Nabídka volnočasových aktivit 2016/2017

ZŠ a MŠ Strážek informuje o možnostech zapojení dětí do volnočasových aktivit (kroužků) ve Strážku ve školním roce 2016/2017.                                                                                                  Škola vybírá poplatek za období říjen – prosinec, leden – květen:                                                          50 Kč za měsíc, kroužek se koná každý týden                                                                                        25 Kč za měsíc, kroužek se koná jedenkrát za 14 dní                                                                Kroužek bude otevřen jen pokud se přihlásí minimálně 6 žáků. Přihlášky odevzdejte třídní učitelce do pondělí 26. 9. 2016. Podrobné informace obdrželi zákonní zástupci žáků nebo je sdělí vedoucí kroužků. Celý příspěvek

Výukový program Minerály a horniny

img_20160919_101003Zajímavý svět kamenů

V pondělí 19. 9. 2016 prožili žáci 4. a 5. ročníku dvě vyučovací hodiny ve světě „kamenů“. Ale jestli si někdo myslí, že to byla nuda, tak se velmi plete. I když se jednalo o přírodu neživou, bylo na co koukat. Odborným průvodcem žákům byl pan Luboš Koudelka. Celý příspěvek

Informace z exkurze do Polska

img_3624V pátek 16. 9. 2016 se zájemci z 8. a 9. třídy vydali společně se školou Dolní Rožínka za poznáním zajímavých míst Polska. Krakov i solné doly Wielizska jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Na cestu prohlídkovým okruhem městem Krakov jsme vyrazili s otázkami, které nám v autobuse zadala paní průvodkyně: Zapamatuj si, v čem se liší dvě pověsti o Krakově a králi Krakovi? Proč trubač troubící z jedné věže mariánského kostela přerušuje melodii hejnal? Proč visí na wawelském nádvoří nůž? Kde se nachází wawelská čakra a co to znamená? Celý příspěvek

Zeměpisná exkurze – Polsko

ZŠ a MŠ Strážek nabízí žákům 9. a 8. ročníku zeměpisnou exkurzi do Polska ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 

Krakov – vyhlášená metropole na řece Visle, kterou letos v červenci navštívil papež František a nedaleký unikát pod zemí –  solné doly Wieliczka (Vělička). Celý příspěvek