Přijímací řízení na střední školy

Termíny přijímacího řízení na střední školy (SŠ) konané ve školním roce 2022/2023 (pro přijetí ve školním roce 2023/2024):  

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.
• Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Přihlášky na SŠ: formulář

Sdělení o termínech zde

Vyhláška o přijímacím řízení na SŠ zde

Celkové informace o přijímacím řízení na SŠ zde

Základní škola vydává zákonným zástupcům ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který se odevzdává na střední škole. Školský zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů:

§ 60a Zápisový lístek

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

 

Testy jednotné přijímací zkoušky na střední školy připravuje a zadává Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
 

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10