Družina

Od školního roku 2021/2022 jsou otevřena 2 oddělení školní družiny. Přihláška do školní družiny ZDE

Provozní doba školní družiny:

6.25 - 7.25  je v provozu jedno oddělení

 v době od 11.50 do 14.12 jsou v provozu dvě oddělení školní družiny

14.12 - 16.00 je v provozu jedno oddělení

Vyzvedávání žáků a odchod ze školní družiny je možný pouze v čase do 12.30 a následně od 14.15. Aktivity školní družiny mohou probíhat mimo budovu školy.

Vychovatelky školní družiny:  Ivana Červinková, DiS. a Monika Opravilová. Školní družina je součástí hlavní činnosti školy, řídí se školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání.

Od 4. 9. 2023 platí dodatek č. 3 ke Směrnici o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání,  úplata je  70 Kč za měsíc, směrnice o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání , dotatek č. 3

Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2021, dodatek č. 1 Vnitřního řádu školní družiny, dodatek č. 2 Vnitřního řádku školní družiny.

Školní vzdělávací program školn družiny (ŠVP ŠD) od 1. 9. 2019

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu školní družiny od 1. 9. 2021

Platba se provádí 2x ročně : září – prosinec, leden – červen, výběr poplatku bezhotovostně na účet školy

Ve školní družině je zaveden pitný režim (hrazeno z úplaty).

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti.

Telefon: vychovatelka 739 251 369 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10