ZPRÁVY PRO RODIČE - aktuálně ke dni 27. 3. 2020

Vážení rodiče,víme, že současná situace s dětmi doléhá především na Vás, ale přijměte naše ujištění, že Vám chceme být maximálně nápomocni. Na situaci, kdy byly školy zavřeny a děti zůstaly doma, nikdo nebyl připraven. Můžeme ji brát jako takovou "výzvu"

Každý z nás se teď musíme učit spoustu nových věcí.

V následujících řádcích uvádím pár aktuálních informací.

Z mého vlastního pohledu probíhající osobní, telefonická nebo mailová komunikace mezi mnou a Vámi je věcná a doufám, že jsem Vám poskytla potřebné rady a informace. Jsem Vám na telefonu k dispozici každý den. Stejně tak hodnotí naši vzájemnou spolupráci na dálku moje kolegyně a kolegové.   Děkuji všem za to!smiley

 

1. V současné době je základním komunikačním spojením mezi učiteli a žáky informační systém iŠkola, kde učitelé zadávají domácí práci a žáci/rodiče zde přijetí potvrzují, mohou sem též napsat zpětnou vazbu.  

Dále především starší žáci využívají pro výuku online nástroje na Office 365, pracují v systému Teams. Žáci se přihlašují platnou školní e-mailovou adresou, která je pro každého žáka ve tvaru příjmení.jméno@zs-msstrazek.cz. Pokud ji neznají, kontaktujte koordinátora ICT Mgr. Ilonu Pličkovou.

2. Dobře víme, že Vy rodiče školních dětí chodíte do práce nebo ji vykonáváte z domova a zároveň pomáháte učit svoje děti, což je velmi náročné. Možnosti jak Vám v tom pomoci hledáme i my, učitelé. Věnujte se především hlavně češtině, matematice a angličtině, v rozumné míře ostatním předmětům. Nechceme Vás zahltit novými učebními materiály. S Vaší pomocí do konce období školního vyučování máme cíle jednoznačné:

  • Především procvičovat, pokud možno procházet a plnit úkoly, hodně číst.
  • Učivo, kterému nebudou žáci rozumět, učitelé znovu ve škole vysvětlí a proberou, umíme si přesunout v rámci učebních plánů i do dalšího školního roku
  • Nejde teď primárně ani o známky, s hodnocením na konci června si určitě společně poradíme.

V naší škole máme nízký počet žáků v ročnících, a proto si Vám troufnu říci, že je to teď naše přidaná hodnota. Učitelé se mohou svým žákům dle potřeby individuálně věnovat. Vím, že již od prvního týdne, co jsme doma, jsou třídy žáků či předmětů, kteří se online se svými učiteli učí, setkávají se ve vytvořených „ týmech na Teamsu“, kde spolu učitelé s žáky mluví, vidí se a slyší se. Jsme za to rádi.

3. Pokud potřebujete potvrzení na ošetřovné, na požádání Vám podepsanou Žádost o ošetřovné pošlu elektronicky (nárok pro děti do 13 roků).  Důležité je, že můžete požádat se zpětnou platností! 

4. Další informace týkající se např. zápisu do ZŠ i MŠ najdete v dalším období na webových stránkách školy nebo mě můžete kontaktovat na te. čísle 731 107 933.

5. Pro děti mateřské školy připravily paní učitelky na webu školy nabídku aktivit, které byste s dětmi doma mohli využít.

6. Školní jídelna vaří v současné době jen pro cizí strávníky, pravidelně bude některé dny kuchyň zavřena, aby proběhla pravidelná dezinfekce prostor. Vedoucí školní jídelny Petra Janová bude přihlášené strávníky včas informovat o dnech, kdy se nevaří. Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na měsíc květen, červen, červenec a srpen a rodiče dětí MŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na červen, červenec a srpen. Vyúčtování záloh proběhne v průběhu hlavních prázdnin.

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za spolupráci, za přiměřenou míru respektu a tolerance, za čas a píli, kterou v těchto dnech vzdělávání svých dětí věnujete místo nás učitelů. Klidné dny a zdraví Vám všem.

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Strážek

Anna Knoflíčková


 

Přidáno 27. 3. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10