Aktuality

Projektové vyučování, pro žáky "výlet", na kterém se žáci učili například o tom, jak se cestuje veřejnou dopravou, učili se o historii hradu Pernštejn a dozvěděli se mnoho zajímavého o regionu, ve kterém žijeme.
Dne 27.9. proběhla v naší škole oslava Evropského dne jazyků s názvem „Nejen jazyk je dorozumívací prostředek lidí“. Pozvali jsme pana Aleše Doležálka, který nám představil netradiční hudební nástroj DIDGERIDOO.
Předsedkyně Spolku rodičů Petra Pečinková zve všechny členy i nové zájemce na členskou schůzi, která se koná v pondělí 16. 9. 2019 ve 14. 30 ve školní jídelně.
V pondělí 2. září 2019 jsme zahájili školní rok 2019/2020 v tělocvičně ve Strážku.
Ředitelka školy vyhlásila v souladu se školským zákonem doplňovací volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky základní školy
Po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Jany Zítkové, od 4. 9. 2019 je změna rozvrhu.
Informace k prvním týdnu školního roku 2019/2020.
na výletišti ve Strážku
Zveme žáky a rodiče na SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ 2. září 2019 , které proběhne v tělocvičně od 7:30 do 8:15 hodin. Při této příležitosti budou přivítáni žáci 1. ročníku.
Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku okamžité pomoci. Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy. Dávku lze použít na úhradu úplaty MŠ, družiny, stravování ve škole, volnočasových aktivit aj
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ - ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 15:00 hodin v učebně 1. ročníku v budově ZŠ Strážek. INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE dětí mateřské školy - ve středu 28. srpna 2019 od 15:00 hodin v mateřské škole
Také v průběhu letošního roku probíhal kroužek pod názvem Fyzika nás baví. V hojném počtu jsme se scházeli každých čtrnáct dní a hravou formou objevovali taje fyziky.
Školní drby aneb víme vše
Stalo se již tradicí, že žáci posledních ročníků, přichystají v závěrečném týdnu sportovní akci pro své mladší spolužáky. Letos se úkolu zhostili žáci 9. a 8. ročníku a připravili pěkný dopolední program.
I takto by se dal nazvat náš školní výlet do Žďáru nad Sázavou. Po příjezdu do města jsme navštívili regionální muzeum a v něm výstavu Jelen – mizející král Vysočiny.
S žáky prvního ročníku jsme se v hodině prvouky učili na tabletech.
Vypravit se do druhohor a zblízka se seznámit s vyhynulými ještěry se v pátek vydali naši žáci 6. a 9. ročníku.
Omezení provozu v období 1. 7. – 15. 7. 2019 je stanoveno od 6.30 – 15.00 hod. Ve zbývajícím období HLAVNÍCH PRÁZDNIN přerušuje ředitelka školy provoz mateřské školy z provozních a technických důvodů. Projednáno se zřizovatelem.
Do mateřské školy jsme si půjčili na zkoušku nový SEVA BOX. Rozvíjíme jím polytechnické vzdělávání. Česká stavebnice, dětem pomáhá zdokonalovat jemnou motoriku a rozvíjí jejich kognitivní schopnosti - paměť, koncentraci, pozornost...
Ve středu 5. června byly všechny třídy prvního stupně naší školy na Dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou.
První ročník měl v pondělí 17. června výuku v přírodě.
Již od dubna se žáci 2. a 3. ročníku vydávali každý čtvrtek do plaveckého bazénu Městských lázní v Novém Městě na Moravě.
Cílem konference bylo vyměnit si informace o akcích pořádaných školním parlamentem a posbírat inspiraci pro další školní rok. Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci a vztahu ke svému okolí.
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se devět žáků II. stupně naší základní školy v doprovodu 2 pedagogů zúčastnili zájezdu do Polska, kde navštívili koncentrační tábory Auschwitz I. u městečka Osvětim a Auschwitz II. (Birkenau).
Pátek 31. května byl na naší škole dnem projektovým. Pro letošní rok byl název školního projektu „Jak se žilo ve Strážku a v našem regionu za dob Československa.“
Žáci 1. stupně měli hodinu tělocviku s trenérem mládeže. Cílem je vést děti k všestrannému zájmu o pohybové aktivity a chuť každý den se hýbat, běhat nebo hrát pohybové hry s kamarády..
Děti z mateřské školy soutěžily ve Vojnově Městci s ostatními kamarády z jiných školek o pohár. Přivezly si krásné 3. místo. Máme z nich velkou radost!
Žáci 7. a 8. ročníku se v pátek 22. 3. 2019 zúčastnili školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině, která byla pořádána pod záštitou hejtmana našeho kraje MUDr. Jiřího Běhounka.
Ohlédnutí za velikonočním florbalovým turnajem ve Žďárci.
Ve středu 15. května jsme se s žáky 2. stupně vydali do Bystřice nad Pernštejnem na divadlo v angličtině s názvem Jack and Joe, které zahrálo Divadelní centrum Zlín.
Dne 13. 5. v odpoledních hodinách bylo v budově I. stupně ZŠ Strážek pěkně živo. V jedné z učeben se tančilo, zpívalo, recitovaly se básně … a to vše pro maminky. Vždyť měly ten den svátek! A tak jim jejich děti chtěly udělat radost.
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ze dne 2. 5. 2019.
V pátek 26.4. 2019 přijela do školy ve Strážku Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina za oblast školství .
v učebně ZUŠ ve škole
zástup
V pondělí 13. 5. 2019 zveme všechny do naší školy na vystoupení žáků ke svátku maminek.
Děti z MŠ připravily v pátek 10. května vystoupení nejen pro maminky .
K zápisu potřebujete vyplněnou žádost o přijeti, potvrzení od pediatra o řádném očkování, rodný list dítěte a OP.
Noc s Andersenem je akce na podporu čtenářství, která probíhá každoročně napříč celou naší republikou. Naše škola se letos opět zapojila a v noci z 29. na 30. března nocovalo ve škole celkem 47 dětí z 1. stupně. V páteční večer je čekal bohatý program.
DNE 18. 4. 2019 JE STANOVEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE DO 13 HODIN. ODPOLEDNÍ PROVOZ JE ZRUŠEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PROVOZ DRUŽINY JE OMEZEN (7:15 - 13:00).
Ve čtvrtek 4. dubna se 3 žáci a 1 žákyně z 5. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže s názvem Všeználek v Bystřici nad Pernštejnem.
V úterý 9. 4. 2019 se již tradičně otevřely dveře školy pro maminky a babičky se svými dětmi i samotné žáky.
Od školního roku 2019/2020 přijme ZŠ a MŠ Strážek učitele/ku mateřské školy.
Dne 3. dubna 2019 proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Je přijato 11 žáků.
Dne 14. 3. 2019 proběhl výcvikový kurz Zvládání mimořádných situací na školách.
Čtení ve škole ve Strážku
Projektový den mimo školu
15. března 2019 se konal v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka 9. ročník soutěže Poznej Vysočinu. Žáci naší školy se pravidelně soutěže zúčastňují. Letos do krajského kola postoupili J. Pavelková a J. Magda.
Děti z MŠ navštívily kamarády v první třídě ZŠ.
Přední český výtvarník v ZŠ Strážek; Pavel Čech, malíř, ilustrátor, autor mnoha komiksů a autorských knih pro děti a mládež. Od 12:40 beseda pro veřejnost nad jeho současnou i minulou tvorbu, s důrazem na knihu A reflektující život v totalitní společnosti
V těchto dnech se naše škola přihlásila do soutěže o workshop na téma bezpečnost na internetu s Jirkou Králem. Od dnešního dne až do neděle 3. 3. 2019 můžeme pro naši školu získávat hlasy. Vítězem tohoto měsíce se stane škola s nejvyšším počtem hlasů.
V sobotu 16. února byl v tělocvičně ve Strážku „Sraz brouků na palouku“ aneb Dětský karneval, který pořádal Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek.
Čtvrtek 14. února byl na naší škole dnem projektovým s názvem „Učíme se společně“ – „Let´s learn together“. Navštívili nás žáci 4. a 5. ročníku ze ZŠ Moravec a společně s našimi žáky z 5. ročníku se zúčastnili dopoledne plného aktivit, her a zajímavých či
Zahájili jsme pětidenní lyžařský výcvikový kurz.
Předtančení s dětmi nacvičily Mgr. Zdenka Horká a paní asistentka Jitka Exlová.
aneb sraz brouků na palouku
22. ledna začaly hodiny němčiny s rodilou mluvčí Irmgard Sima.
Dne 19. prosince naše škola – 1. stupeň – zorganizovala akci z Projektu Šablony II s názvem Předvánoční čas na Brněnsku.
Podařilo se nám zorganizovat pro děti další volnočasovou aktivitu, kterou vede učitel naší školy.
Vyprávění pana Kolegara o tom, jak to všechno bylo od začátku až po úspěšnou premiéru inscenace Kašpárek a Honza v zemi kanibalů.
Dne 7. prosince se celý druhý stupeň vydal do Horáckého divadla v Jihlavě, kde jsme shlédli představení Škola základ života, což byla generální zkouška pro veřejnost.
Jednotnou přijímací zkoušku na střední školy a osmiletá gymnázia zadává stát prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
Přečtěte si o škole ve Strážku v celostátním časopisu firmy K-net Technical. Je to další z úspěšných projektů, který naši školu vytáhl o další stupínek výše od dob, kdy jí chybělo mnohé pro to, aby mohla konkurovat podmínkami a výsledky okolním školám.
Dovoluji si napsat poznámku na úvod. Tentokrát jsme pro seniory nepřipravili vánoční hudební koncert, ale přijeli jsme si s nimi jen tak povídat o sobě, o životě a o Vánocích. Anna Knoflíčková
Tradiční nadílka v základní i mateřské škole.
Tradiční vánoční koncert v kostele připravil soubor Studánka pod vedením Inky Pospíšilové
Hezké odpoledne spojené s přípravou na adventní čas spolu strávili rodiče, děti a učitelé.
od 4. 12. 2018
18. 12: 2018 v 15:30 v učebně přírodovědné (vedle ředitelny)
15. 11. 2018 návštěva žáků 5. až 9. ročníku v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči.
V sobotu 17. 11. 2018 proběhlo vyhlášení výsledků fotografické soutěže Zrcadlení do které se zapojili tři žáci naší školy.
Zveme rodiče a děti na tradiční tovření v nadcházejícím adventním čase.
V pátek 14. 12. 2018 vystoupí žáci dramatického kroužku pod vedením Doc. Mgr. Jana Kolegara s premiérou Kašpárek a Honza v zemi kanibalů. Pozváni jste do sokolovny ve Strážku v 17:00 hodin.
Uspávání broučků
Při vzdělávání využíváme mnoho pomůcek pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dráčkování aneb ,,Draku, draku, ty jsi vážně drak?"
Žďárský deník. Ve Strážku se u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky sázela lípa, otevřely se modernizované učebny základní školy a opravená tělocvična. A tak má Strážek ve Žďárském deníku 3.11. 2018 stránku.
Počasí přálo a rodiče si se svými dětmi udělali hezké odpoledne.
Každé třetí úterý v měsící probíhají společná setkání rodičů a dětí s logopedkou Mgr. Tulisovou v mateřské škole ve Strážku. Tato aktivita probíhá zdarma v rámci zapojení naší školy do projektů MAP II rozvoje vzdělávání Bystřice nad Pernštejnem.
Pekli jsme voňavé štrůdly, hráli si s jablíčky ...
Ve dnech 29. října a 30. října 2018 je přerušen provoz mateřské školy a školní družiny.
Nabízíme pořádání oslav ve školní jídelně
Projekt v mateřské školy
Projekt 72 hodin
Literární práce na téma Můj domov
Projektový den ve Škrdlovicích
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky zveme rodiče, žáky, zaměstnance, absolventy naší školy a všechny přátele školy ve Strážku na Den otevřených dveří.
Ve středu 26. 9. 2018 jsme si připomněli Evropský den jazyků
Kroužky začínají od října, dramatický kroužek již probíhá od září.
V úterý 18. září 2018 začínají celoroční logopedická cvičení pro děti , budou probíhat každé třetí úterý v měsíci.
středa 12. září 2018 v 16:00
Slavnostní zahájení v učebně ZŠ v poschodí
Informace k prvnímu školnímu týdnu
Začíná projekt „Podpora pracovní flexibility rodičů žáků ZŠ a MŠ Strážek“.
Ve dnech 2. 7. – 31. 8. 2018 je provoz školní družiny přerušen.
VII. ročník, 13. číslo, školní rok 2017/2018
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018, podrobně v přiloženém souboru Organizace školního roku.
V pátek 29. 6. ukončila ředitelka školy další školní rok slavnostním rozloučením a zhodnocením celoroční práce. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předali třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění.
Mateřská škola ve Strážku má v době hlavních prázdnin od 2. 7. do 13. 7. 2018 provoz v době od 7:00 do 15.00 hodin.
Ve středu 27. června 2018 se všichni žáci 1. stupně vypravili na dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou.
Špetka turistiky, trochu adrenalinu, ale hlavně fůra zábavy to v sobě skrýval dvoudenní školní výlet žáků 8. a 9. ročníku konaný nedaleko v rekreačním středisku DRAK v Křižanově.
22. června jsme s pomocí naší paní třídní učitelky uspořádali sportovní dopoledne.
Nácvik činnosti po vyhlášení požárního poplachu v ZŠ a MŠ Strážek si procvičil personál a žáci základní školy a děti mateřské školy.
Dne 25. května žáci naší školy pod vedením paní ředitelky Anny Knoflíčkové podnikli poutavou zeměpisně-dějepisnou exkurzi do Středočeského kraje. Náš autobus vyjel v brzkých ranních hodinách vstříc prvnímu zastavení v přírodní rezervaci Velký Blaník.
Kytičkou písniček, básniček a hudby popřáli žáci základní školy 14 . května všem maminkám k jejich svátku.
Takový byl název celoškolní projektové výuky, která probíhala na naší škole v týdnu od 14. 5. do 18. 5. 2018. Celý týden se nesl v duchu myšlenky, že jedině spořádaným a zdravým životním stylem můžeme uspět ve svém životě.
Jsou podporovány svými zřizovateli a fungují řadu let na základě udělení tvz. výjimky.
Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku.
Rozhodnutí o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.
V pondělí 30. dubna jsme šli se školou na pěší výlet na Podmitrov v rámci environmentální výchovy. Čekalo nás sportovní dopoledne a učení v lese a o lese…
V letošním roce dvě žákyně 5. ročníku základní školy dělaly 13. dubna celostátní jednotné zkoušky na víceleté Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem.
Okénko ze školy. Kdo si hraje, nezlobí.
Čtěte článek o základní škole.
V pátek 16. března 2018 žila základní škola ve Strážku návštěvou současného českého básníka a překladatele Radka Malého.
V pátek 13. dubna měly děti ze školky možnost se seznámit s novými zvířecími kamarády díky vzdělávací programu ,,Jarní hrátky se zvířátky“ pod vedením paní Kuncové.
Zápis dětí do ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem pro výuku na detašovaném pracovišti v ZŠ a MŠ Strážek probíhá v základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení k základnímu vzdělávání 2018/2019
Od 9. dubna 2018 zastupuje vychovatelku školní družiny Mgr. Danu Habánovou vychovatelka paní Tereza Doleželová.
Protože si svět v únoru připomněl 190 let od narození J. Verna, rozhodli jsme se věnovat letošní Noc s Andersenem právě tomuto významnému spisovateli, jehož knížky jsou plné napětí a vynálezů a jsou protkány dobrodružstvím.
Den před velikonočními prázdninami se děti v mateřské škole seznamovaly s velikonočními tradicemi, hovořily o pomlázce, vajíčkách, velikonoční koledě, a protože zbyl z Velikonočního tvoření materiál, využily jsme jej pro tvoření s dětmi.
Před Velikonocemi jsme se sešli v prostorách jídelny ZŠ, abychom si připravili dekorace k tomuto svátku. Bylo připraveno několik stanovišť, kde si každý mohl vybrat, čemu se věnovat.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10