Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, 592 53 Strážek 27     

 Ředitelka školy stanovila níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí , které lze do mateřské školy přijmout. Kapacita mateřské školy: 32 dětí. 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  od 2017  

 

Napsat komentář