- Kč

                    přesnídávka                  1,- Kč

                    svačina                         1,- Kč

Celková cena stravování + pitný režim

Přesnídávka                          12,- Kč

Přesnídávka +oběd               38,- Kč

Celodenní stravování           50,- Kč

7 – 10 let

Přesnídávka                     12,- Kč                   Přesnídávka                       12,- Kč

Oběd                                29,- Kč                   Přesnídávka+oběd             41,- Kč

Svačina                            11,- Kč                   Celodenní stravování        52,- Kč      

Pitný režim  celodenní stravování    2,- Kč

                    přesnídávka + oběd       1,- Kč

                    přesnídávka                   1,- Kč

                    svačina                          1,- Kč

Celková cena stravování + pitný režim

Přesnídávka                          13,- Kč

Přesnídávka +oběd               42,- Kč

Celodenní stravování           54,- Kč

 

 

Informace ze školní jídelny k vyplňování přihlášek ke stravování, platbám záloh na obědy a odhlašování a přihlašování obědů

Přihláška ke stravování - přihláška ke stravování na konci textu ke stažení

Vyplnit správně veškeré údaje, aby platby docházely v pořádku na náš účet. Zároveň je nutné sdělení Vašeho číslo účtu z důvodu identifikace platby a vracení přeplatků.

Variabilní symbol pro platbu zálohy ,výše zálohy  a číslo účtu Vám budou včas sděleny.  Zároveň je nutné v případě více dětí posílat zálohu na každé dítě zvlášť podle přiděleného variabilního symbolu.

Zálohy se platí od září do června na účet č. 2202612813/2010. Nastavte si na Váš účet trvalý příkaz k úhradě se splatností měsíčně do 15. dne v měsíci. První platba zálohy by měla být již v září.

Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Strážek mohou obědy platit ve skutečné výši, která je uvedena v aplikaci EduPage.

Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno na konci školního roku a zbývající přeplatky budou vráceny  na Váš účet.

Odhlašování a přihlašování stravy

Stravu je nutné odhlásit den předem v kuchyni do 13.30 hod  nebo telefonicky a SMS do 14.00 hod., v EduPage do 5.30 aktuálního dne (platí pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Strážek)

Strava se odhlašuje v kuchyni nebo  u vedoucí ŠJ telefonicky, případně SMS nebo v EduPage (platí pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Strážek)

V MŠ odhlašovat stravu nelze.

První den nemoci je možné oběd vyzvednout v kuchyni. Obědy se vydávají pouze do donesených nádob.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 604 725 965 nebo pište na e-mail sjstrazek@seznam.cz.

 

Informace  k vyúčtování  obědů

Vyúčtování obědů za školní rok  bude provedeno v době hlavních prázdnin po zúčtování zaplacených záloh a skutečném odběru obědů za červen.

Přeplatky budou vráceny na Váš účet v průběhu měsíce července.

V červenci a srpnu zálohy neposílejte!

Nové zálohy se budou platit od září, jejich výše Vám bude včas sdělena.

 

Stravování dětí při pobytu ve školní družině v době prázdnin nebo ředitelského volna

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení (§ 119 školského zákona), z čehož jednoznačně vyplývá, že pokud je dítě v družině v době prázdnin, ředitelského volna či v době, kdy není vyučování, nemá v této době nárok na dotovaný oběd. Oběd pro dítě je možno zajistit z doplňkové činnosti školy a to za plnou cenu, tj. finanční normativ na potraviny + ostatní věcné a mzdové náklady + zisk.

Z hlediska platné právní úpravy je školní družina školským zařízením pro zájmové vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), nikoliv školou nebo školským zařízením dle § 122 školského zákona.

 

 


UPOZORNĚNÍ!

 

Rodiče jsou povinni od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole obědy odhlásit, za neodhlášené obědy bude účtována cena oběda + ostatní  náklady ve výši 46,- Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. – 15, dnem v měsíci.
 

Od 1. 9. 2015 je v platnosti Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků v zařízeních  školního stravování.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle tohoto nařízení se musí každý spotřebitel (strávník) dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny. Seznam sledovaných alergenů je v nařízení přímo uveden. Každý členský stát si pak může zvolit konkrétní způsoby, jakými bude spotřebitel informován.  

Všechny alergeny obsažené v připravovaných pokrmech ve školní jídelně budou číselně vyznačeny v jídelním lístku, u kterého bude vyvěšen seznam alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č. 1169/11 EU. U jídelního lístku na internetových stránkách školy bude též seznam alergenů vložen. Informace je možno získat  u vedoucí školní jídelny nebo na nástěnce ve škole.


Výdejní doba pro žáky je od 11:10 do 13:00 hod., pro cizí strávníky od 10:30 do 11:15 hod.

 

Ke stažení

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10