POZVÁNKA - Společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Setkání rodičů, dětí a učitelů před zápisem do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
POZVÁNKA - Společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 je ve středu 8. dubna 2020 od 12:00 do 16:00 hodin v budově prvního stupně ZŠ Strážek, před zápisem je možné domluvit si schůzku s rodiči a dítětem v místě školy. Zveme Vás na schůzku v úterý 17. března 2020 v 15. 30 hodin.

Paní učitelka 1. třídy Mgr. Jana Konečná má dlouholetou praxi ve výuce na prvním stupni a v první třídě, používá různé vyučovací metody např. prvky Hejného matematiky, splývavé čtení, přistupuje k žákům jednotlivě od prvních měsíců školy tak, aby se první kroky v učení dařily dětem co nejlépe. Pro žáky, kteří potřebují individuální přístup, jsou v naší škole zajištěny velmi dobré podmínky, protože máme malý počet žáků ve třídách. Počet žáků 1. třídy by měl být ve školním roce 2020/2021 asi 10 dětí.

Základní škola ve Strážku nabízí systematické a kvalitní vzdělávání v úplné základní škole v regionu. Dovolujeme si Vám sdělit, v čem jsme jiní než školy v okolí, a co u nás najdete:

 • vytváříme třídy a skupiny s malým počtem žáků, diferencujeme úkoly podle dovedností a schopností tak, aby se každý žák rozvíjel a zaznamenal pokrok v učení (máme třídy do 15 žáků, což podporuje ministerstvo školství)
 • malé skupiny žáků a profesionalita učitelů v předmětech, které vyučují, zajišťují ve výuce klid a soustředění na práci pro všechny žáky
 • pokud žák projeví zájem, učitelé jsou ochotni doučovat, vysvětlit, okopírovat učivo
 • prokazujeme úspěchy ve vědomostních soutěžích v okresních a krajských kolech (např. 6. m. okres, český jazyk, 3. m. okres, německý jazyk, 23. m. kraj, logická olympiáda, 2. m. kraj, bezpečně na internetu, 3. m., region, recitační soutěž, postup do krajského kola Office Arena)
 • angličtinu vyučuje jeden učitel promyšlenými postupy od 1. až do 9. třídy, začleňujeme mezinárodní spolupráci s cizinci
 • dbáme na praktickou a činnostní výuku s pomůckami, ve venkovní učebně, v dílně a na zahradě
 • klademe důraz na společnou metodickou práci učitelů, vzájemnou výměnu zkušeností a komunikaci s rodiči
 • nově učíme předmět Etická výchova, podporujeme demokratické myšlení a zapojení žáků do chodu školy
 • dbáme na kázeň a bezpečí žáků, řešení problémů nepodceňujeme
 • využíváme pomůcku Co je základ učiva matematiky, českého a anglického jazyka
 •  připravujeme zdarma žáky na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a češtiny na střední školy
 • děti zde mohou chodit do základní umělecké školy, vyučuje se hra na klavír a dechové nástroje, nabízíme výběr z mnoha kroužků
 • vymýšlíme výukové projekty s mateřskou školou Dolní Libochová a se základními školami na Moravci, Dolní Rožínce a ve Žďárci
 • rozvrh výuky sestavujeme v souladu s jízdními řády autobusů
 • nabídka dalších služeb (např. moderní učebnice, počítače, tablety, interaktivní tabule, technická dílna, lyžařský kurz, herní prvky, knihovna, akademie a koncerty, tvořivé dílničky, exkurze, projekty aj.) je standartní nabídka jako na ostatních školách v okolí          

Věříme, že jsme dobrou školou pro ty, kteří staví úspěch vzdělávání na tradičním modelu školství: kázeň, základní učivo a důslednost v plnění školních povinností.

Certifikáty školy:

 • Škola pro demokracii (děti mají žákovský parlament)
 • Rodiče vítáni (aktivní Spolek rodičů)
 • Nenech to být a něco udělej (schránka důvěry)       
 • Skutečně zdravá škola

Webové stránky školy: www.zs-msstrazek.cz

Zveme Vás a děti na nejbližší akce:

7. dubna 2020 Velikonoční tvoření, od 15.00

28. dubna 2020 Den otevřených dveří, od 7. 30 do 15. 30

V květnu 2020 připravujeme Akademii k svátku matek

2. června 2020 Hudební koncert žáků základní umělecké školy ve Strážku, 15. 30 ve škole

Přidáno 5. 3. 2020, autor: Ilona Pličková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10