Školní družina

Od školního roku 2018/2019 je vychovatelkou školní družiny  Ivana Červinková DiS. Školní družina je součástí hlavní činnosti školy, řídí se vyhláškou o zájmovém vzdělávání.

Od 3. 9. 2018 je provozní doba školní družiny denně od 11:05 – 15:00.

Od 1. 9. 2018 nabízíme v rámci projektu Podpora pracovní flexibility rodičů žáků 1. stupně ZŠ hlídání dětí v době od 6:30 do 7:30 ( pečovatelka Mgr. Zdenka Horká) a odpoledne od 15. 00 do 16:00 (pečovatelka Ivana Červinková DiS.).  V  uvedenou dobu je v provozu zařízení péče o žáky 1. stupně ZŠ. Služby zařízení jsou pro rodiče zdarma.

Přihláška do zařízení péče o žáky 1. stupně ZŠ zde


Od 1.9. 2018 platí dodatek č. 1 ke Směrnici o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání,  úplata je  50 Kč za měsíc,   směrnice o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání , dotatek č. 1

Vnitřní řád školní družiny od 2018

Vnitřní řád učebny zařízení péče o žáky 1. stupně ZŠ

Platba se provádí 2x ročně : září – prosinec, leden – červen, výběr poplatku v hotovosti, poplatek vybírá vychovatelka.

Nově je od 3. 9. 2018 ve školní družině zaveden pitný režim ( hrazeno z úplaty).

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti.

Telefon: vychovatelka 739 251 369 (11:00-15:00)

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10