Ukončení školního roku a poděkování

V pátek 29. 6. ukončila ředitelka školy další školní rok slavnostním rozloučením a zhodnocením celoroční práce. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předali třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci reprezentovali školu v mnoha soutěžích, absolvovali různé projekty, exkurze, plavecký a lyžařský výcvik, zapojili se do zájmových aktivit a připravovali kulturní programy pro veřejnost. Celý příspěvek