PF 2018

Přeji všem, co každý potřebuje, do nového roku pevné zdraví, každý den plný očekávání,  a radosti z prožitého.  Děkuji za přízeň a dobrou spolupráci dětí, rodičů a  zaměstnanců školy. 

Anna Knoflíčková

PF 2018