Školní parlament

5. 7. 2017 proběhla registrace naší školy do CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. ŠKOLA PRO DEMOKRACII

CEDU je organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí. Metodicky podporuje učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědností dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informuje veřejnost. Vnímá nezralost občanské společnosti v ČR, chce proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.                                                

Moto našeho žákovského parlamentu: „Všichni jsme pod jednou střechou a pracujeme podle stejných pravidel“.

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 4. ročníku až do 9. ročníku, kteří se pravidelně setkávají. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Projednávají je následně se svou třídou a třídním učitelem na komunitních kruzích.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd.

Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.

Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole.

Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními.

Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání (volba zástupců do ŠP probíhá každý školní rok).

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.


Činnost a cíle školního parlamentu:

  • přispívat ke zlepšení komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • vyslovení názorů a námětů dětí
  • bližší spolupráce s Městysem Strážek
  • podílet se na rozvoji školy a na úpravě prostředí v okolí školy
  • zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
  • učit se spolupráci – otevřené komunikaci 


Členové školního parlamentu  2016/2017

4r. D. Vališ, B. Pozděnová
5r. N. Vonešová
6r. K. Pozděnová, J. Pavelková
7r. P. Koukolová
8r. V. Krejzek
9r. Š. Christian, L. Christianová


Ke stažení:

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10