MATEŘSKÁ ŠKOLA

POKUD CHCETE VIDĚT PŘÍSPĚVKY POUZE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY, OTEVŘETE PROSÍM RUBRIKU MATEŘSKÁ ŠKOLA ( na úvodní stránce sloupec vpravo).

Provozní doba MŠ  je od 6.30 hodin  – 15.30 hodin.  

Výše úplaty za předškolní vzdělávání 150 Kč za měsíc se pro školní rok 2017/2018  nemění, stanoveno směrnicí ZŠ a MŠ/47/2016/KN ( v rubrice ke stažení).

Počet přihlášených dětí pro školní rok 2017/2018: 32 (maximální  kapacita je 32 , do 30. 6. 2018 je udělena výjimka z nejvyššího počtu , můžeme přijmout jedno dítě).

Předškolní vzdělávání v tomto školním roce probíhá ve dvou třídách. Každá třída pracuje podle vlastních třídních vzdělávacích programů (TVP), které jsou vytvářeny na základě věku a individuálních potřeb dětí. TVP vycházejí z našeho ŠVP PV . 

Napsat komentář