Školní družina

Od školního roku 2021/2022 jsou otevřena 2 oddělení školní družiny.

Vychovatelky školní družiny:  Ivana Červinková DiS a Monika Opravilová. Školní družina je součástí hlavní činnosti školy, řídí se školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání.

Od 1.9. 2018 platí dodatek č. 1 ke Směrnici o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání,  úplata je  50 Kč za měsíc,   směrnice o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání , dotatek č. 1

Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2021

Školní vzdělávací program školn družiny (ŠVP ŠD) od 1. 9. 2019

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu školní družiny od 1. 9. 2021

Platba se provádí 2x ročně : září – prosinec, leden – červen, výběr poplatku bezhotovostně na účet školy

Nově je od roku 2018 ve školní družině zaveden pitný režim ( hrazeno z úplaty).

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti.

Telefon: vychovatelka 739 251 369 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10