Nově v naší škole rozšiřujeme služby péče o děti

 Začíná projekt „Podpora pracovní flexibility rodičů žáků ZŠ a MŠ Strážek“. ­­­­­­­­­­

V Základní škole ve Strážku zahajujeme od 1. 9. 2018 činnost pravidelného zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ a pořádání příměstských táborů ve dnech školních prázdnin.  Provozní doba zařízení péče o žáky

  • v pracovních dnech ráno od 6:30 hodin do začátku vyučování v 7:30, odpoledne je provoz až do 16:00 hodin v nově vybavené učebně školy

Pořádání příměstských táborů

  • 10 dnů v době jarních nebo letních prázdnin

Pomůžeme Vám vyřešit problém nedostatku dostupných služeb péče o děti, které navštěvují 1. stupeň ZŠ.
Přestup dětí do základní školy ve Strážku je možný kdykoliv během roku.                                                                                                        Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy Celý příspěvek

Ukončení školního roku a poděkování

V pátek 29. 6. ukončila ředitelka školy další školní rok slavnostním rozloučením a zhodnocením celoroční práce. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předali třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci reprezentovali školu v mnoha soutěžích, absolvovali různé projekty, exkurze, plavecký a lyžařský výcvik, zapojili se do zájmových aktivit a připravovali kulturní programy pro veřejnost. Celý příspěvek