Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům základní školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada je orgán, který mimo jiné schvaluje školní řád, výroční zprávu, hospodaření nebo školní vzdělávací program. Ze zákona musí být zřízena pro jakoukoliv základní, střední, vyšší nebo vysokou školu. Na naší škole má 6 členů z řad pedagogů, zákonných zástupců žáků a zřizovatele (obce). Členové se volí v řádných volbách (na konci 3 letého funkčního období), nebo v doplňujících volbách v případě předčasného ukončení členství (v zákonem specifikovaných případech).

Zároveň se v rámci školské rady snažíme vytvořit návrhy, jak podpořit žáky v činnostech a aktivitách, pro které mají talent a které mají zájem dále rozvíjet. Tyto návrhy pak projednáme se školou i spolkem rodičů a hledáme cesty jak jednotlivé myšlenky (nebo chcete-li projekty) uvést v život.

Pište nám na e-mail rada.zsmsstrazek@gmail.com veškeré své návrhy, nápady nebo připomínky.

Rádi projednáme všechny podněty, bez ohledu na to, jestli je to téma dané zákonem nebo zajímavá myšlenka od kohokoliv jiného a hlavně: povede ke zlepšení naší společné práce.

Jsme tu pro Vás a Vaše děti. Máme společný zájem na tom, aby děti dosáhly kvalitního vzdělání a vysněného zaměstnání.

Členové

Za pedagogy:

Mgr. Zora Prokopová

Mgr. Jana Konečná

Za zřizovatele:

Gabriela Valíková (místopředsedkyně)

Vladimír Kořínek

Za zákonné zástupce žáků:

Ing. Veronika Pivoňková

Oto Sotirov (předseda)

Dokumenty

Zápis z 23. 5. 2022

Zápis 30. 8. 2021 – ustavující schůze po řádných volbách. Zvolili jsme předsedu a schválili výroční zprávu. Také se chystáme podpořit činnost Spolku rodičů.

Zápis 25. 2. 2021 – hlavní téma je příprava na nadcházející zápis do 1. třídy a také žáků 5. tříd ze škol v okolí, které další ročníky nemají. Možnosti propagace školy – technicky i finančně dostupné nástroje.

Zápis 26. 8. 2020 – dílčí změny ve školním řádu (např. zákaz mobilních telefonů během vyučování), výroční zpráva a hospodaření školy.

Zápis 16. 12. 2019 – schůze nového složení školské rady vyplývajícího z doplňujících voleb. Hlavní téma je fungování rady jako takové (jednací řád, manuál k činnosti, volba předsedy a místopředsedy)

 

Jednací řád (poslední aktualizace 16. 12. 2019)

Volební řád

Manuál k činnosti školské rady (2019)

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paragrafy §167 a §168 upravují pravidla pro fungování školské rady.

Školskou radu zřizuje zřizovatel tj. obec Městys Strážek, pravidla pro fungování školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, §167 a §168. Je to orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ředitel školy není členem školské rady. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada se zodpovídá ze své činnosti zřizovateli školy.

 Ve Strážku 1. 9. 2021 Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 1. 1. 1970, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10