Školní družina

Od 9. dubna 2018 zastupuje vychovatelku školní družiny Mgr. Danu Habánovou vychovatelka paní Tereza Doleželová.