Organizace vzdělávání od 12. října 2020

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz škol.

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona (dále cituji zákon) tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd druhého stupně a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd druhého stupně. Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V naší škole bude organizace následující:

  • v týdnu od 12. do 16. 10. bude prezenčně (ve škole) probíhat výuka žáků 6. a 7. třídy, žáci 8. a 9. třídy se budou vzdělávat distanční formou (doma),
  • v týdnu od 19. do 23. 10. bude prezenčně (ve škole) probíhat výuka žáků 8. a 9. třídy, žáci 6. a 7. třídy se budou vzdělávat distanční formou (doma).

K distanční výuce platí Školní řád a pokyny, které žáci písemně obdrželi viz. pokyny k distanční výuce. Žáci budou mít pokyny v Teamsu, učí se podle rozvrhu, bude probíhat online komunikace s učiteli. Pokud se žák  na zahájení výuky v 7.25 v Teamsu nepřihlásí, má neomluvenou hodinu, v případě nemoci musí být napsaná omluva v EduPage.

Žáci 1. stupně, tj. 1. - 5. třída, se budou vzdělávat prezenčně ve škole po oba týdny (omezení se jich netýká).

Školní družina bude po oba týdny v běžném provozu.

ZUŠ - individuální výuka hry na nástroj probíhá, ale nauka ve skupině probíhá distančně.

Kroužky a náboženství je po oba týdny zrušeno. Plánovaná zubní prohlídka žáků je zrušena.

Mateřská škola bude po celou dobu v běžném provozu bez omezení.

Školní jídelna bude v provozu bez omezení, žáci se mohou za dotovanou cenu stravovat i při distanční formě výuky. V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 8. a 9. třídy, v týdnu od 19. do 23. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 6. a 7. třídy. Pokud budou mít žáci s distanční formou výuky zájem o odběr dotovaných obědů v jídlonosiči, přihlásí se vedoucí školní jídelny na email sjstrazek@seznam.cz nebo zašlou SMS na 604 725 965.

Dodatek školního řádu školní jídelny.

Školní řád od 1. 9. 2020 - pravidla hodnocení od 1. 9. 2020

Připomínám, že byl zveřejněn školní řád, který upřesňují provoz a povinnosti žáků a zákonných zástupců v době mimořádných epidemiologických opatření a v době distanční výuky

Ve dnech od 26. 10. do 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna jen pro žáky ZŠ, MŠ bude v provozu.

28. 10. 2020 je státní svátek.

Ve dnech 29. 10. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. V tyto dny bude přerušen provoz školní družiny a provoz mateřské školy.

Přerušení provozu MŠ a ZŠ - podzimní prázdniny

Podrobnosti o opatření jsou na stránkách MŠMT.

Nařízení KHS Kraje Vysočina ze dne 9. 10. 2020

Ve Strážku  9. 10. 2020                            Anna Knoflíčková, ředitelka školy

 

Přidáno 9. 10. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10