Provoz školy o prázdninách

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Strážek, příspěvková organizace, po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy ve Strážku v průběhu hlavních prázdnin 2016/ 2017 na první dva týdny v červenci z organizačních důvodů.  Provoz MŠ je omezen na období od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 na dobu od 7: 00 – do 15: 00 hodin. Od 15. 7. 2017 do 31. 8. 2017 je provoz mateřské školy ve Strážku přerušen. Běžný provoz mateřské školy  a začátek školního roku 2017/ 2018  je stanoven na pátek 1. 9. 2017

Základní škola a školní družina ve Strážku přerušuje provoz v obodobí hlavních prázdnin od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Vyučování školního roku 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017.

 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Kateřina získala 2. místo v literární soutěži

11150155_640973482700872_1601314622051191021_nÚspěch v literární části celostátní soutěže „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?“

Během měsíce května se žáci 6. ročníku zapojili do literární části soutěže, kterou při příležitosti Světového dne hygieny rukou 2017 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Cílem bylo si připomenout význam hygieny rukou pro zdraví člověka. Soutěž probíhala ve dvou oborech – výtvarném a literárním. Celý příspěvek