SPOLEK RODIČŮ

Základní informace o Spolku

Vzhledem ke změnám v občanském zákoníku od 1.1. 2014 zaniká Sdružení rodičů při škole a místo něj vzniká Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek. Evidenci nově vede ministerstvo spravedlnosti zápisem ve veřejném rejstříku příslušného Krajského soudu. V souvislosti s tím byly upraveny stanovy. Tyto stanovy schválila Členská schůze 23. 4. 2014. Členskou schůzi tvoří především zákonní zástupci dětí a žáků, proto je vhodné, abyste se s nimi seznámili.  Máte-li zájem o aktivity Spolku rodičů, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu:
PHabanova@seznam.cz 

Členem Spolku se stává rodič žáka školy po zaplacení členského příspěvku, rodič dítěte mateřské školy potvrdí členství svým podpisem. Členem spolku se může stát i jiná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a členství potvrdí svým podpisem.  Každý člen má možnost znát stanovy spolku, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. 

Členský příspěvek bude použit na vzdělávací, zábavní a kulturní akce, na zajišťování, organizování, financování soutěží a jiných akcí pro děti.

Statutárním zástupcem Spolku rodičů je paní Petra Pečinková.

 

Stanovy Spolku jsou ke stažení zde  

Akce  a projekty financované ze Spolku rodičů ve šk. roce 2013/2014 zde 

Akce  a projekty financované ze Spolku rodičů ve šk. roce 2014/2015 zde 

Akce  a projekty financované ze Spolku rodičů ve šk. roce 2015/2016 zde 

Akce  a projekty financované ze Spolku rodičů ve šk. roce 2016/2017