Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Informace 2020/2021

Školská rada při základní škole ve Strážku zveřejňuje nový kontakt:   rada.zsmsstrazek@gmail.com - slouží pro komunikaci členů, příjem návrhů ke spolupráci, podnětů od rodičů žáků základní školy a od zřizovatele školy.

1. 12. 2020 Oto Sotirov, předseda školské rady

14. 5. 2021    Vážení rodiče,
oznamujeme, že po ukončení nouzového stavu je povinnost uskutečnit do 3 měsíců řádné volby do školské rady. Volby za pedagogické zaměstnance proběhly před vyhlášením nouzového stavu dne 26. 11. 2020 a byly zvoleny Mgr. Jana Konečná a Mgr. Zora Prokopová.
Ředitelka školy vyhlašuje termín řádných voleb do školské rady za zákonné zástupce:
termín 30. června 2021
čas 6. 30 - 8. 30
místo budova základní školy, Strážek 27.
Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce jsou: Oto Sotirov DiS. a Veronika Pivoňková.
Hlasovací lístky budou zákonným zástupcům doručeny domů prostřednictvím dětí, vyplněný hlasovací lístek se osobně odevzdává do hlasovací schránky před volební komisí.

Citace z opatření MŠMT z 29. 10. 2020: "Funkční období členů školské rady zřízené při základní škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců
ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení
nouzového stavu.
Opatření MŠMT k prodloužení funkčního období členů školské rady / období pandemie COVID 19 zde

Zápis z online schůzky 25. 2. 2021 zde

Vážení zákonní zástupci žáků ZŠ,

v letošním školním roce 2020/2021 končí na naší škole svou tříletou činnost školská rada. Ustavující schůze stávající školské rady se konala 4. 12. 2017, do 4. 12. 2020 je povinnost zvolit nové členy. Aktuálně k 29. 10. 2020 MŠMT vydalo Opatření obecné povahy, které prodlužuje funkční období členů školské rady - více ZDE.
Podle Školského zákona 561/2004 Sb., §167 je povinností ředitele školy po skončení tříletého funkčního období vyhlásit řádné volby. Školská rada bude mít 6 členů – 2 zástupce z řad zákonných zástupců žáků,  2 zástupce z řad pedagogických zaměstnanců a 2 zástupce jmenuje zřizovatel (Městys Strážek). O tom, zda práce školské rady bude přispívat k rozvoji základní školy, rozhodnou svým přístupem zvolení členové. Abychom mohli vytvořit seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, potřebujeme znát jména těch, kteří by byli ochotni ve školské radě pracovat.

Pokud máte zájem kandidovat, ozvěte se prosím do 15. 10. 2020 osobně v ředitelně školy nebo na e-mail: zs.strazek@seznam.cz

Jména přihlášených kandidátů za zákonné zástupce  a za pedagogické pracovníky do školské rady budou zveřejněna po obdržení písemného sdělení o zájmu kandidovat do školské rady. 

Jména kandidátů: za zákonné zástupce žáků Oto Sotirov a Veronika Pivoňková, za pedagogicé zaměstnance ZŠ Mgr. Jana Konečná a Mgr. Zora Prokopová

Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou dne 26. listopadu 2020 (den třídních schůzek) v budově školy. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ČR nemohly volby proběhnout a dále se postupuje podle opatření  MŠMT ze dne 29. 10. 2020, nové datum voleb bude zveřejněno podle situace.

Volby pedagogických zaměstnanců základní školy proběhnou dne 26. listopadu 2020. Za pedagogické zaměstnance školy byly zvoleny Mgr. Jana Konečná a Mgr. Zora Prokopová.

Ve Strážku 30. 8. 2020 Anna Knoflíčková, ředitelka školy             

Formulář kandidátky do školské rady zde.

Zápisy ze schůzí školské rady

26. 8. 2020

Informace 2019/2020 Školská rada se sešla 16. 12. 2019 a schválila jednací řád, kterým se bude řídit ve své další činnosti.

Jednací řád školské rady str.1, str.2

 Zápis 16. 12. 2019 zde

Složení:

za zákonné zástupce: Oto Sotirov DiS. (předseda) a Marie Pokorná

za pedagogické  pracovníky: Ivana Červinková DiS. a Mgr. Zora Prokopová

za zřizovatele: Gabriela Pišínová a Vladimír Kořínek

Školskou radu zřizuje zřizovatel tj. obec Městys Strážek, pravidla pro fungování školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, §167 a §168. Je to orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ředitel školy není členem školské rady. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada se zodpovídá ze své činnosti zřizovateli školy.

 Ve Strážku 30. 9. 2019 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 27. 2. 2021, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10