Aktuality

Preventivní program První pomoc do škol pro žáky realizujeme ve spolupráci s KÚ Kraje Vysočina a zdravotnickým zařízením v Bystřici nad Pernštejnem.
Sraz před školou ve 14. 30 hodin, pořádá Spolek rodičů.
Program je součástí projektu Skutečně zdravá škola.
Žákům základní školy ve vyučování povídal nejen o knihách pan Josef Beneš z Věchnova.
Ve čtvrtek 30. září proběhlo společné setkání rodičů a učitelů s psycholožkou Mgr. Alicí Vašákovou. Škola navázala spolupráci a další setkání s učiteli je plánováno na říjen.
Kroužky jsou zahájeny od října pod vedením lektorů (učitelů nebo externích zaměstnanců). Provoz kroužků se řídí aktuálně platnými Informacemi MŠMT a MZdr , není nutné dokládat OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc).
Spolek rodičů ve spolupráci se školou pořádá v úterý 26. října 2021 Školní farmářský trh v rámci projektu Skutečně zdravá škola.
O víkendu 17.9. – 19.9.2021 se zaměstnanci ZŠ a MŠ Strážek vydali do Špindlerova Mlýna.
V pondělí 20. září se žáci 6. ročníku vypravili na Lesní penzion Podmitrov, kde na ně čekal adaptační program realizovaný Centrem prevence OCH ZR.
Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.
V základní škole ve Strážku se posadilo do školních lavic dvanáct prvňáčků.
Nový školní rok zahajujeme v moderních učebnách druhého stupně.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 7.25 hodin pro žáky 2. až 9. ročníku, žáci 1. ročníku budou slavnostně přivítáni v učebně 1. třídy v prvním poschodí v 9:00 hodin.
ZŠ a MŠ Strážek organizuje pro žáky základní školy příměstský tábor v době letních prázdnin v délce tří týdnů. Přihlášky na tábor děti dostanou ve škole. Podrobnější informace sdělí lektorky nebo ředitelka školy.
...A JE ČAS JÍT DÁL... To nám ty děti rychle odrostly. Ani jsme se nenadáli a už půjdou do školy.
Žáci devátého ročníku se ve středu 30. června rozloučili s učiteli a panem starostou ve venkovní učebně. Upomínkové předměty věnoval žákům Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek.
V distanční výuce nebylo moc prostoru pro opravdovou tělesnou výchovu, a tak jsme pro 1., 2. a 3. třídu vymysleli soutěž 100 jarních kilometrů od poloviny března do poloviny června.
Děti si v hudební výchově zase zazpívali.
Konec školního roku láká i k aktivitám, které nejsou vždy vázané na školní lavice. Nebylo tomu jinak ani 29. června, kdy žáci 7. ročníku pokračovali v poznávání okolních obcí.
Vše začalo ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 7 hodin 15 minut, kdy se sešli všichni žáci druhého stupně před školou. Počkali jsme na pana učitele Luboše Koudelku, který nás kolem Strážku prováděl.
Letošní školní rok byl opět netradiční. Velká jeho část probíhala distanční formou, která omezila také životy třídních kolektivů. Společné akce se omezily na ty nejnutnější.
Paní učitelky, asistentky a vychovatelka družiny společně připravily pro děti putování, zábavné i poznávací úkoly. Byl to krásný den s vůní jarní zeleně a květin, byl to den spokojených dětí.
Matematická soutěž Klokan – kategorie Cvrček 2. – 3. ročník Při distanční výuce probíhala nejen online výuka, ale také soutěže.
Od 1. 9. 2021 bylo do mateřské školy přijato 10 dětí do výše maximální kapacity. Kapacita mateřské školy ve Strážku je 39 dětí na 2 třídy.
Ani distanční výuka ve škole neodradila děti z 1., 2. a 3. třídy zúčastnit se 5. ročníku soutěže Stavíme se stavebnicí ROTO.
Od pondělí 24. května 2021 se mění provoz školy podle aktuálně platných opatření.
od pondělí 17. května 2021 se mění provoz školy takto: provoz MŠ pro všechny děti, žáci 1.-5. ročníku pokračují všichni v prezenční výuce, žáci 6. a 8. ročníku budou mít prezenční výuku ve škole, žáci 7. a 9. ročníku budou mít distanční výuku.
Vážení příznivci naší školy, jelikož v letošním školním roce nebylo možné realizovat den otevřených dveří, připravili jsme pro vás jeho virtuální verzi.
Od 10. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí a žáků ve škole dle mimořádného opatření MZd, a to v mateřských školách pro všechny děti, děti nebudou testovány, v základních školách žákům 1. stupně a 2. stupně , a to rotačním způsobem
Rozhodnutí o výsledku zápisu do 1. ročníku od školního roku 2021/2022, přijatých žáků máme 11.
V březnu psaly žákyně školy o setí semínek, nyní už mají radost z pěkných sazenic, chladné počasí však papriky, rajčata, celer nebo petunie stále nechává na oknech ve třídě. První práce na školní zahradě však už začaly.
ZŠ a MŠ Strážek zveřejňuje nabídku volného místa na pozici učitelky/le mateřské školy. Hledáme kreativní, nápadité a optimisticky naladěné pedagogy s chutí pro vzdělávání dětí, kteří chtějí pracovat v aktivním kolektivu.
Ve Strážku otevírá každý rok třídy detašovaného pracoviště Základní umělecká škola (ZUŠ) Bystřice nad Pernštejnem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021. Podrobné informace k organizaci provozu školy:
X. ročník, 17. číslo, školní rok 2020/2021, ZŠ a MŠ Strážek
Přijďte k nám k ZÁPISU.
Vláda ČR prodloužila nouzový stav a vydala opatření, podle kterých pokračuje provoz školy ve stávajícím režimu. Pokračuje služba péče o děti od 2 do 10 let.
Chod školy pokračuje v dosavadním režimu, zajištěna služba péče o děti od 2 do 10 let.
Termíny JPZ jsou přesunuty na květen a červen. Příjímací řízení na střední školy se skládá : podání přihlášky, konání přijímací zkoušky - jednotné nebo školní je na rozhodnutí ředitele , předání zápisového lístku, rozhodnutí o přijetí .
Naše žákyně napsaly o přípravách na jarní práce na zahradě.
Od pondělí 1. března 2021 nastávají změny v poskytování služeb školy.
Moderní škola v klidném prostředí, kterou můžeš navštěvovat i TY, nově na facebooku.
Provoz MŠ je z důvodu výskytu onemocnění COVID 19 zaměstnance mateřské školy a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina o karanténě.
Po nedělním jednání vlády a hejtmanů krajů od 15. 2. trvá nouzový stav, v neděli večer 14. 2. hejtman Kraje Vysočina rozhodl o určených školách péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, proto je od pondělí 15. 2. možné pokračovat v zajištění služby
Téma : Spotřeba vody v naší domácnosti
Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol od 25. ledna 2021 ve stejném režimu jako dosud. Hodnocení žáků za 1. pololetí bude zveřejněno ve školním informačním systému Edupage.
V termínu od 8.-10. ledna 2021 vyhlásila Česká společnost ornitologická (ČSO) ​program Ptačí hodinka. V tomto termínu jsme měli, v kterýkoliv den, 1 hodinu pozorovat a sčítat ptáky na krmítku (nejen tam). Do této akce se rozhodla zapojit i naše škola.
Provoz školy od pondělí 11. ledna do 22. ledna probíhá na základě usnesení vlády ČR ve stejném režimu jako v období od 4. ledna 2021.
Mateřská škola v běžném provozu. Prezenční výuka v základní škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Školní jídelna v provozu včetně vaření pro cizí strávníky, vydávání obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří se vzdělávají distančně. Zahájena služba určené školy
Přejeme hodně zdraví, pokory a klidu.
V doprovodu anděla a také čertíka pan Mikuláš dětem vyprávěl, co o nich slyšel hezkého, ale také si vyslechly, v čem by se měly polepšit. Děti zpívaly nebo recitovaly básničky a každému Mikuláš daroval balíček s dobrotami.
Od 30. listopadu začíná prezenční výuka ve škole pro žáky 1. stupně, žáky 9. ročníku. Žáci 6., 7., a 8. ročníku budou chodit do školy podle rozpisu. Vstup do budovy školy je žákům povolen pouze jednotlivě s ochranou úst (nosit minimálně 2 kusy).
Dle informace MŠMT by se žáci 3.-5. třídy a 9. třídy měli vrátit k prezenční výuce v pondělí 30. listopadu. Žáci 6.-8. třídy by se ve škole měli střídat. Bude zahájena individuální výuka ZUŠ (jeden žák - učitel), kroužek Art bude dále formou distanční.
Od středy 18. listopadu je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy (mohou chodit do školy). Pro žáky přihlášené do náboženství bude probíhat prezenční výuka náboženství od úterý 24. 11.
ZŠ a MŠ Strážek je určenou školou k poskytování péče o děti v době krizového opatření v Kraji Vysočina, od 2. 11 2020 podle usnesení vlády č. 1109/2020 ze dne 30. října 2020 č. 440 o přijetí krizového opatření.
Podmínky pro výuku na dálku si musí připravit každá škola sama. Jak to vidíme po první zkušenosti na jaře? Učitelé před sebou mají nové možnosti vzdělávání, protože v oboru IT jde vývoj rychlým směrem. Jsou tady pro ně nové příležitosti a výzvy.
TISKOPIS Žádost o ošetřovné škola nevyplňuje.
Od pondělí 2. 11. bude obnoven provoz školní kuchyně. Vaří se pro cizí strávníky a pro žáky ZŠ, kteří se vzdělávají distančním způsobem, zájemci se musí přihlásit p. Janové. Mateřská škola má v týdnu od 2. 11. do pátku 6. 11. 2020 provoz přerušen.
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 k nám zavítali včelaři z Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, paní Ivana Řezníčková a pan Miroslav Glier.
Od 19. 10 . do 30. 10. se po projednání se zřizovatelem uzavírá provoz jídelny, mateřské školy a školní družiny. V základní škole probíhá distanční vzdělávání a od pondělí 19. 10. probíhá distanční vzdělávání pro povinně předškolní děti mateřské školy.
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující: Pro mateřské školy se stávající režim nemění. U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. .
Základní školu ve Strážku navštívil 22. 9. 2020 světoznámý horolezec Radek Jaroš. Projektový den, který se konal, byl plný projekcí, vyprávění, praktických ukázek a informací o místech, kam se běžně nepodíváme.
Ve čtvrtek 1. 10. 2020 k nám zavítali včelaři z Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, paní Ivana Řezníčková a pan Miroslav Glier.
Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz škol.
Budu vám vyprávět jak se 4.,5., 6., třída vydala na výlet na rašeliniště u Velkého Dářka, u vesnice Radostín. Byl to krásný výlet.
Tento článek je o adaptačním programu, který byl určený pro žáky 6. ročníku. Jeho název byl "STARTUJEME" a trval 3 vyučovací hodiny. Tento program se uskutečnil 9. 9. 2020 od 10:10 do 12:40 hodin.
Pokyny vydané školou jsou v souladu s opatřeními vlády ČR, KHS Kraje Vysočina a MŠMT ČR. Pro žáky, kteří chodí ve Strážku do ZUŠ je výuka ve škole zakázána. Kroužky ve škole probíhají. Pro žáky, kteří chodí do kroužku Art, hra na klavír ve škole probíhá.
Vážení zákonní zástupci a žáci, základní škola vydala pokyny pro distanční vzdělávání, které jsou v souladu s metodikou MŠMT ze dne 23. 9. 2020.
Ve čtvrtek žáci 7. až 9. ročníku zavítali v rámci projektového vyučování do Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem a na přehradu Vír.
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 18. 9. nošení roušek pro žáky a pedagogy na 2. stupni ZŠ také v učebnách (výjimka je pro vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Naši prvňáčci ve své nové třídě.
Vzhledem k aktuálním pokynům MŠMT k provozu škol je doporučeno omezit hromadná setkávání ve škole. Společné třídní schůzky je doporučeno omezit, a proto nabízíme individuální konzultace rodičů a žáků s učiteli v době jejich konzultačních hodin.
Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 7.30 hod. ve třídách ZŠ. Provoz MŠ bude zahájen 1. 9. 2020 s celodenním provozem od 6.15 do 15.45 hodin.
Vážení rodiče, zveme Vás k účasti na informačních schůzkách ve škole k zahájení nového školního roku 2020/2021.
Aktuálně oznamujeme , že Rozloučení s prázdninami 2020 je ZRUŠENO!
Připravili jsme seznam pomůcek pro žáky do výuky. Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny v posledním týdnu v srpnu. Dokumenty školy najdete na liště ZÁKLADNÍ ŠKOLA na podstránce DOKUMENTY. Anna Knoflíčková, ředitelka školy
Letošní tábor přilákal nové účastníky a děti si ho užily.
Jednou všechno prostě končí...A zase něco začíná...
V době od 16. 3. 2020 po dobu platnosti mimořádných opatření k uzavření školy a přerušení provozu mateřské školy a školní družiny dochází ke změně ve výši úplat za využívání mateřské školy a družiny.
Základní školu ve Strážku končí 6 žáků, 4 jsou přijati na střední školy s maturitou. V testech jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka dosáhli výborné výsledky, umístili se do první desítky, jedna žákyně je na 1.místě na gymnáziu.
Odevzdávání učebnic, předávání vysvědčení
Mateřská škola bude od 1. 7. do 15. 7. 2020 otevřena, odpolední provoz je zkrácený pouze do 15. 15 hodin. Od 16. 7. do 31. 8. 2020 je provoz přerušen. Školní družina má celé prázdniny provoz přerušen.
Rok s rokem se sešel a my se opět budeme loučit s našimi nejstaršími kamarády. Máme z nich ale velkou radost. Škola pro ně budou hrou i nadále. Na malé žáčky se přijede podívat i paní učitelka Mgr. Jana Konečná, která bude děti učit v první třídě.
Od 8. června bude pro žáky 2. stupně nabídnuta jedna konzultace a 30. června jim bude vydáno vysvědčení. Pokračujeme ve vzdělávání na dálku. Od 1. června je možné chodit s žáky mimo areál školy.
Vážení rodiče, milí žáci, v dubnu se každý rok scházíme na třídních schůzkách a konzultacích k průběhu vzdělávání žáků, letos se osobní setkání rodičů s ředitelkou školy a učiteli nekonalo. Sdělujeme informace k hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí.
Od pondělí 25. května se obnovuje provoz základní školy pro žáky 1. stupně v mimořádném režimu, a to každý den ve třech oddělených skupinách.
Vážení zákonní zástupci, zveřejňujeme základní informace k možnosti obnovení docházky žáků do základní školy a žádáme Vás, abyste si důkladně přečetli pokyny Ministerstva školství k ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Obnovení provozu MŠ v době mimořádného opatření a v mimořádném režimu s ohledem na nařízení a doporučení z MŠMT a po projednání se zřizovatelem.
Výuka v ZUŠ Bystřice n. P. bude zahájena 25. 5. 2020. Týká se to i detašovaného oddělení v naší škole, třídy Alžběty Smětak a Jaroslava Císaře. Bližší informace podá vedení ZUŠ nebo vyučující. Ve Strážku 5. 5. 2020 Anna Knoflíčková
Vážení rodiče, milí žáci,v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vydala vláda ČR usnesení o přijetí krizového opatření pro školy . Sdělujeme Vám informace k systému domácího vzdělávání od 16. 3. 2020. Modrým písmem je text aktuálně doplněn.
Zveřejňujeme informace k průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve Strážku. Všechny pokyny jsou zpracovány v přiloženém dodatku č. 1 Směrnice o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době mimořádných opatření včetně Kritérií k přijetí.
Vážení rodiče, milé děti mateřské školy a milí žáci základní školy, informuji vás, že v současné době nemohou ředitelé škol vydat žádné vyjádření k otevření škol, ministerstvo školství by mělo do konce dubna vydat další doporučení.
Ředitelství Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem informuje o průběhu přijímacího řízení do ZUŠ, pro třídy ve Strážku nebo další obory, které se vyučují v Bystřici.
Ministerstvo školství dne 4. dubna 2020 zveřejnilo školám doporučené postupy pro období vzdělávání na dálku, kterým se naše škola řídí při domácím vzdělávání v období od 16. března 2020.
Žáci se snaží zlepšovat prostředí kolem své školy.
Dne 19. 3. 2020 byly aktualizovány pokyny k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Vážení rodiče,víme, že současná situace s dětmi doléhá především na Vás, ale přijměte naše ujištění, že Vám chceme být maximálně nápomocni. Na situaci, kdy byly školy zavřeny a děti zůstaly doma, nikdo nebyl připraven. Můžeme ji brát jako takovou "výzvu"
Prosím rodiče žáků ZŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na měsíc květen, červen, červenec a srpen a rodiče dětí MŠ, aby si zrušili placení záloh na obědy na červen, červenec a srpen. Vedoucí ŠJ
Aktuální informace a tiskopisy k čerpání ošetřovného (nově po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID – 19, také i na děti mladší 13 let i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu jsou na stránkách MPSV.
Připravujeme pro Vás motivační materiál pro práci s dětmi doma. Každý týden až do odvolání vložíme něco nového. Tento týden jsme pro Vás připravily zajímavé odkazy, kde můžete najít didaktické listy, paměťové a vzdělávací hry a webináře.
Na webových stránkách MŠMT najdete průběžně aktualizované informace.
V pondělí 23. 3. se NEVAŘÍ.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků je zítra tj. 17. 3. 2020 zrušena. O novém termínu schůzky budete včas informováni. Děkuji za pochopení. Anna Knoflíčková
Vážení rodiče a veřejnost, rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 16. 3. 2020 jsou přijata organizační opatření a je omezený provoz školy vyplývající z nařízení vlády ČR Aktuální bezpečnostní situace nás nutí k zavedení bezosobního kontaktu.
Oznamujeme rodičům, že od pondělí 16. 3. 2020 bude provoz mateřské školy přerušen.
Z důvodu prevence epidemiologické situace dnes, dne 13. 3. 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen BRO). Na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů vydává BRO následující opatření a doporučení.
Zveřejňujeme důležitou tiskovou zprávu. S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí.
Ředitelka Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že od 11. března 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování . Výuka ZUŠ na odloučeném pracovišti v ZŠ Strážek nebude probíhat.
Usnesením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu je až do odvolání uzavřena základní škola i školní družina. Provoz mateřské školy bude od pondělí 16. března 2020 také přerušen.
Oznamujeme,že přerušujeme provoz mateřské školy .
Zábavné a kulturní akce pro děti dělá skupinka šikovných rodičů za pomoci učitelů.
Tentokrát jsme uspořádali Školní biograf.
Školy mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají přednost školským zákonem.
Vážení rodiče,systém školství umožňuje rodičům vybrat si školu, na které se dítě bude vzdělávat. Správnému rozhodnutí by mělo předcházet vyhodnocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné je školu přímo navštívit - úterý 17. března 2020 v 15.30
Setkání rodičů, dětí a učitelů před zápisem do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Dámy v krásných šatech a pánové v elegantních oblecích. Tak vypadal pátek 31. 1. 2020 v Sokolovně ve Strážku.
Úterý 18.2.2020 byl den jako každý jiný. Ale naše žáky tento den velice obohatil. Naši školu navštívil spolek Úsměváčci, který sdružuje děti a rodiče handicapovaných, ale i zdravých dětí.
Děkujeme za spolupráci.
Rodiče společně s učiteli a dalšími zájemci připravují pro děti karneval. Děkujeme předem všem za pomoc a dary do tomboly.
Ve čtvrtek 5. března 2020 v 15. 30 v tělocvičně ve Strážku.
Zveme Vás do Školního biografu , což je akce žákovského parlamentu školy ve Strážku pro bývalé a současné členy dramatického kroužku , ale také pro zájemce z řad učitelů, rodičů a veřejnosti.
Kurz probíhá ve SKI areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
ZŠ a MŠ Strážek si Vás dovoluje pozvat na besedu s názvem „Nelehká výchova dětí v digitálním století“, jejíž lektorkou bude Ing. Jitka Zelená a Mgr. Dana Dlouhá ( informace o této besedě najdete v následující pozvánce a dopisu „Bezpečně na internetu").
Naši školu výborně reprezentoval Jan Hlavatý, žák 5. ročníku základní školy.
V pátek 24. 1. 2020 se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili večerního divadelního představení. Tentokrát nejeli sami, ale v doprovodu svých rodičů, kamarádů, sourozenců apod.
Oznamujeme, že od středy 5. 2. 2020 započala nadstandardní odpolední aktivita Angličtina pro předškoláky s Mgr. Špačkovou. Aktivita bude probíhat každou středu (až do konce května) v II. třídě SOVIČKY v MŠ v čase od 14 do 14.45.
Děti z mateřské školy se účastnily výtvarné soutěže ,,Nakresli svou školku". Za svoji práci obdržely diplom.
Provoz základní školy je ve středu 29. 1. a ve čtvrtek 30. 1. 2020 z důvodu vysoké nemocnosti zrušen. V pátek 31. 1. jsou pololetní prázdniny. Výpis z vysvědčení bude žákům vydán v pondělí 3. 2. Provoz mateřské školy je ve dnech 29. 1. - 31. 1. přerušen.
Tradiční ples rodičů a všech příznivců školy ve Strážku.
Dramatický kroužek žáků ZŠ ve Strážku udrží nově vzniklou tradici uvádění svých představení před vánočními prázdninami. Odvážně předvede pohádku ze současnosti pod názvem Klára v Tramtárii.
Provoz mateřské školy, základní školy, družiny a jídelny je po projednání se zřizovatelem školy v době vánočních prázdnin přerušen.
... je časem dárků a setkávání. Věřte, že jít "na besedu" a povídat si, může být pěkný dárek a zážitek.
Den nám všem začal jako obvykle o půl osmé, první vyučovací hodinou, ve které jsme se však neučily ale my čtyři žáci z 9. ročníku a dva žáci z 8. ročníku jsme se oblékali a chystali na letošní Mikulášskou nadílku.
Vzdělávací program dětí třídy Soviček a třídy Myšek zahrnuje činnostní učení.
Začátek adventního období byl spojen s vystoupením žáků ZUŠ ve Strážku pod vedením Alžběty Smětak a Jaroslava Císaře. Za příjemný kulturní zážitek žákům i jejich učitelům děkujeme. Anna Knoflíčková
Dne 6. prosince jsme zařadili do výuky program Obrana se týká všech ve spolupráci s PRESAFE. Z. S. , projekt je podporován Ministerstvem obrany ČR.
Nastal čas adventu, k němuž neodmyslitelně patří nejrůznější vyrábění. Adventní tvoření, které u nás proběhlo poslední listopadovou středu, se neslo, jako každý rok v přátelském a pohodovém duchu.
Dne 22. listopadu nás navštívila Agentura Pernštejni z Pardubic. Připravili si pro nás část z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska.
V úterý 3. prosince 2019 se v 15. 30 hodin v učebně ZŠ Strážek představí žáci pod vedením paní učitelky Alžběty Smětak DiS.(klavír) a Ing. Jaroslava Císaře (dechové nástroje).
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy sbírají v podzimních měsících kaštany pro Myslivecké sdružení Černý les ve Strážku. V letošním roce jich nasbírali 194 kg
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat.
Žáci základní školy ve Strážku si každoročně připomínají Den válečných veteránů.
Ředitelka školy v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásila na čtvrtek 21. 11. 2019 ředitelské volno v základní škole a přerušila provoz družiny a mateřské školy.
ZŠ a MŠ Strážek bude v tento den v běžném provozu.
Den stromů připadá v České republice na 20. říjen. U nás v základní škole ve Strážku jsme si ho samozřejmě chtěli připomenout. Tohoto nelehkého úkolu jsme se zhostili my, žáci z 8. a 9. ročníku. Ozářil nás skvělý nápad rozdělit tuto oslavu na dvě části.
Projekt s názvem "Postkarten - In den Ferien" je registrován mezi naší školou a školou ve Francii.
Pokud chcete nahlédnout do aktivit a vzdělávacího programu mateřské školy, sledujte pravidelně na stránce MATEŘSKÁ ŠKOLA -FOTOGALERIE.
Vzdělávání dětí a spolupráce s rodiči je pro nás prioritou. Realizace probíhá každé pondělí od 15 do 16 hodin po dobu 10 týdnů (říjen - prosinec 2019).
V době podzimních prázdnin od 29. 10. do 30. 10. 2019: - provoz školní družiny je přerušen - provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:30 - školní jídelna vaří
Rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu ve Strážku, mohou využít možnost přihlásit své děti na příměstský tábor. Je organizován pro žáky od 1. do 5. ročníku.
Projektové vyučování, pro žáky "výlet", na kterém se žáci učili například o tom, jak se cestuje veřejnou dopravou, učili se o historii hradu Pernštejn a dozvěděli se mnoho zajímavého o regionu, ve kterém žijeme.
Dne 27.9. proběhla v naší škole oslava Evropského dne jazyků s názvem „Nejen jazyk je dorozumívací prostředek lidí“. Pozvali jsme pana Aleše Doležálka, který nám představil netradiční hudební nástroj DIDGERIDOO.
Předsedkyně Spolku rodičů Petra Pečinková zve všechny členy i nové zájemce na členskou schůzi, která se koná v pondělí 16. 9. 2019 ve 14. 30 ve školní jídelně.
V pondělí 2. září 2019 jsme zahájili školní rok 2019/2020 v tělocvičně ve Strážku.
Ředitelka školy vyhlásila v souladu se školským zákonem doplňovací volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky základní školy
Po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Jany Zítkové, od 4. 9. 2019 je změna rozvrhu.
Informace k prvním týdnu školního roku 2019/2020.
na výletišti ve Strážku
Zveme žáky a rodiče na SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ 2. září 2019 , které proběhne v tělocvičně od 7:30 do 8:15 hodin. Při této příležitosti budou přivítáni žáci 1. ročníku.
Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku okamžité pomoci. Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy. Dávku lze použít na úhradu úplaty MŠ, družiny, stravování ve škole, volnočasových aktivit aj
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ - ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 15:00 hodin v učebně 1. ročníku v budově ZŠ Strážek. INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE dětí mateřské školy - ve středu 28. srpna 2019 od 15:00 hodin v mateřské škole
Také v průběhu letošního roku probíhal kroužek pod názvem Fyzika nás baví. V hojném počtu jsme se scházeli každých čtrnáct dní a hravou formou objevovali taje fyziky.
Školní drby aneb víme vše
Stalo se již tradicí, že žáci posledních ročníků, přichystají v závěrečném týdnu sportovní akci pro své mladší spolužáky. Letos se úkolu zhostili žáci 9. a 8. ročníku a připravili pěkný dopolední program.
I takto by se dal nazvat náš školní výlet do Žďáru nad Sázavou. Po příjezdu do města jsme navštívili regionální muzeum a v něm výstavu Jelen – mizející král Vysočiny.
S žáky prvního ročníku jsme se v hodině prvouky učili na tabletech.
Vypravit se do druhohor a zblízka se seznámit s vyhynulými ještěry se v pátek vydali naši žáci 6. a 9. ročníku.
Omezení provozu v období 1. 7. – 15. 7. 2019 je stanoveno od 6.30 – 15.00 hod. Ve zbývajícím období HLAVNÍCH PRÁZDNIN přerušuje ředitelka školy provoz mateřské školy z provozních a technických důvodů. Projednáno se zřizovatelem.
Do mateřské školy jsme si půjčili na zkoušku nový SEVA BOX. Rozvíjíme jím polytechnické vzdělávání. Česká stavebnice, dětem pomáhá zdokonalovat jemnou motoriku a rozvíjí jejich kognitivní schopnosti - paměť, koncentraci, pozornost...
Ve středu 5. června byly všechny třídy prvního stupně naší školy na Dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou.
První ročník měl v pondělí 17. června výuku v přírodě.
Již od dubna se žáci 2. a 3. ročníku vydávali každý čtvrtek do plaveckého bazénu Městských lázní v Novém Městě na Moravě.
Cílem konference bylo vyměnit si informace o akcích pořádaných školním parlamentem a posbírat inspiraci pro další školní rok. Žákovský parlament je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci a vztahu ke svému okolí.
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se devět žáků II. stupně naší základní školy v doprovodu 2 pedagogů zúčastnili zájezdu do Polska, kde navštívili koncentrační tábory Auschwitz I. u městečka Osvětim a Auschwitz II. (Birkenau).
Pátek 31. května byl na naší škole dnem projektovým. Pro letošní rok byl název školního projektu „Jak se žilo ve Strážku a v našem regionu za dob Československa.“
Žáci 1. stupně měli hodinu tělocviku s trenérem mládeže. Cílem je vést děti k všestrannému zájmu o pohybové aktivity a chuť každý den se hýbat, běhat nebo hrát pohybové hry s kamarády..
Děti z mateřské školy soutěžily ve Vojnově Městci s ostatními kamarády z jiných školek o pohár. Přivezly si krásné 3. místo. Máme z nich velkou radost!
Žáci 7. a 8. ročníku se v pátek 22. 3. 2019 zúčastnili školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině, která byla pořádána pod záštitou hejtmana našeho kraje MUDr. Jiřího Běhounka.
Ohlédnutí za velikonočním florbalovým turnajem ve Žďárci.
Ve středu 15. května jsme se s žáky 2. stupně vydali do Bystřice nad Pernštejnem na divadlo v angličtině s názvem Jack and Joe, které zahrálo Divadelní centrum Zlín.
Dne 13. 5. v odpoledních hodinách bylo v budově I. stupně ZŠ Strážek pěkně živo. V jedné z učeben se tančilo, zpívalo, recitovaly se básně … a to vše pro maminky. Vždyť měly ten den svátek! A tak jim jejich děti chtěly udělat radost.
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ze dne 2. 5. 2019.
V pátek 26.4. 2019 přijela do školy ve Strážku Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina za oblast školství .
v učebně ZUŠ ve škole
zástup
V pondělí 13. 5. 2019 zveme všechny do naší školy na vystoupení žáků ke svátku maminek.
Děti z MŠ připravily v pátek 10. května vystoupení nejen pro maminky .
K zápisu potřebujete vyplněnou žádost o přijeti, potvrzení od pediatra o řádném očkování, rodný list dítěte a OP.
Noc s Andersenem je akce na podporu čtenářství, která probíhá každoročně napříč celou naší republikou. Naše škola se letos opět zapojila a v noci z 29. na 30. března nocovalo ve škole celkem 47 dětí z 1. stupně. V páteční večer je čekal bohatý program.
DNE 18. 4. 2019 JE STANOVEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE DO 13 HODIN. ODPOLEDNÍ PROVOZ JE ZRUŠEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PROVOZ DRUŽINY JE OMEZEN (7:15 - 13:00).
Ve čtvrtek 4. dubna se 3 žáci a 1 žákyně z 5. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže s názvem Všeználek v Bystřici nad Pernštejnem.
V úterý 9. 4. 2019 se již tradičně otevřely dveře školy pro maminky a babičky se svými dětmi i samotné žáky.
Od školního roku 2019/2020 přijme ZŠ a MŠ Strážek učitele/ku mateřské školy.
Dne 3. dubna 2019 proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Je přijato 11 žáků.
Dne 14. 3. 2019 proběhl výcvikový kurz Zvládání mimořádných situací na školách.
Čtení ve škole ve Strážku
Projektový den mimo školu
15. března 2019 se konal v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka 9. ročník soutěže Poznej Vysočinu. Žáci naší školy se pravidelně soutěže zúčastňují. Letos do krajského kola postoupili J. Pavelková a J. Magda.
Děti z MŠ navštívily kamarády v první třídě ZŠ.
Přední český výtvarník v ZŠ Strážek; Pavel Čech, malíř, ilustrátor, autor mnoha komiksů a autorských knih pro děti a mládež. Od 12:40 beseda pro veřejnost nad jeho současnou i minulou tvorbu, s důrazem na knihu A reflektující život v totalitní společnosti
V těchto dnech se naše škola přihlásila do soutěže o workshop na téma bezpečnost na internetu s Jirkou Králem. Od dnešního dne až do neděle 3. 3. 2019 můžeme pro naši školu získávat hlasy. Vítězem tohoto měsíce se stane škola s nejvyšším počtem hlasů.
V sobotu 16. února byl v tělocvičně ve Strážku „Sraz brouků na palouku“ aneb Dětský karneval, který pořádal Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek.
Čtvrtek 14. února byl na naší škole dnem projektovým s názvem „Učíme se společně“ – „Let´s learn together“. Navštívili nás žáci 4. a 5. ročníku ze ZŠ Moravec a společně s našimi žáky z 5. ročníku se zúčastnili dopoledne plného aktivit, her a zajímavých či
Zahájili jsme pětidenní lyžařský výcvikový kurz.
Předtančení s dětmi nacvičily Mgr. Zdenka Horká a paní asistentka Jitka Exlová.
aneb sraz brouků na palouku
22. ledna začaly hodiny němčiny s rodilou mluvčí Irmgard Sima.
Dne 19. prosince naše škola – 1. stupeň – zorganizovala akci z Projektu Šablony II s názvem Předvánoční čas na Brněnsku.
Podařilo se nám zorganizovat pro děti další volnočasovou aktivitu, kterou vede učitel naší školy.
Vyprávění pana Kolegara o tom, jak to všechno bylo od začátku až po úspěšnou premiéru inscenace Kašpárek a Honza v zemi kanibalů.
Dne 7. prosince se celý druhý stupeň vydal do Horáckého divadla v Jihlavě, kde jsme shlédli představení Škola základ života, což byla generální zkouška pro veřejnost.
Jednotnou přijímací zkoušku na střední školy a osmiletá gymnázia zadává stát prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
Přečtěte si o škole ve Strážku v celostátním časopisu firmy K-net Technical. Je to další z úspěšných projektů, který naši školu vytáhl o další stupínek výše od dob, kdy jí chybělo mnohé pro to, aby mohla konkurovat podmínkami a výsledky okolním školám.
Dovoluji si napsat poznámku na úvod. Tentokrát jsme pro seniory nepřipravili vánoční hudební koncert, ale přijeli jsme si s nimi jen tak povídat o sobě, o životě a o Vánocích. Anna Knoflíčková
Tradiční nadílka v základní i mateřské škole.
Tradiční vánoční koncert v kostele připravil soubor Studánka pod vedením Inky Pospíšilové
Hezké odpoledne spojené s přípravou na adventní čas spolu strávili rodiče, děti a učitelé.
od 4. 12. 2018
18. 12: 2018 v 15:30 v učebně přírodovědné (vedle ředitelny)
15. 11. 2018 návštěva žáků 5. až 9. ročníku v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči.
V sobotu 17. 11. 2018 proběhlo vyhlášení výsledků fotografické soutěže Zrcadlení do které se zapojili tři žáci naší školy.
Zveme rodiče a děti na tradiční tovření v nadcházejícím adventním čase.
V pátek 14. 12. 2018 vystoupí žáci dramatického kroužku pod vedením Doc. Mgr. Jana Kolegara s premiérou Kašpárek a Honza v zemi kanibalů. Pozváni jste do sokolovny ve Strážku v 17:00 hodin.
Uspávání broučků
Při vzdělávání využíváme mnoho pomůcek pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dráčkování aneb ,,Draku, draku, ty jsi vážně drak?"
Žďárský deník. Ve Strážku se u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky sázela lípa, otevřely se modernizované učebny základní školy a opravená tělocvična. A tak má Strážek ve Žďárském deníku 3.11. 2018 stránku.
Počasí přálo a rodiče si se svými dětmi udělali hezké odpoledne.
Každé třetí úterý v měsící probíhají společná setkání rodičů a dětí s logopedkou Mgr. Tulisovou v mateřské škole ve Strážku. Tato aktivita probíhá zdarma v rámci zapojení naší školy do projektů MAP II rozvoje vzdělávání Bystřice nad Pernštejnem.
Pekli jsme voňavé štrůdly, hráli si s jablíčky ...
Ve dnech 29. října a 30. října 2018 je přerušen provoz mateřské školy a školní družiny.
Nabízíme pořádání oslav ve školní jídelně
Projekt v mateřské školy
Projekt 72 hodin
Literární práce na téma Můj domov
Projektový den ve Škrdlovicích
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky zveme rodiče, žáky, zaměstnance, absolventy naší školy a všechny přátele školy ve Strážku na Den otevřených dveří.
Ve středu 26. 9. 2018 jsme si připomněli Evropský den jazyků
Kroužky začínají od října, dramatický kroužek již probíhá od září.
V úterý 18. září 2018 začínají celoroční logopedická cvičení pro děti , budou probíhat každé třetí úterý v měsíci.
středa 12. září 2018 v 16:00
Slavnostní zahájení v učebně ZŠ v poschodí
Informace k prvnímu školnímu týdnu
Začíná projekt „Podpora pracovní flexibility rodičů žáků ZŠ a MŠ Strážek“.
Ve dnech 2. 7. – 31. 8. 2018 je provoz školní družiny přerušen.
VII. ročník, 13. číslo, školní rok 2017/2018
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018, podrobně v přiloženém souboru Organizace školního roku.
V pátek 29. 6. ukončila ředitelka školy další školní rok slavnostním rozloučením a zhodnocením celoroční práce. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předali třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění.
Mateřská škola ve Strážku má v době hlavních prázdnin od 2. 7. do 13. 7. 2018 provoz v době od 7:00 do 15.00 hodin.
Ve středu 27. června 2018 se všichni žáci 1. stupně vypravili na dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou.
Špetka turistiky, trochu adrenalinu, ale hlavně fůra zábavy to v sobě skrýval dvoudenní školní výlet žáků 8. a 9. ročníku konaný nedaleko v rekreačním středisku DRAK v Křižanově.
22. června jsme s pomocí naší paní třídní učitelky uspořádali sportovní dopoledne.
Nácvik činnosti po vyhlášení požárního poplachu v ZŠ a MŠ Strážek si procvičil personál a žáci základní školy a děti mateřské školy.
Dne 25. května žáci naší školy pod vedením paní ředitelky Anny Knoflíčkové podnikli poutavou zeměpisně-dějepisnou exkurzi do Středočeského kraje. Náš autobus vyjel v brzkých ranních hodinách vstříc prvnímu zastavení v přírodní rezervaci Velký Blaník.
Kytičkou písniček, básniček a hudby popřáli žáci základní školy 14 . května všem maminkám k jejich svátku.
Takový byl název celoškolní projektové výuky, která probíhala na naší škole v týdnu od 14. 5. do 18. 5. 2018. Celý týden se nesl v duchu myšlenky, že jedině spořádaným a zdravým životním stylem můžeme uspět ve svém životě.
Jsou podporovány svými zřizovateli a fungují řadu let na základě udělení tvz. výjimky.
Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku.
Rozhodnutí o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.
V pondělí 30. dubna jsme šli se školou na pěší výlet na Podmitrov v rámci environmentální výchovy. Čekalo nás sportovní dopoledne a učení v lese a o lese…
V letošním roce dvě žákyně 5. ročníku základní školy dělaly 13. dubna celostátní jednotné zkoušky na víceleté Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem.
Okénko ze školy. Kdo si hraje, nezlobí.
Čtěte článek o základní škole.
V pátek 16. března 2018 žila základní škola ve Strážku návštěvou současného českého básníka a překladatele Radka Malého.
V pátek 13. dubna měly děti ze školky možnost se seznámit s novými zvířecími kamarády díky vzdělávací programu ,,Jarní hrátky se zvířátky“ pod vedením paní Kuncové.
Zápis dětí do ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem pro výuku na detašovaném pracovišti v ZŠ a MŠ Strážek probíhá v základní umělecké škole v Bystřici nad Pernštejnem.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení k základnímu vzdělávání 2018/2019
Od 9. dubna 2018 zastupuje vychovatelku školní družiny Mgr. Danu Habánovou vychovatelka paní Tereza Doleželová.
Protože si svět v únoru připomněl 190 let od narození J. Verna, rozhodli jsme se věnovat letošní Noc s Andersenem právě tomuto významnému spisovateli, jehož knížky jsou plné napětí a vynálezů a jsou protkány dobrodružstvím.
Den před velikonočními prázdninami se děti v mateřské škole seznamovaly s velikonočními tradicemi, hovořily o pomlázce, vajíčkách, velikonoční koledě, a protože zbyl z Velikonočního tvoření materiál, využily jsme jej pro tvoření s dětmi.
Před Velikonocemi jsme se sešli v prostorách jídelny ZŠ, abychom si připravili dekorace k tomuto svátku. Bylo připraveno několik stanovišť, kde si každý mohl vybrat, čemu se věnovat.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10