Den stromů 2022

Den stromů se v Česku připomíná od roku 2000, ovšem jeho historie sahá daleko a jeho tradice pochází ze státu Nebraska v USA (r. 1872). Datum oslav Dne stromů není ve světě jednotný, u nás je to 20. říjen.
Den stromů 2022

V tento den jsme si hravou formou – poznávací stezkou v terénu připomněli Den stromů i na naší škole. Soutěž připravili žáci 8. a 9. ročníku, zároveň byli i porotci na jednotlivých stanovištích. Soutěžícími byli žáci 1. stupně, 6. a 7. ročníku rozdělení do skupin. Na deseti stanovištích hledali odpovědi na řadu úkolů týkajících se stromů – např. poznávali stromy podle listů, skládali názvy stromů, řešili přesmyčky a hlavolamy, poznávali obyvatele lesa, určovali jehličnaté stromy podle větviček a šišek, pojmenovávali plody stromů a keřů, nejznámějších hub, přednášeli básně či zpívali písně, ve kterých se názvy stromů vyskytují, čekaly je i pohybové aktivity. Na každém stanovišti mohli získat maximálně pět bodů a skupiny byly rozděleny na tři kategorie: 1.-3. třída, 4.-5. třída a 6.-7. třída.

Po ukončení soutěže porotci z řad deváťáků sečetli body a v každé kategorii určili vítěznou skupinu. Samotné vyhodnocení soutěže proběhlo 21. 10., kdy jsme se všichni žáci i se svými učiteli sešli v přírodovědné učebně. Dvě děvčata z 9. ročníku nás seznámila s historií oslav Dne stromů, žáci 6. ročníku přednesli pásmo prózy a básní věnované stromům a vítězné skupiny soutěžících obdržely diplomy a drobné sladkosti. Drobnou sladkost obdrželi i všichni ostatní účastníci.

Součástí připomenutí si Dne stromů je i výtvarná soutěž, kterou naše škola vyhlásila i pro okolní školy. Je dlouhodobější a vyhodnocena bude 11. listopadu. Doufáme, že i k této soutěži přistoupí naše třídy se stejným elánem jako k poznávací stezce v terénu.

                                                                                                    Mgr. Jaroslava Zelinková

Zobrazení: Alba | Podle data

Den stromů


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10