Rozhodnutí o výsledku zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 2020/2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání v ZŠ a MŠ Strážek od školního roku 2020/2021 zde ke stažení

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svým ředitelem, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ a MŠ Strážek od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

  1. ZŠaMŠ/3/2020  přijat
  2. ZŠaMŠ/4/2020  přijat
  3. ZŠaMŠ/5/2020  přijat
  4. ZŠaMŠ/6/2020  přijat
  5. ZŠaMŠ/7/2020  přijat
  6. ZŠaMŠ/8/2020  přijat
  7. ZŠaMŠ/9/2020  přijat
  8. ZŠaMŠ/10/2020  přijat
  9. ZŠaMŠ/12/2020  přijat
  10. ZŠaMŠ/14/2020  přijat

Ve Strážku dne 27. 4. 2020 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

 

 
 

 

Přidáno 27. 4. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10