Školní parlament

Moto našeho žákovského parlamentu: „Všichni jsme pod jednou střechou a pracujeme podle stejných pravidel“.

Naše škola je od roku 2017 registrovaná v síti škol CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. ŠKOLA PRO DEMOKRACII

CEDU je organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí. Metodicky podporuje učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědností dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informuje veřejnost. Vnímá nezralost občanské společnosti v ČR, chce proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.                                                

Školní žákovský parlament

se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 4. ročníku až do 9. ročníku, kteří se pravidelně setkávají s paní ředitelkou. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy. Projednávají je následně se svou třídou a třídním učitelem na komunitních kruzích. Žáky 1. až 3. ročníku o aktivitách informují třídní učitelé.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd.

Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání.

Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole.

Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními.

Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání (volba zástupců do ŠP probíhá každý školní rok).

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Žáci si ze schůzek provádí zápisy, které visí na nástěnce v chodbě budovy 1. stupně v přízemí.

Činnost a cíle školního parlamentu:

  • přispívat ke zlepšení komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • vyslovení názorů a námětů dětí
  • bližší spolupráce s Městysem Strážek
  • podílet se na rozvoji školy a na úpravě prostředí v okolí školy
  • zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
  • učit se spolupráci – otevřené komunikaci 

Členové školního parlamentu  2021/2022

Žáky činností školního parlamentu provází Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy.

Zástupci tříd 2021/2022:

předseda školního parlamentu: Daniela Antonyová

4. ročník: Monika Tvarůžková

5. ročník: Prokop Klíma

6. ročník: Radek Horký

7. ročník: Kryštof Klíma, Daniela Antonyová

8. ročník: Amálie Klímová

9. ročník: Vanesa Schořová

Co se nám podařilo: najdete ve fotogalerii
Ke stažení:

Zobrazení: Alba | Podle data

Parlament


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10