Základní škola

Informační letáček

Upomínkové předměty - reprezentace školy

Videoreportáž o výuce a učebnách 2021 www

Informační letáček pdf

Naše základní škola je férová a otevřená. Základ společné práce učitelů spočívá v následující myšlence:

„Pochopíme-li společné vzdělávání a inkluzi, jsme schopni udělat změny, které se od učitelů očekávají. Výstupem společné práce všech učitelů naší školy je dítě mateřské školy připravené k základnímu vzdělávání a žák 9. ročníku, případně žák 5. ročníku, který dosáhl co nejlepších očekávaných výstupů vzdělávání ve všech předmětech, aby byl připraven pro další vzdělávání, celoživotní učení a pro další pracovní život.

Učitel má hledat cesty, aby žáka naučil. A ne říci, že to nejde.

Učitel hodnotí žáka ne podle známek, ale podle toho, co umí, jaký dosahuje pokrok v učení = podle míry dosažení očekávaných výstupů vzdělávání popsaných ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), které ohodnotí známkou 1, 2, 3, 4 nebo 5.

Zápis do 1. ročníku je ve čtvrtek 7. dubna 2022, více v rubrice ZÁKLADNÍ ŠKOLA, podstránka Zápis

Přestup z jiné školy je možný kdykoliv během roku.

Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10