Základní škola

Proč právě k nám

Prezentační leták

Motto školy: „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“

Systém současného školství umožňuje Vám, rodičům, vybrat si školu, na které se Vaše dítě bude vzdělávat. Správnému rozhodnutí by mělo předcházet vyhodnocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné je školu přímo navštívit.

Naše základní škola je férová a otevřená. Základ společné práce učitelů spočívá v následující myšlence:

„Pochopíme-li společné vzdělávání a inkluzi, jsme schopni udělat změny, které se od učitelů očekávají. Výstupem společné práce všech učitelů naší školy je žák 9. ročníku, případně žák 5. ročníku, který dosáhl co nejlepších očekávaných výstupů vzdělávání ve všech předmětech.

UČITEL MÁ HLEDAT CESTY, ABY ŽÁKA NAUČIL!  A ne říci, že to nejde.

UČITEL HODNOTÍ ŽÁKA NE PODLE ZNÁMEK, ALE PODLE TOHO, CO UMÍ, JAKÝ MÁ POKROK = podle míry dosažení očekávaných výstupů učiva popsaných ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), které ohodnotí známkou 1, 2, 3, 4 nebo 5“.

Zápis do 1. ročníku je ve středu 3. dubna 2019 od 12:30, přestup z jiné školy je možný kdykoliv během roku.

Základní škola ve Strážku nabízí systematické a kvalitní vzdělávání v úplné základní škole v regionu. Dovolujeme si Vám sdělit, v čem jsme jiní než školy v okolí, a co u nás najdete:

 • komplexní přípravu žáka pro praktický život (rozvíjení zručnosti ve vybavené dílně, práci na školní zahradě a s technickými stavebnicemi, výuku ve venkovní učebně)
 • přípravu na přijímací zkoušky a doučování žáků zdarma
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku, od 3. ročníku přichází do vyučovacích hodin s českým učitelem rodilý mluvčí (realizujeme již čtvrtý rok)
 • vzdělávání a výchovu k morálním hodnotám (přestupky nepřehlížíme, ale skutečně řešíme)
 • rozvíjení schopnosti samostatné a kritické práce s informacemi
 • propojení vzdělávání od mateřské školy do ukončení školní docházky v jedné budově (společné akce, vstupy předškoláků do vyučovacích hodin a jiné)
 • práci v malých skupinách, která umožňuje opravdu individuální přístup, učitel může věnovat žákovi čas podle jeho potřeb, nezapomíná ani na žáky nadané
 • čisté a esteticky pěkně upravené prostředí školy, výstavu prací žáků
 • zajištění bezpečí (uzamčený vstup nebo dohled, škola je u autobusové zastávky)
 • žáci mohou trávit volný čas v areálu Oranžového hřiště u školy s novými herními prvky po celou dobu provozu školy (6:30 – 18:00)
 • Zařízení péče o žáky 1. stupně ránní provoz od 6:30 - 7:30 a odpolední provoz od 15:00 - 16:00

Věříme, že jsme dobrou školou pro ty, kteří staví úspěch vzdělávání na tradičním modelu školství: kázeň, základní učivo a důslednost v plnění školních povinností.

Certifikáty školy:

 • Škola pro demokracii (děti mají žákovský parlament)
 • Rodiče vítáni (aktivní Spolek rodičů)
 • Nenech to být a něco udělej (schránka důvěry)       
 • Skutečně zdravá škola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9