Školská rada

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2017/2018

Řádné volby zákonných zástupců žáků do školské rady proběhly na plenárním zasedání Spolku rodičů dne 19. 9. 2017 v budově ZŠ a MŠ Strážek.

Jména zvolených zákonných zástupců žáků do školské rady: Mgr. Petra Kočí, Mgr. Alena Koudelková, DiS.                                                                                                                                        Za pedagogické pracovníky školy byly do školské rady zvoleny dne 12. 10. 2017:                       Mgr. Lucie Christianová, Mgr. Ilona Pličková                                                                                    Za zřizovatele školy byli do školské rady jmenováni Pavel Koza a Marie Kodrasová.

Vážení zákonní zástupci,

 v letošním školním roce 2017/2018 končí na naší škole svou tříletou činnost školská rada. Ustavující schůze stávající školské rady se konala 18. 12. 2014.
Podle Školského zákona 561/2004 Sb., §167 je naší povinností ustanovit novou školskou radu. Rada bude mít 6 členů – 2 zástupce z řad zákonných zástupců žáků,  2 zástupce z řad pedagogických zaměstnanců a 2 zástupce za zřizovatele (Městys Strážek). O tom, zdali práce školské rady nebude formální, rozhodnou svým přístupem zvolení členové. Abychom mohli vytvořit seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, potřebujeme znát jména těch, kteří by byli ochotni ve školské radě pracovat. Pokud máte zájem kandidovat, ozvěte se prosím do 12. 9. 2017 osobně v ředitelně školy nebo na e-mail: zs.strazek@seznam.cz.

 Jména přihlášených kandidátů za zákonné zástupce  do školské rady budou zveřejněna po obdržení písemného sdělení o zájmu kandidovat do školské rady. Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou dne 19. 9. 2017 v budově školy.

Kandidáti za zákonné zástupce: Mgr. Petra Kočí, Mgr. Alena Koudelková, DiS.

 

Ve Strážku 31. 8. 2017 Anna Knoflíčková, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2016/2017

Dne 27. 9. 2016 proběhly doplňovací volby  do školské rady . Za zákonné zástupce byla zvolena Mgr. Alena Koudelková.                                                                                                  Složení  Školské rady při ZŠ a MŠ Strážek od 27. 9. 2016: 

Za rodiče: Mgr. Petra Kočí a Mgr. Alena Koudelková                                                                       Za zřizovatele školy:  Marie Habánová a Mgr. Josef Myslivec                                                           Za pedagogické pracovníky školy:  Mgr. Ilona Pličková a Mgr. Lucie Christianová

Ve Strážku dne 30. 9. 2016, Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Zápis 31. 8. 2016 

Zápis 8. 11. 2016 

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY: 16.6. 2016 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2015/2016

Dne 26. 11. 2015 byla zvolena členkou školské rady  za zákonné zástupce a předsedkyní školské rady Mgr. Petra Kočí (kontakt 608 180 114).

S ukončením školního roku 2015/2016 přestává být členem školské rady za zákonné zástupce paní Kateřina Kachlíková.  V září 2016 proběhnou doplňovací volby .

Vážení rodiče,    abychom mohli vytvořit seznam kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, potřebujeme znát jména těch, kteří by byli ochotni ve školské radě pracovat. Pokud máte zájem, prosím o písemné předání potřebných údajů kandidáta do doplňujících voleb do školské rady nejpozději do 31. srpna 2016 předsedkyni školské rady nebo na adresu ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27, 592 53, možno doručit osobně do ředitelny školy příp. na e-mail: zs.strazek@seznam.cz.   

Jména kandidátů do doplňovacích voleb (září 2016):                                                                        Mgr. Alena Koudelková, Strážek 108                                          

Doplňovací volby do školské rady při ZŠ a MŠ Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53 . Doplňovací volby do školské rady se konají v souladu s volebním řádem školské rady při ZŠ a MŠ Strážek a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 82/2015 Sb.