Ptačí hodinka v distanční výuce

V termínu od 8.-10. ledna 2021 vyhlásila Česká společnost ornitologická (ČSO) ​program Ptačí hodinka. V tomto termínu jsme měli, v kterýkoliv den, 1 hodinu pozorovat a sčítat ptáky na krmítku (nejen tam). Do této akce se rozhodla zapojit i naše škola.
Ptačí hodinka v distanční výuce

  Samotnému sčítání předcházel on-line seminář, kde nás členka ČSO seznámila s pravidly akce. Poučila nás, jak ptáky sčítat, podala přehled nejčastěji se vyskytujících zástupců na našem území, jak výsledky zaslat.   Po vyhlášení následovala příprava na sčítání - příprava krmítka. Krmítko se musí nachystat alespoň 2-3 týdny před sčítáním, ptáci musí krmítko nalézt.   

Sčítali se ptáci na samotném krmítku, ale i ti, kteří přelétali kolem. Každý žák sčítal v místě svého bydliště. Sčítalo se v Meziboří (M. Tvarůžková-žákyně 3. třídy), v Horní Rozsíčce (D. Antonyová - žákyně 6.třídy), v Bystřici n. P. (E. Kolářová).  

A jaké byly výsledky? Nejčastěji na krmítko (nejen tam) přilétaly sýkory (modřinka i koňadra), kos černý (samička i sameček), kavka obecná (ve městě), hrdlička zahradní. 

    A jaký měla vyhlášená akce pro nás význam? Děti se naučily poznávat naše nejčastěji se vyskytující ptáky, naučily se je sčítat a on-line formou poslat výsledky ČSO. A to, při dnešní formě výuky, není málo. 

 Eva Kolářová, vyučující přírodopisu

 

Zobrazení: Alba | Podle data

Ptačí hodinka


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10