Jídelna

Jídelna

 

 

 

Oznámení

Školní jídelna oznamuje, že od 1. prosince 2022 dochází ke zdražení obědů a svačin pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance z důvodu rostoucích cen potravin.

Ceny jsou následující:

Sazby stravného v ZŠ

Strávníci 7 – 10 let           29,- Kč

Strávníci 11 – 14 let         32,- Kč

Strávníci  15 a více let      34,- Kč

Dospělí strávníci               38,- Kč

Sazby stravného v MŠ

Do 6 let

Přesnídávka                     11,- Kč                    Přesnídávka                   11,- Kč

Oběd                                26,- Kč                    Přesnídávka +oběd        37,- Kč

Svačina                            11,- Kč                    Celodenní stravování     48,- Kč

Pitný režim  celodenní stravování   2 ,- Kč

                    přesnídávka + oběd      1,- Kč

                    přesnídávka                    1,- Kč

                    svačina                            1,- Kč

Celková cena stravování + pitný režim

Přesnídávka                          12,- Kč

Přesnídávka +oběd               38,- Kč

Celodenní stravování           50,- Kč

7 – 10 let

Přesnídávka                     12,- Kč                   Přesnídávka                       12,- Kč

Oběd                                29,- Kč                   Přesnídávka+oběd             41,- Kč

Svačina                            11,- Kč                   Celodenní stravování        52,- Kč      

Pitný režim  celodenní stravování    2,- Kč

                    přesnídávka + oběd       1,- Kč

                    přesnídávka                    1,- Kč

                    svačina                            1,- Kč

Celková cena stravování + pitný režim

Přesnídávka                          13,- Kč

Přesnídávka +oběd               42,- Kč

Celodenní stravování           54,- Kč

Prosím o zvýšení záloh na stravování od měsíce prosince.

Strávníci 7 – 10 let                            - zvýšit zálohu z 500,- Kč  na   610,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                          - zvýšit zálohu z 560,- Kč  na   670,- Kč

Strávníci  15 a více let                      - zvýšit zálohu z 600,-  Kč  na   710,- Kč

Dospělí strávníci                               - zvýšit zálohu z 440,- Kč  na   550,- Kč

MŠ do 6 let   přesnídávka                 - zvýšit zálohu z 220,- Kč na   260,- Kč

                     přesnídávka + oběd      - zvýšit zálohu z 660,- Kč na   800,- Kč

                     celodenní stravování    - zvýšit zálohu z 860,- Kč na 1 050,- Kč

MŠ 7 – 10 let     přesnídávka                  - zvýšit zálohu z 240,- Kč na    280,- Kč

                           přesnídávka + oběd      - zvýšit zálohu z 740,- Kč na    890,- Kč

                           celodenní stravování    - zvýšit zálohu z 940,- Kč na 1 130,- Kč

 

 

Informace ze školní jídelny k vyplňování přihlášek ke stravování, platbám záloh na obědy a odhlašování a přihlašování obědů

Přihláška ke stravování - přihláška ke stravování na konci textu ke stažení

Vyplnit správně veškeré údaje, aby platby docházely v pořádku na náš účet. Zároveň je nutné sdělení Vašeho číslo účtu z důvodu identifikace platby a vracení přeplatků.

Variabilní symbol pro platbu zálohy ,výše zálohy  a číslo účtu Vám budou včas sděleny.  Zároveň je nutné v případě více dětí posílat zálohu na každé dítě zvlášť podle přiděleného variabilního symbolu.

Zálohy se platí od září do června na účet č. 86-4779940247/0100. Nastavte si na Váš účet trvalý příkaz k úhradě se splatností měsíčně do 15. dne v měsíci. První platba zálohy by měla být již v září.

Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno na konci školního roku a zbývající přeplatky budou vráceny  na Váš účet.

Odhlašování a přihlašování stravy

Stravu je nutné odhlásit den předem v kuchyni do 13.30 hod  nebo telefonicky a SMS do 14.00 hod.

Strava se odhlašuje pouze v kuchyni nebo  u vedoucí ŠJ telefonicky, případně SMS.

V MŠ odhlašovat stravu nelze.

První den nemoci je možné oběd vyzvednout v kuchyni. Obědy se vydávají pouze do donesených nádob.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 604 725 965 nebo pište na e-mail sjstrazek@seznam.cz.

 

 

Pozor změna v odhlašování obědů !!!

Od 1. září 2020 stále platí změna odhlašování a přihlašování obědů v ZŠ, přesnídávek, obědů a svačin v MŠ. Děti jsou přihlášeni na dobu školní docházky, rodiče zodpovídají za případné odhlášení. Stravu bude možné odhlásit a přihlásit pouze den předem do 13.30 hod. osobně v kuchyni nebo telefonicky a SMS do 15.00 hod. Ráno se žádné odhlášky a přihlášky nepřijímají!  První den nemoci se obědy vydávají pouze do donesených nádob.

 

Informace  k vyúčtování  obědů

Vyúčtování obědů za školní rok  bude provedeno v době hlavních prázdnin po zúčtování zaplacených záloh a skutečném odběru obědů za červen.

Přeplatky budou vráceny na Váš účet v průběhu měsíce července.

V červenci a srpnu zálohy neposílejte!

Nové zálohy se budou platit od září, jejich výše Vám bude včas sdělena.

 

Stravování dětí při pobytu ve školní družině v době prázdnin nebo ředitelského volna

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení (§ 119 školského zákona), z čehož jednoznačně vyplývá, že pokud je dítě v družině v době prázdnin, ředitelského volna či v době, kdy není vyučování, nemá v této době nárok na dotovaný oběd. Oběd pro dítě je možno zajistit z doplňkové činnosti školy a to za plnou cenu, tj. finanční normativ na potraviny + ostatní věcné a mzdové náklady + zisk.

Z hlediska platné právní úpravy je školní družina školským zařízením pro zájmové vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), nikoliv školou nebo školským zařízením dle § 122 školského zákona.

 

Nabídka vaření pro veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Strážek nově nabízí v rámci doplňkové činnosti možnost pořádání menších oslav a hostin v prostorách školní jídelny s kapacitou max. 50 osob.

Režijní náklady k zajištění pohoštění činí 600,- Kč

Mzdové náklady na 1 pracovníka 100,- Kč / 1 hod.

Pohoštění lze připravit z potravin ze skladu školní jídelny nebo vlastních. Po skončení akce si objednatel zajistí úklid všech využitých prostor.

Pokud někdo bude chtít jen uvařit pokrm a odvézt si ho, bude mu k částce přičtena přirážka 50 % na věcné náklady.

Dále nabízí stravování pro veřejnost. Cena za jeden oběd je 70,- Kč. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů, mohou se konzumovat ve školní jídelně v době od 10.30 hod. – 11.15 hod. nebo je možné využít i rozvoz, který zajišťuje Městys Strážek za 5,- Kč za oběd. Jídelníček na celý měsíc je k nahlédnutí na internetových stránkách školy zs-msstrazek@seznam.cz nebo ve školní jídelně. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. číslo 604 725 965 nebo e-mail sjstrazek@seznam.cz, kde Vám rádi poskytneme další informace.


UPOZORNĚNÍ!

Rodiče jsou povinni od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole obědy odhlásit, za neodhlášené obědy bude účtována cena oběda + ostatní  náklady ve výši 29,- Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. – 15, dnem v měsíci.
 

Od 1. 9. 2015 je v platnosti Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků v zařízeních  školního stravování.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle tohoto nařízení se musí každý spotřebitel (strávník) dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny. Seznam sledovaných alergenů je v nařízení přímo uveden. Každý členský stát si pak může zvolit konkrétní způsoby, jakými bude spotřebitel informován.  

Všechny alergeny obsažené v připravovaných pokrmech ve školní jídelně budou číselně vyznačeny v jídelním lístku, u kterého bude vyvěšen seznam alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č. 1169/11 EU. U jídelního lístku na internetových stránkách školy bude též seznam alergenů vložen. Informace je možno získat  u vedoucí školní jídelny nebo na nástěnce ve škole.


Výdejní doba pro žáky je od 11:10 do 13:00 hod., pro cizí strávníky od 10:30 do 11:15 hod.

 

Ke stažení

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10