Kontrola ČŠI ocenila řízení školy i odbornou úroveň vzdělávání

V místě školy pracoval od 4. října do 6. října 2021 tým pěti inspektorů a hodnotil podmínky, průběh a výsledky poskytovaného vzdělávání. Protokol o provedené kontrole neobsahuje žádné zjištěné nedostatky.

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

s potěšením můžeme sdělit, že škola ve Strážku úspěšně představila kontrolním orgánům svoji činnost a příkladné výsledky výchovně vzdělávací činnosti.  Škola dosáhla uznání za pokrok, kterého za posledních osm školních roků dosáhla.  

Díky rozsáhlým dotačním projektům byly celkové podmínky pro vzdělávání hodnoceny jako nadstandartní. Ředitelka za kontrolované období realizovala desítky projektů, pro školu účelně využila více než sedm milionů korun.

Inspekce potvrdila, že proces změn probíhající ve škole od roku 2014 je správný a pomohl tomu, že se ze školy s existenčními problémy stala ekonomicky stabilní vzdělávací instituce.  Inspekce hodnotila učitele základní školy v hospitovaných hodinách velmi kladně, pochválila sdílení metod výuky, sjednocení učebnic, názornost, motivaci i činnostní učení a práci ve skupinách.  Oceněna byla také spolupráce asistentů a pedagogů.  Zaznamenána byla rovněž úspěšná diferenciace vzhledem k individualitě žáků a podpora nadaných. Zpráva rovněž obsahuje metodická doporučení, dle nichž už výuku inovujeme. Zaměřujeme se na vzájemné sebehodnocení žáků jako jednu z metod, která může vést k dosažení pokroku v učení u každého žáka.

Oceněna byla nová vedoucí mateřské školy za provedení změny organizace tříd, tím zajistila pro všechny děti optimální podmínky vzdělávání. Rovněž byl pochválen nově zpracovaný a do praxe teprve zaváděný způsob pedagogické evaluace a diagnostiky dětí, ověření však vyžaduje delší čas. Zlepšuje se také společné plánování práce všech čtyř učitelek, dvě jsou začínající absolventky a po pár týdnech ve své první práci dobře obstály.

Inspekční zpráva bude zveřejněna na webu ČŠI v registru inspekčních zpráv (IČO 70998779).https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?page=undefined&jmeno=&adresa=&mesto=STR%C3%81%C5%BDEK&ic=70998779&identifikator=

27. 11. 2021                           za vedení školy A. Knoflíčková, B. Suchánková, Z. Pokorný, J. Konečná

Inspekční zpráva  2021 ZDE

Přidáno 27. 11. 2021, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10