Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může zapojit každý žák nebo student, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění kolem sebe.
Zeměpisná olympiáda

V lednu proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii C soutěžili žáci 8. a 9. ročníku. Žáci měli možnost předvést své teoretické znalosti i praktické dovednosti. Během olympiády žáci velice aktivně a vstřícně přistupovali k plnění zadaných úkolů. Mezi nejlepší řešitele se zařadila Adéla Červinková, Veronika Vařejková a Libor Dolíhal. Všichni žáci si díky této možnosti rozšířili své obzory a dozvěděli se opět mnoho nových zajímavých informací. Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům přejeme mnoho zdaru při okresním kole, které se uskuteční v průběhu měsíce února.                         

Úspěšný řešitel by tak měl: https://www.zemepisnaolympiada.cz/o-soutezi.phtml
1 – práce s atlasem – mít dovednost číst informace z různých druhů map (jednak map s topografickým obsahem, jednak tematických map) a provádět komparaci a syntézu těchto poznatků. Pořádající organizace je povinna na internetových stránkách Zeměpisné olympiády zveřejnit přehled doporučených atlasů a výhradně s nimi pak žáci v průběhu soutěže pracují.
2 – práce bez atlasu – prokázat základní i některé specifické znalosti z oboru, dovednost získat informaci z nejrůznější podoby uspořádání dat (tabulky, grafy) i ze zdrojů různé povahy (text, obrazový materiál). Při této práci nesmí mít soutěžící k dispozici žádný atlas ani jinou publikaci.
3 – praktická část – soutěžící by měl prokázat dovednost třídit a zpracovávat informace, analyzovat údaje, provést jejich syntézu, formulovat vlastní odborný úsudek o dané problematice. Tento okruh bývá pojat několika způsoby. V nižších kolech ZO se jedná o čtení textu s porozuměním a třídění informací v různé podobě (tabulky, grafy, mapy), práce s kartografickými produkty. V ústředním kole ZO zahrnuje tato část práci v terénu.

 

  Markéta Joklová, vyučující zeměpisu

Zobrazení: Alba | Podle data

Zeměpisná olympiáda


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10