Aktuality
17. 9. 2020
Provoz školy se řídí aktuálně platnými pokyny MŠMT a MZdr, nošení roušek
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 18. 9. nošení roušek pro žáky a pedagogy na 2. stupni ZŠ také v učebnách (výjimka je pro vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Celá aktualita
16. 9. 2020
První den ve škole
Naši prvňáčci ve své nové třídě. Celá aktualita
8. 9. 2020
Provoz školy, konzultační hodiny pedagogů ve šk. roce 2020/2021
Vzhledem k aktuálním pokynům MŠMT k provozu škol je doporučeno omezit hromadná setkávání ve škole. Společné třídní schůzky je doporučeno omezit, a proto nabízíme individuální konzultace rodičů a žáků s učiteli v době jejich konzultačních hodin. Celá aktualita
27. 8. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021
Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 7.30 hod. ve třídách ZŠ. Provoz MŠ bude zahájen 1. 9. 2020 s celodenním provozem od 6.15 do 15.45 hodin. Celá aktualita
20. 8. 2020
Zahajovací schůzky s rodiči dětí ZŠ a MŠ
Vážení rodiče, zveme Vás k účasti na informačních schůzkách ve škole k zahájení nového školního roku 2020/2021. Celá aktualita
Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10