Škola, kterou můžeš navštěvovat i TY

Přijďte k nám k ZÁPISU.
Škola, kterou můžeš navštěvovat i TY

Zápis do 1. třídy základní školy se koná 8. dubna 2021 - více na podstránce základní škola

Další důležité informace

Zápis do 1. třídy Pokud se nemůžete dostavit k zápisu dne 8. 4. 2021, tak pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce můžete využít období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz naší základní školy.

Pokud chcete pro své dítě ze závažných důvodů zvolit individuální vzdělávání (dále jen IV), naše škola respektuje takové rozhodnutí zákonných zástupců. Po přijetí Vás seznámíme s pravidly IV a  online podporou vzdělávání. Zkušenosti pedagogů 1. a 2. stupně základní školy s online výukou  v době distančního vzdělávání, mnoho nástrojů a digitálních učebních materiálů Vám může být k dispozici.  

Zápis do mateřské školy Pokud se nemůžete dostavit k zápisu do mateřské školy dne 5. 5. 2021, tak pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete využít období od 2. května do 16. května 2021.

Způsoby podání žádosti § 36 odst. 4 školského zákona  

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

MŠMT vydalo 5. března 2021 k organizaci zápisů metodické pokyny: pro MŠ , pro ZŠ                                                                                       

6. 3. 2021 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

pozvánka

 

 

 

Zápis do mateřské školy se koná 5. května 2021 - více na podstránce mateřská škola

pozvánka

Přidáno 28. 3. 2021, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10