Školní jídelna

Školní jídelna

Stravování dětí při pobytu ve školní družině v době prázdnin nebo ředitelského volna


 

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení (§ 119 školského zákona), z čehož jednoznačně vyplývá, že pokud je dítě v družině v době prázdnin, ředitelského volna či v době, kdy není vyučování, nemá v této době nárok na dotovaný oběd. Oběd pro dítě je možno zajistit z doplňkové činnosti školy a to za plnou cenu, tj. finanční normativ na potraviny + ostatní věcné a mzdové náklady + zisk.

Z hlediska platné právní úpravy je školní družina školským zařízením pro zájmové vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), nikoliv školou nebo školským zařízením dle § 122 školského zákona.


 

 

Nabídka vaření pro veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Strážek nově nabízí v rámci doplňkové činnosti možnost pořádání menších oslav a hostin v prostorách školní jídelny s kapacitou max. 50 osob.

Režijní náklady k zajištění pohoštění činí 600,- Kč

Mzdové náklady na 1 pracovníka 100,- Kč / 1 hod.

Pohoštění lze připravit z potravin ze skladu školní jídelny nebo vlastních. Po skončení akce si objednatel zajistí úklid všech využitých prostor.

Pokud někdo bude chtít jen uvařit pokrm a odvézt si ho, bude mu k částce přičtena přirážka 50 % na věcné náklady.

Dále nabízí stravování pro veřejnost. Cena za jeden oběd je 60,- Kč. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů, mohou se konzumovat ve školní jídelně v době od 10.30 hod. – 11.15 hod. nebo je možné využít i rozvoz, který zajišťuje Městys Strážek za 5,- Kč za oběd. Jídelníček na celý měsíc je k nahlédnutí na internetových stránkách školy zs-msstrazek@seznam.cz nebo ve školní jídelně. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. číslo 604 725 965 nebo e-mail sjstrazek@seznam.cz, kde Vám rádi poskytneme další informace.

 

Informace pro rodiče k bezhotovostnímu placení obědů

V  letošním školním roce jsme zavedli na vaši žádost placení obědů převodem na bankovní účet.

Zasíláme Vám novou přihlášku ke stravování, kde je nutné vyplnit správně veškeré údaje, aby platby docházely v pořádku na náš účet. Zároveň je nutné sdělení Vašeho číslo účtu z důvodu identifikace platby.

Variabilní symboly pro platbu  a výše zálohy Vám budou včas sděleny.  Zároveň je nutné v případě více dětí posílat zálohu na každé dítě zvlášť podle přiděleného variabilního symbolu.

Zálohy se platí od září do června. Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno na konci školního roku a zbývající přeplatky budou převedeny v červenci na Váš účet.

V případě, že nemáte bankovní účet budete nadále platit hotově.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 604 725 965 nebo e-mail sjstrazek@seznam.cz.

 

Z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny obědů od 1. listopadu 2017, zvýšení cen platí pouze pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Strážek. Náklady na přípravu stravy pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ jsou jiné, mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání, provozní náklady z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Strážek.

Upozorňujeme, že kalkulace stravování pro cizí strávníky se nezvyšuje, je vedeno v rámci doplňkové činnosti školyCena obědu pro cizí strávníky je 60 Kč.


Ceny obědů od 1. 11. 2017 jsou následující: 

Strávníci do 6 let 17,- Kč
Strávníci 7 – 10 let 20,- Kč
Strávníci 11 – 14 let 23,- Kč
Strávníci 15 a více let 24,- Kč
Dospělí strávníci 28,- Kč


Ceny za celodenní stravování dětí mateřské školy jsou následující:

Strávníci  do 6 let

Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Pitný režim celý den 2,- Kč
Svačina + oběd 1,- Kč
Svačina 1,- Kč

Celodenní stravování v MŠ celkem 34,- Kč
Svačina + oběd 26,- Kč
Svačina 9,- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 20,- Kč
Svačina 7,- Kč
Pitný režim celý den 2,- Kč
Svačina + oběd 1,- Kč
Svačina 1,- Kč

Celodenní stravování v MŠ celkem 38,- Kč
Svačina + oběd 30,- Kč
Svačina 10,- Kč

Zpracovala 31. 10. 2017 vedoucí školní jídelny Petra Janová


Případné změny cen obědů budou včas nahlášeny.


UPOZORNĚNÍ!

Rodiče jsou povinni od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole obědy odhlásit, za neodhlášené obědy bude účtována cena oběda + ostatní  náklady ve výši 29,- Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. – 15, dnem v měsíci.
 

Od 1. 9. 2015 je v platnosti Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků v zařízeních  školního stravování.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle tohoto nařízení se musí každý spotřebitel (strávník) dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny. Seznam sledovaných alergenů je v nařízení přímo uveden. Každý členský stát si pak může zvolit konkrétní způsoby, jakými bude spotřebitel informován.  

Všechny alergeny obsažené v připravovaných pokrmech ve školní jídelně budou číselně vyznačeny v jídelním lístku, u kterého bude vyvěšen seznam alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č. 1169/11 EU. U jídelního lístku na internetových stránkách školy bude též seznam alergenů vložen. Informace je možno získat  u vedoucí školní jídelny nebo na nástěnce ve škole.


Výdejní doba pro žáky je od 11:10 do 13:00 hod., pro cizí strávníky od 10:30 do 11:15 hod.

Odhlášení z obědů je možné pouze 24 hodin předem (tel: 604 725 965), oběd pro nemocné dítě je možné pouze první den nemoci odebrat domů. 

Za ostatní neodhlášené obědy bude účtována plná cena obědů, tj. včetně ostatních nákladů ve výši 29 Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. a 15. dnem v měsíci.


Ke stažení

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10