Fotogalerie

Vstup do fotogalerie

Výmalba prostor a učeben školy je prováděna podle výtvarného projektu                           Mgr. Zory Prokopové, učitelky výtvarné výchovy na naší škole. 

Autorkou fotek v galerii je Jana Pišínová, bývalá žákyně školy ve Strážku.