ŠKOLNÍ JÍDELNA

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ  ve školní jídelně ZŠ a MŠ Strážek

Z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny obědů od 1. listopadu 2017, zvýšení cen platí pouze pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Strážek. Náklady na přípravu stravy pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ jsou jiné, mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání, provozní náklady z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Strážek. Upozorňujeme, že kalkulace stravování pro cizí strávníky se nezvyšuje (cena obědu pro cizí strávníky je 60 Kč), je vedeno v rámci doplňkové činnosti školy.

 Ceny obědů od 1. 11. 2017 jsou následující:

Strávníci do 6 let              17,- Kč

Strávníci 7 – 10 let           20,- Kč

Strávníci 11 – 14 let         23,- Kč

Strávníci  15 a více let     24,- Kč

Dospělí strávníci              28,- Kč

Ceny za celodenní stravování dětí mateřské školy jsou následující:

Strávníci  do 6 let                                                      Strávníci 7 – 10 let

 

Přesnídávka     8,- Kč                                                 Přesnídávka           9,- Kč

Oběd              17,- Kč                                                 Oběd                    20,- Kč

Svačina            7,- Kč                                                Svačina                  7,- Kč

Pitný režim  celý den    2,- Kč                                   Pitný režim celý den      2,- Kč

            svačina + oběd  1,- Kč                                   svačina+oběd       1,- Kč

            svačina              1,- Kč                                   svačina                 1,- Kč

 

Celodenní stravování v MŠ celkem  34,- Kč          Celodenní stravování v MŠ celkem  38,- Kč

Svačina + oběd                        26,- Kč                     Svačina + oběd                        30,- Kč

Svačina                                      9,- Kč                       Svačina                                    10,- Kč

 Zpracovala 31. 10. 2017 vedoucí školní jídelny Petra Janová

 

Cena obědu pro cizí strávníky je 60 Kč.

Případné změny cen obědů budou včas nahlášeny.

UPOZORNĚNÍ!

Rodiče jsou povinni od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole obědy odhlásit, za neodhlášené obědy bude účtována cena oběda + ostatní  náklady ve výši 29,- Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. – 15, dnem v měsíci.

Od 1. 9. 2015 je v platnosti Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků v zařízeních  školního stravování ( pod textem je ke stažení).

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle tohoto nařízení se musí každý spotřebitel (strávník) dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny. Seznam sledovaných alergenů je v nařízení přímo uveden. Každý členský stát si pak může zvolit konkrétní způsoby, jakými bude spotřebitel informován.  

Všechny alergeny obsažené v připravovaných pokrmech ve školní jídelně budou číselně vyznačeny v jídelním lístku, u kterého bude vyvěšen seznam alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č. 1169/11 EU. U jídelního lístku na internetových stránkách školy bude též seznam alergenů vložen. Informace je možno získat  u vedoucí školní jídelny nebo na nástěnce ve škole.

Výdejní doba pro žáky je od 11:10 do 13:00 hod., pro cizí strávníky od 10:30 do 11:15 hod.

Odhlášení z obědů je možné pouze 24 hodin předem (tel: 604 725 965), oběd pro nemocné dítě je možné pouze první den nemoci odebrat domů. 

Za ostatní neodhlášené obědy bude účtována plná cena obědů, tj. včetně ostatních nákladů ve výši 29 Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. a 15. dnem v měsíci.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách  od 1. 9. 2015  - ke stažení zde 

 Seznam potravinových alergenů ke stažení zde 

Vnitřní řád školní jídelny od 11/ 2017

 

Napsat komentář