Spolek rodičů připravuje PLES 2017

Zveme všechny zájemce o pomoc při organizaci školního plesu 2017. Schůzka se koná v úterý 25. 10. 2016 v 15:30 hodin ve třídě u šaten v budově 1. stupně ZŠ Strážek. Vážíme si každé drobné pomoci, oceníme nápady k programu plesu.

Školní ples se bude konat v pátek 3. února 2017.  Za Spolek rodičů Petra Pečinková

Podzimní slavnosti 19. 10. v 15:00 hodin

Oznamujeme nový termín Podzimních slavností : středa 19. 10. 2016 v 15:00 hodin u mateřské školy.

  • za pěkného počasí budeme pouštět draky
  • vyřezávání dýní ( přineste si dýni a čajovou svíčku, pomůcky k vyřezávání)
  • v případě nepříznivého počasí se  program (bez pouštění draků) uskuteční v budově školy

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je nutný doprovod dospělé osoby.