Vyjádření členů vedení školy k odvolání ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strážek ze dne 27. 6. 2022

Z pozice vedoucích v reakci na dění ve škole sdělujeme krátké vyjádření ve spolupráci s ředitelkou školy.

Vyjádření členů vedení školy k odvolání ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strážek, Strážek 27, 592 53 Strážek

 

Z pozice vedoucích v reakci na dění ve škole sdělujeme krátké vyjádření ke spolupráci s ředitelkou školy.

V ZŠ a MŠ Strážek je nastavený třístupňový model řízení daný organizačním řádem. Jde o funkčně nastavený systém řízení a bez komunikace a řádného předávání informací by nebylo možné zodpovědně vést jednotlivé úseky školy. Vše je zaznamenáno a uloženo v dokumentaci k řízení školy. O klimatu školy bylo jednáno 16.5.2022. Zápis je přílohou tohoto vyjádření. Kontrolou České školní inspekce v místě školy ve dnech 4. 10. – 6. 10. 2021 nebyly shledány nedostatky ani žádná porušení, s kterými se ztotožňujeme.

Ředitelka školy, Mgr. Anna Knoflíčková, plní své povinnosti vyplývající z její funkce řádně a zodpovědně. Na své zaměstnance má nároky, které má i k sobě a směřují ke zlepšování vzdělávacího procesu školy, k získávání prostředků na moderní vybavení, navyšování počtu žáků a k získávání dobrého jména školy.

O podnětech, které měla školská rada, většina zaměstnanců nevěděla a neznala obsah jednání.   

 

Za vedení školy:

vedoucí provozu

vedoucí učitelka MŠ

vedoucí metodického sdružení ZŠ

vedoucí školní jídelny

 

Ve Strážku dne 27. června 2022 

 

Vyjádření členů vedení 27. 6. 2022

Přidáno 17. 5. 2023, autor: Ilona Pličková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10