Nové pokyny k otevření provozu školy pro žáky 1. stupně platné k 21. 5. 2020

Od pondělí 25. května se obnovuje provoz základní školy pro žáky 1. stupně v mimořádném režimu, a to každý den ve třech oddělených skupinách.

ŽÁCI SE NEUČÍ PODLE ROZVRHU, dopoledne budou probíhat vzdělávací aktivity v blocích, odpolední blok pro dvě skupiny bude věnován volnočasovým aktivitám.

První den ráno před vstupem do budovy školy musí předložit dítě čestné prohlášení o bezinfekčnosti a odevzdá podepsanou přihlášku.

Školní DRUŽINA A NÁBOŽENSTVÍ je ministerstvem školství zakázáno.

ZAŘÍZENÍ PÉČE je otevřeno pro přihlášené žáky z jedné skupiny (žáci 2. a 3. ročníku) v čase 6. 30 – 7.30 a odpoledne 14.30 – 15.30.

K docházce do školy jsou přihlášeni jen někteří žáci, počty přihlášených žáků jsou uzavřeny. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020 (není možné, aby rodič přihlásil dítě do skupiny dodatečně později, odhlásit si žáka ze skupiny je možné).

Počet přihlášených žáků k docházce: 39   Počet žáků, kteří se zůstávají učit na dálku: 14

Třídní učitelé zašlou rodičům přihlášených žáků na e-maily podrobné pokyny.

 

Skupina žáků 1. ročníku: 8 žáků, pedagogové L. Christianová, V. Dobešová, I. Pličková,    J. Zelinková

Shromáždění před budovou na určeném místě: 7.15 – 7.25, vzdělávací aktivity jsou pouze v dopoledním bloku od 7. 45 do 11.55, dohled v této skupině je do 12. 40 a bude zajištěn doprovod žáků k autobusu.  Od 11. 00 mohou žáci odcházet na výuku ZUŠ, po skončení výuky v ZUŠ odchází žáci domů nebo se vrací zpět do skupiny.

Skupina žáků 2. a 3. ročníku: 15 žáků, pedagogové I. Červinková, J. Exlová, M. Šoustarová

Shromáždění před budovou na určeném místě: 7:15 – 7:25, vzdělávací aktivity jsou od 7. 45 do 11.55, odpolední blok se žáky této skupiny je do 15. 30. Od 11. 00 mohou žáci odcházet na výuku ZUŠ, po skončení výuky v ZUŠ odchází žáci domů nebo se vrací zpět do skupiny.

Skupina žáků 4. a 5. ročníku: 15 žáků, pedagogové Z. Pokorný, Z. Prokopová, M. Císař, J. Sotirovová, J. Zelinková, L. Špačková, H. Dosadilová

Shromáždění před budovou na určeném místě: 7:15 – 7:25, vzdělávací aktivity jsou od 7. 45 do 11.55, odpolední blok se žáky této skupiny je do 14. 30.              Od 11. 00 mohou žáci odcházet na výuku ZUŠ, po skončení výuky v ZUŠ odchází žáci domů nebo se vrací zpět do skupiny.

 

Čestné prohlášení

Přihláška pro žáky 1. ročníku

Přihláška pro žáky 2. - 5. ročníku

Ve Strážku  21. 5. 2020                    Anna Knoflíčková, ředitelka školy                        

Přidáno 21. 5. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10