Vánoční dílničky 2016

087První prosincové odpoledne se v naší škole neslo ve znamení společného setkání s dětmi a jejich rodiči či prarodiči při tvořivém vyrábění. Sešli jsme se v prostorách mateřské školy a jídelny, kde byla připravena jednotlivá stanoviště. Vše se neslo v duchu „klasiky“ – využít co nejvíce přírodní materiály. Celý příspěvek

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky  

Technická specifikace předmětu zakázky 

Ostatní dokumenty , které jsou součástí zadávacího řízení budou zadavatelem zaslány na vyžádání  (Obchodní podmínky, Položkový rozpočet, Krycí list, Smlouva o dílo, Čestné prohlášení o kvalifikačních a profesních předpokladech).