Spolek rodičů

Zápis ze členské schůze Spolku rodičů zde.

Pozvánka na schůzi Spolku rodičů 12. 9. 2018

Základní informace o Spolku 

Název spolku: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek

Sídlo spolku: Strážek 27, 592 53 

IČO spolku: 433 78 935

Datum zápisu ve veřejném rejstříku: 1. 1. 2014 

Vzhledem ke změnám v občanském zákoníku od 1.1. 2014 zaniká Sdružení rodičů při škole a místo něj vzniká Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek. Evidenci nově vede ministerstvo spravedlnosti zápisem ve veřejném rejstříku příslušného Krajského soudu. V souvislosti s tím byly upraveny stanovy. Tyto stanovy schválila Členská schůze 23. 4. 2014. Členskou schůzi tvoří především zákonní zástupci dětí a žáků, proto je vhodné, abyste se s nimi seznámili.

Máte-li zájem o aktivity Spolku rodičů, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu: PHabanova@seznam.cz.

Členem Spolku se stává rodič žáka školy po zaplacení členského příspěvku, rodič dítěte mateřské školy potvrdí členství svým podpisem. Členem spolku se může stát i jiná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a členství potvrdí svým podpisem.  Každý člen má možnost znát stanovy spolku, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. 

Členský příspěvek bude použit na vzdělávací, zábavní a kulturní akce, na zajišťování, organizování, financování soutěží a jiných akcí pro děti.

Statutárním zástupcem Spolku rodičů je paní Petra Pečinková.

Hospodářkou Spolku rodičů (vedení pokladny a účtu) je Ing. Dana Binderová.


Ke stažení

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10